Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Yên Bái

Số hiệu: 08/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Đỗ Đức Duy
Ngày ban hành: 11/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 08/CT-UBND

Yên Bái, ngày 11 tháng 05 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của các ngành, các cấp, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước kiềm chế được sự gia tăng về số vụ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi về môi trường đầu tư, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước đã liên tiếp xảy ra những vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống an sinh của người dân và trật tự an toàn xã hội.

Để chủ động các giải pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và khắc phục hậu quả do cháy, ngăn chặn tình hình phức tạp về an ninh, trật tự có thể xảy ra trên địa bàn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 2310/VPCP-NC ngày 13/3/2018 của Văn phòng chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 111-CTr/TU ngày 10/9/2015 của Tỉnh ủy Yên Bái, Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 04/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy” trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đẩy mạnh phát triển phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy theo phương châm “Bốn tại chỗ”, gắn với xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

2. Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, chú trọng việc giải quyết tình hình ngay tại cơ sở, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, lợi dụng tình hình cháy, nổ, kích động tập trung đông người, gây mất an ninh, trật tự. Phối hợp với các sở, ban, ngành cùng vào cuộc tháo gỡ những khó khăn, tồn tại, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa phương.

Xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tổng kiểm tra, rà soát trên phạm vi toàn tỉnh, đánh giá, điều tra cơ bản điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là các công trình công cộng, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, cơ sở karaoke, cơ sở kinh doanh xăng dầu và các loại hóa chất dễ cháy, nổ. Công khai danh sách các cơ sở mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy, thực hiện xử lý nghiêm tất cả các cơ sở vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Thời gian thực hiện từ nay đến hết ngày 30/6/2018.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh triển khai các nội dung tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các kỹ năng, biện pháp thoát nạn cho nhân dân khi xảy ra cháy.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh xây dựng chương trình bổ sung kiến thức pháp luật và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ vào chương trình học tập trong các nhà trường, cơ sở giáo dục theo Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 04/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát, gắn quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với quy hoạch về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong quy hoạch đô thị cần bảo đảm điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Ưu tiên bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở, doanh trại các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.

6. Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung Chỉ thị này, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- C66-Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy. TT. HĐND tỉnh,
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Báo Yên Bái; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh (TH, NC);
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Duy

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 11/05/2018 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


958

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!