Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 74/1998/QD-TTg of April 03, 1998, on the survey and determination of victims of toxic chemicals used by the United states during the Vietnam war

Số hiệu: 74/1998/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 03/04/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 74/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU TRA, XÁC ĐỊNH NẠN NHÂN BỊ HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HOÁ HỌC DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để có cơ cở cho việc đề ra chủ trương và giải pháp cơ bản khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam đối với con người;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành điều tra, xác định nạn nhân bị hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam trên phạm vi toàn quốc.

1. Đối tượng điều tra:

a) Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cách mạng, cán bộ dân chính đảng, thanh niên xung phong đã công tác, chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở những vùng bị Mỹ rải chất độc hoá học trong chiến tranh có con dị dạng, dị tật hoặc bản thân đang bị mắc những căn bệnh hiểm nghèo do chất độc hoá học gây nên.

b) Các đối tượng khác đã hoạt động, sinh sống ở những vùng bị Mỹ rải chất độc hoá học trong chiến tranh có con dị dạng, dị tật hoặc bản thân đang bị mắc những căn bệnh hiểm nghèo do chất độc hoá học gây nên.

c) Trẻ dị dạng, dị tật là con đẻ của những đối tượng nêu ở điểm a, khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

d) Trẻ dị dạng, dị tật là con đẻ của những đối tượng nêu ở điểm b, khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

2. Nội dung điều tra gồm:

a) Số lượng người bị hậu quả chất độc hoá nêu trong khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

b) Các dạng dị tật của trẻ em do hậu quả chất độc hoá học.

c) Xác định tình trạng sức khoẻ, bệnh tật và khả năng lao động của các đối tượng nêu trong khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

d) Tình hình thu nhập, đời sống của các gia đình có người bị hậu quả chất độc hoá học.

đ) Những chính sách, giải pháp của Nhà nước, sự giúp đỡ của cộng đồng đối với nạn nhân bị hậu quả chất độc hoá học: thực trạng và phương hướng giải quyết.

3. Thời gian thực hiện cuộc điều tra: 2 năm (1998 - 1999).

Điều 2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm xây dựng phương án và phối hợp với các cơ quan có liên quan, các địa phương tổ chức thực hiện việc điều tra, xác định nạn nhân bị hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam và tổng hợp báo cáo kết quả.

Điều 3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kinh phí cho cuộc điều tra.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 74/1998/QD-TTg

Hanoi, April 03, 1998

 

DECISION

ON THE SURVEY AND DETERMINATION OF VICTIMS OF TOXIC CHEMICALS USED BY THE UNITED STATES DURING THE VIETNAM WAR

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
In order to have grounds for devising policies and fundamental measures to overcome the consequences of toxic chemicals used by the United States during the Vietnam War on human being;
At the proposal of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs,

DECIDES:

Article 1.- To conduct a survey of and determine, the victims of toxic chemicals used by the United States during the Vietnam War throughout the country.

1. Subjects of the survey:

a/ Officers and men of the revolutionary armed forces, cadres of the Party, State and mass organizations and young volunteers, having previously worked, fought or served the combat in areas where the US sprayed toxic chemicals during the war, who have their children born deformed or defective, or have themselves been suffering from serious illness caused by toxic chemicals.

b/ Other subjects who once worked or lived in areas where the US sprayed toxic chemicals during the war and have their children born deformed or defective, or who have themselves been suffering from serious illness caused by the toxic chemicals.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 74/1998/QD-TTg of April 03, 1998, on the survey and determination of victims of toxic chemicals used by the United states during the Vietnam war

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


749
DMCA.com Protection Status

IP: 54.173.237.152