Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Dirrective No. 06/1998/CT-TTg of January 23, 1998, the strengthening of the task of protecting children, preventing and tackling the problem of street children and child labor abuse

Số hiệu: 06/1998/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 23/01/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/1998/CT-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 1998

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ TRẺ EM, NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG TRẺ EM LANG THANG, TRẺ EM BỊ LẠM DỤNG SỨC LAO ĐỘNG

Sau 5 năm thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã có tiến bộ cả về nhận thức và tổ chức thực hiện. Tuy vậy, số lượng trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động gia tăng đang là vấn đề xã hội bức xúc hiện nay. Đây là những đối tượng có nguy cơ cao bị xâm hại bởi các tệ nạn xã hội. Sự gia tăng này một phần là do các nguyên nhân kinh tế - xã hội : tình trạng thiếu việc làm, thất học, sự tăng khoảng cách giầu nghèo, sự xuống cấp về đạo đức trong một số gia đình...; mặt khác cũng do sự phối hợp và tập trung giải quyết của các ngành, các cấp có liên quan chưa đúng mức, đồng bộ và có hiệu quả.

Để thực hiện tốt hơn Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Nghị quyết kỳ họp thứ 10 ngày 25 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội khóa IX, Nghị quyết số 05/CP ngày 11 tháng 01 năm 1997 của Chính phủ, Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em và hưởng ứng tuyên bố của các Hội nghị Quốc tế ở Stockhom, Oslo nhằm thực hiện mục tiêu ngăn ngừa, giải quyết có hiệu quả và giảm nhanh số lượng trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động vào năm 2000, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1 - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội soạn thảo và trình Chính phủ trong quí I năm 1999 Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động chưa thành niên; chủ trì, phối hợp với ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động và trình Thủ tướng Chính phủ trong quí III năm 1998; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật Lao động liên quan đến lao động chưa thành niên.

2 - Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu điều chỉnh chế độ học phí, xây dựng chính sách khuyến học thích hợp đối với học sinh nghèo, đối với vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo và những vùng có khó khăn và trình Thủ tướng Chính phủ trong quí III năm 1998; mở rộng hình thức giáo dục thích hợp nhằm thu hút hầu hết trẻ em trong độ tuổi được đến lớp và được phổ cập tiểu học.

3 - Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, biên giới, vùng có khó khăn.

4 - Bộ Văn hóa-Thông tin chủ trì, phối hợp với Ủy ban Thể dục Thể thao, ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng chính sách và tổ chức nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần, thể chất lành mạnh cho trẻ em; xây dựng đề án về các cơ sở tập luyện, bồi dưỡng năng khiếu, vui chơi cho trẻ em ở cộng đồng, ưu tiên đầu tư cho các vùng khó khăn và trình Thủ tướng Chính phủ trong quí III năm 1998.

5 - Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý hộ khẩu ở xã, phường, đặc biệt chú ý quản lý, kiểm tra những tổ chức và cá nhân có sử dụng lao động trẻ em để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; bổ sung mục tiêu và biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn trẻ em làm trái pháp luật vào chương trình phòng chống tội phạm.

6 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có kế hoạch cân đối ngân sách cho công tác ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động.

7 - Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng chính sách bảo vệ và giúp đỡ trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 1998; tăng cường công tác truyền thông, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách này; chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa-Thông tin và các cơ quan liên quan, đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội xây dựng kế hoạch, tổ chức thí điểm các mô hình hoạt động và tăng cường vận động các nguồn lực trong và ngoài nước, các tổ chức nhân đạo, từ thiện góp phần hỗ trợ công tác ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quí II năm 1998; hoàn thiện Chương trình hành động bảo vệ đặc biệt trẻ em và trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 1998; phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng kế hoạch, tổ chức vận động các thành viên của Mặt trận tham gia thực hiện chủ trương của Đảng : toàn dân chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phấn đấu hạn chế trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động thông qua phong trào ''Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư''; phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức nghiên cứu và phổ biến kiến thức về gia đình và vai trò, vị trí của các thành viên trong gia đình, trong cộng đồng.

8 - Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia hướng dẫn các Đài địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, về chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, về quyền và bổn phận của trẻ em, về trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng, về phương pháp giáo dục con trong gia đình, về các gương người tốt việc tốt trong công tác ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang lang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động.

