Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 36/2015/NQ-HĐND về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân; công tác Thi hành án năm 2016 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 36/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nguyễn Văn Du
Ngày ban hành: 16/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2015/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 16 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỘI PHẠM; CÔNG TÁC CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN; VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN; CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và công tác thi hành án năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm;

Trên cơ sở xem xét các Báo cáo số 351/BC-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác Thi hành án dân sự năm 2015; Báo cáo số 1555/BC-VKS ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2015, nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo số 89/BC-TA ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo thẩm tra số 41/BC-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tình hình thực hiện công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân; công tác Thi hành án năm 2015

Năm 2015, mặc dù kinh tế-xã hội của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm diễn biến phức tạp, gia tăng ở một số loại tội phạm nhưng Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; triển khai nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống có hiệu quả vi phạm pháp luật và tội phạm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; không có vụ, việc khiếu kiện đông người gây bức xúc hoặc trở thành điểm nóng góp phần quan trọng vào việc duy trì ổn định và phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án còn có những hạn chế nhất định. Tình hình tội phạm có chiều hướng giảm nhưng một số loại tội phạm xảy ra lại có tính chất phức tạp hơn; công tác phòng, chống tham nhũng đôi khi còn mang tính hình thức; việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án vẫn còn tình trạng hủy, sửa án hoặc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; một số Quyết định về thi hành án còn vi phạm...

Điều 2. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2016

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh đề ra; đồng thời, yêu cầu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo các ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng giáo dục đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong năm 2016.

Các cơ quan điều tra nâng cao chất lượng hoạt động, xác minh đầy đủ, xử lý kịp thời đúng quy định của pháp luật về tin báo, tố giác tội phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra các loại án. Trong đó, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt trên 95%, tỷ lệ tin báo quá hạn giải quyết dưới 15%; điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 85%, các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95% tổng số án khởi tố.

2. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ hoạt động tư pháp trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; làm tốt hơn các yêu cầu điều tra để chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan sai người vô tội; ra quyết định truy tố đúng thời hạn trên 90% số vụ án hình sự có bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố; đảm bảo truy tố bị can đúng tội đạt trên 95%. Sử dụng đồng bộ các phương thức kiểm sát, kiên quyết kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục, sửa chữa kịp thời đối với những vi phạm, bảo đảm các kiến nghị phải có căn cứ đúng pháp luật, được các cơ quan, đơn vị hữu quan chấp nhận đạt tỷ lệ trên 80%. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng giảm tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung xuống dưới 5%.

Từ kỳ họp sau, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân dân tỉnh báo cáo đầy đủ tình hình vi phạm pháp luật trong các hoạt động tư pháp; thống kê, phân tích tội phạm; đề xuất các giải pháp phòng ngừa tội phạm thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân.

3. Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các loại án đảm bảo việc giải quyết, xét xử và ra bản án, quyết định đúng pháp luật; phấn đấu tỷ lệ giải quyết các loại án đạt 96% trở lên; tăng số vụ án hình sự đưa ra xét xử lưu động; hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán và việc trả hồ sơ điều tra bổ sung không có căn cứ; 100% bản án, quyết định của Tòa án được ban hành trong hạn luật định.

Từ kỳ họp sau, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo cụ thể thêm về hình phạt đã áp dụng đối với các bị cáo (có số liệu đối với từng loại hình phạt được áp dụng).

4. Đảm bảo 100% các bản án hình sự có hiệu lực pháp luật được đưa ra thi hành; việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

5. Cơ quan Thi hành án dân sự đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đôn đốc thi hành án đảm bảo chính xác, đúng pháp luật trong xác minh, phân loại các việc có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành. Tổ chức thi hành dứt điểm những vụ, việc có điều kiện thi hành.

Từ năm 2016, Cục thi hành án dân sự báo cáo cụ thể thêm về những vụ, việc dân sự khó thi hành hoặc không thi hành được do bản án, quyết định của Tòa án nhân dân tuyên không rõ ràng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCTN, VPCP;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);

- TAND tối cao, VKSND tối cao, Bộ tư pháp;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. Huyện (thành) ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Phòng Công tác ĐBQH, HĐND, TT-DN;

- Trung tâm Công báo tỉnh;
-
Lưu: VT, HS.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Du

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 36/2015/NQ-HĐND về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân; công tác Thi hành án năm 2016 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.698

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.157