Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2013 thực hiện giá bán lẻ điện tại địa điểm cho thuê nhà để ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 11/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Văn Hữu Chiến
Ngày ban hành: 22/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 07 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CHO THUÊ NHÀ ĐỂ Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thực hiện chính sách an sinh xã hội của Chính phủ hỗ trợ các đối tượng thuê nhà để ở là sinh viên và người lao động được áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang theo quy định, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 15 tháng 3 năm 2010 về kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện năm 2010 tại các địa điểm cho thuê nhà để ở, Công văn số 429/BCT-ĐTĐL ngày 18 tháng 01 năm 2012 về áp dụng giá bán lẻ điện cho người thuê nhà để ở và Thông tư số 38/2012/TT- BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 Quy định giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.

Nhằm triển khai thực hiện chủ trương nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành các văn bản liên quan hướng dẫn thực hiện giá bán lẻ điện cho các đối tượng thuê nhà để ở. Tuy nhiên, qua kết quả thanh tra, kiểm tra hàng năm vẫn còn một tỉ lệ lớn đối tượng thuê nhà để ở phải mua điện với giá cao. Nguyên nhân là do chủ hộ cho thuê nhà chưa thực hiện thủ tục đăng ký cấp định mức sử dụng điện sinh hoạt bậc thang cho người thuê nhà để ở, hoặc chủ hộ đã thực hiện thủ tục đăng ký nhưng bán lại với giá cao để thu chênh lệch tiền điện. Ngoài ra, người thuê nhà để ở có tâm lý e ngại trong việc phản ảnh việc chủ hộ cho thuê nhà thu tiền điện giá cao với các cơ quan chức năng.

Để các đối tượng thuê nhà để ở, đặc biệt là sinh viên và người lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được mua điện theo giá điện sinh hoạt bậc thang, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng

- Niêm yết công khai hồ sơ, thủ tục đăng ký đề nghị cấp định mức sử dụng điện sinh hoạt bậc thang cho người thuê nhà để ở tại trụ sở đơn vị, đồng thời gửi cho các xã phường để niêm yết và phổ biến đến các thôn, tổ dân phố;

- Khi chủ hộ cho thuê nhà để ở đến đăng ký thì yêu cầu chủ hộ có văn bản cam kết với các nội dung chính như: Lắp đặt công tơ phụ đo đếm điện tiêu thụ của người thuê nhà, thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng hóa đơn tiền điện và quy định của nhà nước, mở sổ sách theo dõi việc thu tiền điện, nếu thu vượt sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn chủ hộ cho thuê nhà để ở chọn lựa chủng loại công tơ phụ đảm bảo chất lượng, cấp chính xác và tiến hành kiểm định trước khi lắp đặt; đồng thời hướng dẫn xây dựng biểu mẫu theo dõi việc tiêu thụ điện năng và thu tiền điện của người thuê nhà nhằm tạo thuận lợi trong công tác kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện;

- Thông báo công khai các địa chỉ và số điện thoại để người thuê nhà có điều kiện phản ảnh việc chủ nhà cho thuê thu tiền điện với giá cao. Các đơn vị điện lực phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng Công Thương của các quận, huyện tổ chức kiểm tra theo phản ảnh, nếu phát hiện vi phạm thì lập biên bản vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực và chuyển cho Thanh tra Sở Công Thương để ra quyết định xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực;

- Nghiên cứu, cải tiến hồ sơ, thủ tục đăng ký tiêu chuẩn sử dụng điện hộ phụ theo hướng đơn giản hóa và đảm bảo theo quy định để tạo thuận lợi cho người thực hiện đăng ký;

- Định kỳ 06 tháng và 01 năm cung cấp số liệu về người thuê nhà để ở trên địa bàn thành phố được mua điện theo giá quy định, trong đó có số liệu về đối tượng mua điện là công nhân lao động cho Sở Công Thương và Liên đoàn Lao động thành phố.

2. UBND các quận, huyện

- Chỉ đạo Phòng Kinh tế, Phòng Công Thương tiến hành rà soát, thống kê tất cả các địa điểm cho thuê nhà để ở trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng tổ chức họp với các chủ nhà cho thuê để phổ biến chính sách giá điện của Chính phủ, hướng dẫn và yêu cầu cam kết thực hiện đăng ký tạm trú, đăng ký cấp định mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang, lắp đặt công tơ phụ đo đếm điện năng và thu tiền điện của người thuê nhà đúng theo quy định;

- Chỉ đạo UBND các phường, xã trên địa bàn, thông qua hệ thống loa truyền thanh và các cuộc họp tổ dân phố, phổ biến đến tận các hộ cho thuê nhà về chính sách giá điện của Chính phủ đối với người thuê nhà để ở; chủ nhà cho thuê phải có trách nhiệm đăng ký cấp định mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang cho người thuê nhà và thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng hóa đơn tiền điện và quy định của nhà nước, đúng như cam kết thực hiện khi đăng ký cấp định mức sử dụng điện, nếu thu vượt sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên rà soát, phối hợp kiểm tra đồng bộ việc đăng ký kinh doanh, đăng ký tạm trú của chủ hộ cho thuê nhà với chính quyền địa phương và việc thực hiện giá bán lẻ điện để kịp thời xử lý, chấn chỉnh.

3. Liên đoàn Lao động thành phố, Đại học Đà Nẵng và các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học dạy nghề trên địa bàn thành phố

- Liên đoàn Lao động thành phố, Đại học Đà Nẵng và các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học dạy nghề trên địa bàn thành phố có trách nhiệm phổ biến chính sách giá điện đến tận công nhân lao động, sinh viên thuê nhà để ở, để họ hiểu rõ quyền, lợi ích của mình, qua đó mạnh dạn phản ảnh với các đơn vị chức năng, cơ quan quản lý nhà nước khi chủ nhà cho thuê thu tiền điện không đúng quy định;

- Liên đoàn Lao động thành phố tập trung thực hiện chính sách của Chính phủ về hỗ trợ giá điện sinh hoạt cho công nhân các Khu Công nghiệp theo Thông báo số 156-TB/TU ngày 13 tháng 6 năm 2013 về việc thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị giao ban khối Đảng, đoàn thể tháng 5 năm 2013.

4. Sở Công Thương

- Thông báo công khai các địa chỉ và số điện thoại để người thuê nhà để ở có điều kiện phản ảnh việc chủ nhà cho thuê thu tiền điện với giá cao, tiếp nhận đơn thư phản ánh của người thuê nhà để xem xét, xử lý theo thẩm quyền;

- Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở theo kế hoạch hoặc đột xuất nhằm phát hiện sai phạm để chấn chỉnh, xử lý;

- Tiếp nhận các báo cáo của Phòng Kinh tế, Phòng Công Thương các quận, huyện và Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng về tình hình thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở. Tổng hợp, báo cáo UBND thành phố về tình hình, kết quả thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở.

5. Các cơ quan báo chí và truyền thông của thành phố

Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố Đà Nẵng và các phương tiện thông tin truyền thông dành thời lượng và bài viết thích hợp để thường xuyên vận động, tuyên truyền rộng rãi chính sách giá điện của Chính phủ để các chủ hộ cho thuê nhà và người thuê nhà biết, thực hiện.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện các nội dung tại Chỉ thị nhằm đưa chính sách an sinh xã hội của Chính phủ đi vào cuộc sống, bảo đảm quyền lợi của sinh viên và người lao động./.

 

 

CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2013 thực hiện giá bán lẻ điện tại địa điểm cho thuê nhà để ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.033
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45