9 - Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và tổ chức xã hội đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền, giáo dục thực hiện pháp luật đến từng gia đình, từng người dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc quản lý, giáo dục các thành viên trong gia đình, trong cộng đồng, đặc biệt là trẻ em gái, với những người chưa thành niên, tránh cho họ phải bỏ nhà đi lang thang hoặc phải làm thuê sớm. Công tác này cần phải làm thường xuyên, liên tục nhằm tạo ra phong trào toàn dân bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
10 - Vấn đề ngăn ngừa, giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động phải là một trong các mục tiêu của chương trình kinh tế-xã hội của địa phương được thể hiện một cách cụ thể thông qua các chương trình xóa đói giảm nghèo, giúp nhau làm kinh tế gia đình, Ngân hàng phục vụ người nghèo,... tạo điều kiện giúp các gia đình khó khăn thóat khỏi đói, nghèo. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm vững tình hình trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động để có kế hoạch, biện pháp giải quyết đồng bộ, hiệu quả; tham gia chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư'' và "Người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan"; phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để duy trì và phát triển các tổ hòa giải ở thôn, bản, ấp, tổ dân cư vận động hạn chế tình trạng ly hôn, giúp hàn gắn hạnh phúc gia đình.
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và hàng năm báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMEN
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 06/1998/CT-TTg

Hanoi, January 23, 1998

 

DIRECTIVE

THE STRENGTHENING OF THE TASK OF PROTECTING CHILDREN, PREVENTING AND TACKLING THE PROBLEM OF STREET CHILDREN AND CHILD LABOR ABUSE

After five years of implementation of the Law on Child Protection, Care and Education, the protection, care and education of children, particularly those in difficult circumstances, has seen progress in terms of perception, organization and implementation results. However, the increasing numbers of street children and labor-abused children are posing a burning social problem today. They are the subjects highly vulnerable to social evils. The above-mentioned situation is partly attributed to such socio-economic reasons as unemployment, illiteracy, increasingly widened gap between the rich and the poor, moral degradation in some families...; and also partly to the improper, incomprehensive and ineffective coordination among various branches and levels as well as the lack of their concentrated efforts in addressing this problem.

In order to better implement the Law on Child Protection, Care and Education, the Resolution of the November 25, 1996 tenth session of the IXth National Assembly, Resolution No. 05-CP of January 11, 1997 of the Government and the United Nations Convention on the Rights of the Child and in response to the declarations of the international conferences in Stockholm and Oslo aiming to fulfill the goal of effectively preventing, solving and rapidly reducing the numbers of street children and labor-abused children by the year 2000, the Prime Minister hereby gives the following instructions:

1. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall draft and submit to the Government by the end of March 1998 a decree guiding the implementation of a number of Articles of the Labor Code regarding under-age labor; assume the prime responsibility and coordinate with the Vietnam Committee for Protection and Care of Children and the concerned agencies in drawing up plans for preventing and tackling the problem of street children and labor-abused children then submit them to the Prime Minister by the end of May 1998, study and formulate a policy on the protection and support of street children and labor-abused children, then report it to the Prime Minister by June 1998, intensify the inspection and supervision of the implementation of the Labor Code relating to under-age labor and the handling of violations thereof.

2. The Ministry of Education and Training shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Finance and the concerned agencies in studying a school-fee regime and formulating a study-promotion policy suitable to poor pupils in deep-lying, remote, mountainous and island areas and difficult areas before submitting them to the Prime Minister by the end of the second quarter of 1998; develop proper educational forms so as to attract all school-age children into classes to finish the primary education.

3. The Ministry of Health shall assume the prime responsibility and coordinate with the concerned agencies in well performing the task of child health care for children, especially those in deep-lying, remote, mountainous, island and border areas and difficult areas.

4. The Ministry of Culture and Information shall assume the prime responsibility and coordinate with the Commission for Physical Training and Sports, the Vietnam Committee for Protection and Care of Children and the concerned agencies in studying, formulating and implementing policies to raise the cultural and spiritual life and develop a healthy constitution for children; drawing up plans to build centers for young talent training and fostering and children's recreation in communities, with priority given to investment in difficult areas, then submit them to the Prime Minister by mid-second quarter of 1998.

5. The Ministry of the Interior shall assume the prime responsibility and coordinate with the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government in intensifying the household registration management in communes and wards, with special attention being paid to managing and examining organizations and individuals that employ children so as to promptly detect and handle any law offenses, adding new objectives and/or measures to prevent children from committing illegal acts to the program on the crime prevention and combat.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Dirrective No. 06/1998/CT-TTg of January 23, 1998, the strengthening of the task of protecting children, preventing and tackling the problem of street children and child labor abuse

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


773
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.227.92