Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 957/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 do tỉnh Hà Nam ban hành

Số hiệu: 957/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Bùi Quang Cẩm
Ngày ban hành: 17/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 957/KH-UBND

Hà Nam, ngày 17 tháng 04 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020 (gọi tắt là Chương trình phòng, chống tội phạm), UBND tỉnh Hà Nam xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, nâng cao trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, kết hợp với tích cực đấu tranh, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động lộng hành, kịp thời triệt phá các ổ nhóm tội phạm hình sự, các tụ điểm cờ bạc, ma túy, mại dâm gây bức xúc trong dư luận nhân dân; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường, công nghệ cao... kiên quyết không để tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp; triệt xóa các ổ nhóm tội phạm hình sự, các điểm, tụ điểm cờ bạc, ma túy, mại dâm gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự đồng thời nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ điều tra viên, kiểm sát viên, thm phán và cán bộ làm công tác thi hành án hình sự.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Kiềm chế, phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 3% đến 5% tổng số vụ phạm tội hình sự so với năm 2016, nhất là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm ở các địa bàn trọng điểm; giảm từ 15% đến 20% số vụ án do người chưa thành niên thực hiện và giảm từ 5% đến 7% tội phạm xâm hại trẻ em.

2. Phấn đấu tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm hàng năm đạt từ 75% trở lên, các tội phạm rất rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên; hạn chế phát sinh đối tượng truy nã mới; bắt giữ, vận động đầu thú 30% số đối tượng truy nã hiện có và 50% đối tượng truy nã mới phát sinh; 100% tin báo, tgiác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý; tăng 5-10% tỷ lệ khởi t, điều tra các vụ án về kinh tế, tham nhũng trên tổng số các vụ việc được phát hiện, tăng 5-10% số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ.

3. Phấn đấu ít nhất 50% số khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chí "An toàn về an ninh trật tự"; chuyển hóa thành công 60% địa bàn được xác định là trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

4. Giảm tỷ lệ người bị tạm giữ, người bị tạm giam, không để phạm nhân trốn, chết, phạm tội mới ở nơi giam giữ. Giảm tỷ lệ tái phạm tội trong sngười chấp hành xong án phạt tù xuống dưới 15%; tư vấn, hỗ trợ tìm việc làm cho 100% người chấp hành xong án phạt tù.

5. Giải quyết, xét xử các vụ án hình sự từ 95% trở lên, phấn đấu đảm bảo ra quyết định thi hành án phạt tù đúng thời hạn đối với 100% số người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 95-KL/TW, ngày 02/4/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; 15 Đề án trong Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp đu tranh, phòng chng vi phạm pháp luật và tội phạm, phòng, chống oan sai và nâng cao hiệu quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và Thi hành án trên địa bàn tỉnh năm 2017 và các năm tiếp theo; các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, phòng chng ma túy, phòng, chng mua bán người và bảo vệ môi trường.

2. Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của thủ trưởng các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm. Phát huy trách nhiệm của người đứng đu cấp ủy, chính quyền các cấp về tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách. Xác định cụ thể trách nhiệm của tập th, cá nhân trong công tác đu tranh phòng, chng tội phạm, nhất là đối với những trường hợp đxảy ra tội phạm tăng hoặc phức tạp kéo dài. Tăng cường mối quan hệ phối hợp liên ngành trong phòng, chống tội phạm. Nắm chắc diễn biến hoạt động của tội phạm, thống kê, dự báo chính xác về tình hình tội phạm phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo phòng, chống tội phạm.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm. Chú trọng công tác phòng, chống tội phạm, nhất là công tác phòng ngừa xã hội, tổ chức tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng về công tác phòng, chống tội phạm tại cộng đồng dân cư. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tăng cường quản lý, giáo dục, cải tạo các đối tượng bị kết án đang ở ngoài xã hội, các đối tượng được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Chủ động thực hiện các biện pháp giúp người chấp hành xong án phạt từ tái hòa nhập cộng đồng. Đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ của các cơ quan chức năng. Nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các chính sách và pháp luật về dân sự, tài chính, ngân hàng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khoa học công nghệ, để kịp thời khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm và chống vi phạm pháp luật, không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội.

4. Nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng và sử dụng linh hoạt các biện pháp phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tập trung đấu tranh với những loại tội phạm nổi lên hiện nay, nhất là các nhóm tội phạm, các điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, tham nhũng, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người và các hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; chỉ đạo quyết liệt công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; đồng thời quyết tâm giữ vững trật tự, an toàn xã hội tại các địa bàn đã chuyển hóa thành công.

5. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiến hành hoạt động tư pháp, cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm như Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp, đảm bảo đủ khả năng, điều kiện thực hiện các mặt công tác phòng, chống tội phạm. Nâng cao đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp, năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm đối với cán bộ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán và cán bộ làm công tác thi hành án hình sự với tinh thần vì nhân dân phục vụ, là chỗ dựa và niềm tin của nhân dân trong phòng, chống tội phạm. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ thực hành quyền tư pháp, các đơn vị trực tiếp đấu tranh với các loại tội phạm đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

6. Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác phát hiện, phòng, chống tội phạm, đồng thời tiến hành sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm. Huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và cá nhân, đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm. Tập trung đầu tư kinh phí, phương tiện, trang thiết bị cho các lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Làm tốt chức năng là cơ quan thường trực, chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thtiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch về phòng, chống tội phạm của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm; phối hợp các đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra, định kỳ sơ, tổng kết đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các Đề án.

- Nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, phát hiện, điều tra khám phá các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về tham nhũng, tội phạm có tổ chức, tội phạm giết người, cướp tài sản, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về môi trường... Làm tốt công tác phối hợp, trao đi thông tin giữa các đơn vị, địa phương để chủ động nắm chắc tình hình, từ đó đề ra các biện pháp cụ thể, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đồng thời đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra trong công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm, kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi bức cung, nhục hình. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự.

- Phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tấn, báo chí triển khai các hoạt động phòng ngừa xã hội. Tập trung thực hiện có hiệu quả các văn bản liên tịch, chương trình phối hợp về phòng, chống tội phạm; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo về bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở; loại bỏ những mô hình, cách làm không còn phát huy hiệu quả.

- Củng cố, tăng cường năng lực của lực lượng chuyên trách làm nhiệm vụ phòng, chng tội phạm tại các địa bàn cơ sở, nhất là tại các địa bàn được lựa chọn chuyn hóa; làm tt công tác xây dựng lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh làm tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác phòng, chng tội phạm.

- Rà soát, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm để kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tin. Theo dõi, đánh giá hiệu quả việc triển khai thi hành đầy đủ, toàn diện, đng bộ hệ thống các văn bản pháp luật về phòng, chống tội phạm.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc Phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và các chương trình, kế hoạch phối hợp khác về phòng, chng tội phạm. Hỗ trợ lực lượng Công an phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chng tội phạm, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia phòng, chng tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

3. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và cung ứng dịch vụ thương mại; đảm bảo chất lượng các sản phẩm, hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chống các hiện tượng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp trong sản xuất, gia công hàng hóa, chống sản xuất, buôn bán hàng giả; gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật góp phần đẩy lùi tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng tỷ lệ phát hiện, bắt giữ số vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; giảm tỷ lệ tái phạm đối với các đối tượng vi phạm.

4. Sở Xây dựng

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các dự án, lĩnh vực có khả năng xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí cao; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các tổ chức, cá nhân thuộc ngành xây dựng và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xây dựng. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong xây dựng cơ bản, quy hoạch phát triển đô thị...; kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm trong lĩnh vực này.

5. Sở Giao thông vận tải

Tăng cường tuyên truyền pháp luật và công tác phòng, chống tội phạm cho công nhân, viên chức, người lao động trong ngành Giao thông vận tải, các ngành, nghề khác có liên quan đến hoạt động giao thông vận tải và toàn thể nhân dân. Thường xuyên phối hợp cht chẽ với lực lượng Công an để phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động giao thông vận tải để phạm tội và các loại tội phạm hoạt động trên tuyến đường st, đường bộ, đường thủy nội địa, tăng cường hiệu quả của hoạt động thanh tra giao thông. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý điều hành, năng lực, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong quản lý và sử dụng các nguồn vốn. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tiết kiệm chống lãng phí; phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp giữa các ngành về bảo đảm an ninh trật tự khu vực trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong quản lý học sinh, sinh viên, giáo viên, không đvi phạm pháp luật, không mắc vào các tệ nạn xã hội; coi trọng giáo dục đạo đức, li sống, pháp luật, văn hóa, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp cho học sinh, sinh viên; tăng cường việc đưa nội dung giáo dục về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội lồng ghép trong chương trình giáo dục cho phù hợp với các cấp học; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chng tội phạm, bạo lực trong trường học. Phấn đấu đến năm 2020 giảm trên 15% svụ tội phạm, vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong học sinh, sinh viên.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tập trung tuyên truyền vào nhóm người, nhóm đối tượng có nguy cơ cao dễ phạm tội và các vùng sâu, địa bàn giáp danh; lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống tội phạm với các hoạt động phát thanh, truyền hình, các chương trình văn hóa, nghệ thuật; định hướng dư luận lên án những hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp các đơn vị chức năng tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet; nhất là các nội dung tuyên truyền chống nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động bạo lực, truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, tệ nạn xã hội, tiết lộ bí mật nhà nước, xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân...

