Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/2004/CT-UB về Tăng cường các biện pháp cấp bách giải quyết tình trạng công dân lợi dụng danh nghĩa thương binh, bệnh binh, người tàn tật để vận chuyển, buôn bán hàng lậu và gây rối trật tự xã hội do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 04/2004/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Quang
Ngày ban hành: 14/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2004/CT-UB

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG CÔNG DÂN LỢI DỤNG DANH NGHĨA THƯƠNG BINH, BỆNH BINH, NGƯỜI TÀN TẬT ĐỂ VẬN CHUYỂN, BUÔN BÁN HÀNG LẬU VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ XÃ HỘI

Các ngành của Thành phố Hà Nội đã quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, trong đó có thương binh, bệnh binh, người tàn tật. Hầu hết thương binh, bệnh binh, người tàn tật của Thủ đô đã giữ vững phẩm chất, chấp hành đúng pháp luật của Nhà Nước.

Tuy nhiên gần đây, có một số thương binh, bệnh binh, người tàn tật bị đối  tượng xấu lôi kéo, lợi dụng tham gia vào việc tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng lậu hoặc tập trung thành nhóm đi khiếu kiện gây sức ép, cản trở các cơ quan chức năng của Thành phố thi hành nhiệm vụ. Hành vị trên có ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của thương binh, bệnh binh.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng nêu trên, căn cứ Chỉ thị số 20/2003/CT-TTg ngày 15/9/2003 của Thủ Tướng Chính phủ, Công văn số 3783/LĐTBXH-TBLS ngày 22/10/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, UBND Thành phố chỉ thị:

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố, Sở Thương mại:

1.1- Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, đánh trúng các chủ đầu nậu, triệt phá các tụ điểm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng lậu; xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lôi kéo, lợi dụng thương binh, bệnh binh, người tàn tật tham gia tàng trữ, vận chuyển hàng lậu và gây rối trật tự công cộng trên địa bàn Hà Nội.

1.2- Có biện pháp kiên quyết xử lý các công dân lợi dụng dang nghĩa thương binh, bệnh binh, người tàn tật tham gia buôn bán, vận chuyển hàng lậu, khiếu kiện đông người trái quy định hoặc có hành vi gây rối ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Lập hồ sơ thông báo với Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công quận, huyện để có biện pháp quản lý, giáo dục người vi phạm và trình UBND Thành phố xem xét, quyết định việc tạm giữ giấy chứng nhận là thương binh và tạm ngừng chế độ trợ cấp đối với những thương binh vi phạm nghiêm trọng hoặc đã được giáo dục nhưng vẫn tái phạm nhiều lần.

1.3- Phối hợp với cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố khác nắm thông tin, có biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn, xử lý, không để xảy ra tình trạng lợi dụng thương binh, bệnh binh, người tàn tật tham gia buôn lậu trên địa bàn.

2. UBND các quận, huyện:

2.1- Chỉ đạo chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tuyên truyền sâu rộng tới mọi người dân các văn bản quy phạm pháp luật về chống buôn lậu.

2.2- Lập danh sách những công dân đã và đang lợi dụng danh nghĩa thương binh, bệnh binh, người tàn tật tham gia vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng lậu hoặc khiếu kiện đông người trái quy định, không tuân thủ pháp luật, cản trở người thi hành công vụ...Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức chính trị xã hội có biện pháp giáo dục, quản lý để các công dân nói trên không tái phạm.

2.3- Có hình thức hỗ trợ, giúp đỡ những thương binh, bệnh binh, người tàn tật có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế để ổn định cuộc sống; biểu dương, khen thưởng những thương binh, bệnh binh, người tàn tật chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, gương mẫu trong đời sống sinh hoạt, có thành tích trong đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực tại địa phương.

3- Các báo, đài phát thanh tuyền hình của Hà Nội tăng số lượng, thời lượng tin bài nêu gương điển hình của thương binh, bệnh binh, người tàn tật vượt khó làm giàu chính đáng; phê phán những người lợi dụng danh nghĩa thương binh, bệnh binh, người tàn tật tiếp tay cho buôn lậu.

4- Yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an Thành phố, Bộ chỉ huy Quân sự Thành phố, Sở Thương mại, UBND các quận, huyện, các báo, đài của Hà Nội chấp hành nghiêm Chỉ thị này, hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố (qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp).

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/2004/CT-UB về Tăng cường các biện pháp cấp bách giải quyết tình trạng công dân lợi dụng danh nghĩa thương binh, bệnh binh, người tàn tật để vận chuyển, buôn bán hàng lậu và gây rối trật tự xã hội do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.237

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64