Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/CT-BCT về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 07/CT-BCT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 21/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

07/CT-BCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2009

Để chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009, đảm bảo an toàn cho người, tài sản của nhân dân và các công trình xây dựng, nhà máy, kho tàng… ổn định sản xuất, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009, Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ thị các Sở Công Thương, Tập đoàn, Tổng Công ty 90, 91, Công ty và các đơn vị thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là đơn vị) thực hiện tốt một số việc sau đây:

1. Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008; làm rõ nguyên nhân những mặt còn tồn tại, yếu kém để có biện pháp khắc phục, trên cơ sở đó rà soát, xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, lụt, bão cho năm 2009 có hiệu quả hơn, đảm bảo thống nhất, đồng bộ và có hệ thống, đặc biệt với các vùng trọng điểm, xung yếu.

2. Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp để có kế hoạch và đủ năng lực điều hành phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn có hiệu quả.

3. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn, tập dượt phương án phòng chống, thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn để tăng cường khả năng tác nghiệp của đơn vị.

4. Củng cố và tăng cường năng lực hệ thống thông tin, tác nghiệp và chỉ đạo phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn của đơn vị.

5. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để tham gia phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị và theo yêu cầu của cấp trên.

6. Chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

7. Hoàn thành xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 và triển khai thực hiện.

8. Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các nhà máy thuỷ điện độc lập:

a) Kiểm tra kế hoạch, phương án phòng chống, thiên tai, lụt, bão để đảm bảo an toàn đối với các hồ chứa nước, đập thuỷ điện, các đường dây tải điện, trạm biến áp; có kế hoạch khắc phục ngay các nguy cơ không đảm bảo an toàn cũng như sự cố do bão, lũ gây ra;

b) Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy trình điều tiết hồ, quy trình vận hành hệ thống hồ, phương án đảm bảo an toàn, cứu hộ cho các hồ thuỷ điện. Hoàn thành công tác tu bổ, sửa chữa, nâng cấp đê, kè trước ngày 20 tháng 5 năm 2009 đối với các tỉnh phía Bắc và Tây Nguyên; trước ngày 31 tháng 8 năm 2009 đối với các tỉnh phía Nam; các hồ chứa đang thi công khẩn trương thi công đạt cao trình chống lũ;

c) Chỉ đạo các đơn vị thành viên xây dựng kế hoạch, phương án, chuẩn bị vật tư, nguồn lực để nhanh chóng khôi phục cấp điện trở lại nhanh nhất và hỗ trợ các đơn vị bạn sau khi bão, lụt xảy ra.

9. Đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

a) Kiểm tra, tăng cường các biện pháp để đảm bảo an toàn các công trình dầu khí, tàu thuyền, phương tiện trên biển và đất liền do Tập đoàn quản lý;

b) Tập dượt các phương án cứu hộ, cứu nạn, nâng cao khả năng tác chiến của các Đội cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ và ứng phó sự cố tràn dầu;

c) Chủ động phối hợp với địa phương và Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong công tác phòng, chống lụt, bão, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ và sự cố tràn dầu.

10. Đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

a) Kiểm tra việc thực hiện các công trình phòng, chống lụt, bão: Đối với mỏ khai thác lộ thiên, phải thực hiện xong các công trình chống sạt lở bờ mỏ, ngập thiết bị, sạt lở bãi thải. Có kế hoạch sơ tán dân cư, thiết bị, nhà xưởng ra khỏi nơi có nguy cơ ảnh hưởng do bị sạt lở bãi thải; đối với các mỏ khai thác hầm lò, phải thực hiện xong các công trình chống thấm, chống tràn và chống bục nước vào lò;

b) Củng cố, tập dượt các phương án, cứu hộ, cứu nạn của lực lượng cấp cứu mỏ chuyên trách và bán chuyên trách;

c) Thực hiện các biện pháp chống trôi than ở các kho than ngoài trời.

11. Đối với Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam

Xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống và xử lý hậu quả do thiên tai, bão, lũ gây ra. Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị thành viên việc thực hiện kế hoạch dự trữ và sẵn sàng cung cấp xăng dầu cho các vùng bị thiên tai, bão, lũ ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu và không có điện.

12. Đối với các Sở Công Thương

a) Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống, thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn. Chú trọng đối với các hồ chứa nước, đập thuỷ điện nhỏ;

b) Xây dựng, kiểm tra kế hoạch, phương án dự trữ hàng hoá, nhu yếu phẩm cần thiết, đặc biệt là mì ăn liền, lương khô, nước uống đóng chai, xăng dầu sẵn sàng cung cấp cho vùng bị thiên tai, bão, lũ khi có yêu cầu.

13. Ban Chỉ đạo phòng chống lụt, bão Bộ Công Thương chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác phòng chống, thiên tai, lụt, bão năm 2009.

14. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Ban Chỉ đạo PCLBTW;
- Uỷ ban QG tìm kiếm cứu nạn;
- Các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ;
- Các Sở Công Thương;
- Các Tập đoàn, Tổng Công ty 90, 91;
- Các Công ty, Trường, đơn vị thuộc Bộ;
- Công đoàn Công thương Việt Nam;
- Lưu: VT, ATMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-BCT về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.243
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202