Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 22/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 3 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN CÔNG HỎA TUYẾN THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP, CHỐNG MỸ, CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ

Ngày 14/10/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Đây là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên những người có công đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Quyết định nêu trên dự kiến sẽ có một số khó khăn như: đối tượng lớn tuổi, phần đông không nhớ chính xác thời gian tham gia, không còn giấy tờ,…

Để thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đối tượng dân công hỏa tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Ban Chỉ đạo 49 của tỉnh chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện tốt Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai và chính xác trong tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ tình hình, chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh, chỉ ra khâu yếu, mặt còn hạn chế của các địa phương và hướng dẫn khắc phục; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, nhân rộng kinh nghiệm, cách làm sáng tạo của các đơn vị, địa phương; đề xuất biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

2. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân có liên quan hiểu đầy đủ, đúng đắn về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ý nghĩa của chính sách ban hành; hiểu và nắm chắc đối tượng, điều kiện áp dụng và nội dung chế độ, chính sách, thủ tục hồ sơ, quy trình, trách nhiệm thực hiện; nhằm tạo sự quan tâm, đồng thuận và giám sát chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức và nhân dân.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Quyết định 49/2015/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn thi hành trong tháng 4/2016; chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức phát hiện, xét duyệt và chi trả, bảo đảm nghiêm túc, dân chủ, chặt chẽ, công khai, chính xác, đúng quy trình và các quy định về thủ tục hành chính, không tự ý quy định thêm giấy tờ trong hồ sơ, không để xảy ra tiêu cực, gây phiền hà cho đối tượng; phát huy vai trò của Tổ tư vấn trong việc nghiên cứu, xác định chính xác các đợt và số lượng người tham gia dân công hỏa tuyến của từng xã trong huyện để làm cơ sở xét duyệt ở các cấp; theo dõi chặt chẽ tình hình cơ sở, kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho địa phương và đối tượng chính sách trong quá trình tổ chức thực hiện; đẩy nhanh tiến độ, không để tồn đọng hồ sơ.

4. Sở Tài chính hướng dẫn Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh lập dự toán phần kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương và bố trí ngân sách địa phương để thực hiện chính sách theo đúng quy định.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, PCT phụ trách VX;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- BCĐ 49 của tỉnh;
- PVP phụ trách TH;
- Lưu: VT, 3.22.02.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 22/03/2016 thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


799

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204