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức lồng ghép các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch; tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ văn hóa, thể thao không để sơ hở, phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo môi trường hoạt động kinh doanh văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch an toàn, lành mạnh, công bằng. Thường xuyên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành; tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn cho cán bộ ngành văn hóa, th thao, du lịch về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, ththao, du lịch.

9. Ngân hàng Nhà nước tỉnh

Nghiên cứu đề xuất khắc phục triệt để các lỗ hổng, sơ hở trong cơ chế, chính sách về tin tệ, ngân hàng không đtội phạm lợi dụng hoạt động. Đánh giá đúng thực trạng “sở hữu chéo” trong hệ thống ngân hàng; một số tình hình về việc lợi dụng “sở hữu chéo” trong lĩnh vực ngân hàng để vi phạm pháp luật, từ đó đề xuất các giải pháp ngăn chặn, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, tội phạm bắt nguồn từ “sở hữu chéo”.

10. Sở Y tế

Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức khám, chữa bệnh cho các phạm nhân và người đang cai nghiện ma túy, học tập tại các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; phòng, chống các vi phạm pháp luật và tội phạm về an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân viên y tế và người bệnh, người nhà bệnh nhân cũng như toàn xã hội về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong các cơ sở y tế; làm tốt công tác bảo vệ an ninh trong bệnh viện, phòng, chống gian lận bảo hiểm y tế. Phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 15-20% số vụ phạm tội, vi phạm pháp luật nghiêm trọng liên quan đến công tác an ninh trong cơ sở y tế.

11. Sở Tài chính

Nâng cao hiệu quả phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyn giá, trốn thuế của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nghiệp vụ của ngành tài chính.

12. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nghiên cứu, có các hình thức huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và cá nhân, đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm.

13. Sở khoa học và Công nghệ

Phối hợp với các ngành chức năng triển khai các công nghệ ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

14. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt; đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển nông, xóa đói giảm nghèo, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí. Phối hợp Công an tỉnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tiêu chí số 19 về an ninh, trật tự xã hội trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

15. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương về tài nguyên, môi trường. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các ngành liên quan trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng hóa chất độc hại trong trồng trọt, chất cấm trong chăn nuôi; xử lý chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường; tình trạng khai thác trái phép khoáng sản, cát sỏi trên sông.

16. Sở Tư pháp

Phối hợp Công an tỉnh và các ngành liên quan rà soát, nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm để đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm đến mọi tầng lớp nhân dân.

17. Đề nghị Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh

Phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, nhất là trong điều tra truy txét xử các loại tội phạm đảm bảo kịp thời, nghiêm minh; tập trung vào công tác dự báo đđưa ra các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi phạm tội, giảm tối đa tác hại của tội phạm gây ra cho xã hội. Áp dụng thng nhất trong công tác xử lý tội phạm; hướng dẫn điều tra xử lý nghiêm các hành vi phạm tội; giải quyết kịp thời những vướng mc trong thực tin đu tranh phòng, chống tội phạm. Tòa án nhân dân các cấp cần tăng cường tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động tại nơi xảy ra vụ án nhằm đcao tác dụng tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân.

18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên

Phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức tốt các hoạt động phòng, chống tội phạm, tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trách nhiệm tham gia phòng chống tội phạm cho cán bộ, hội viên, công nhân viên, đoàn viên, thanh thiếu niên và học sinh, sinh viên. Đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phấn đấu có từ 90 - 100% số khu dân cư và gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội. Củng cố và thiết lập các hình thức tiếp nhận thông tin, tố giác tội phạm, phấn đấu đến năm 2020, 90% số khu dân cư trên địa bàn có số điện thoại, địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, 100% khu dân cư có một tổ hòa giải và ít nhất một mô hình “Tự quản về phòng, chống tội phạm” hoạt động có hiệu quả. 100% khu dân cư có tài liệu và được tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Hằng năm, mỗi chi hội, chi đoàn ở khu dân cư nhận cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ ít nhất 01 người phạm tội, người mắc tệ nạn xã hội; ít nhất 50% cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp, người đứng đầu của các tổ chức thành viên Mặt trận cấp xã, Ban công tác Mặt trận, chi hội, chi đoàn của các tổ chức thành viên ở cộng đồng dân cư được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động phòng, chng tội phạm.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội về lĩnh vực trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hằng năm, phối hợp tổ chức hiệu quả ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các đợt cao điểm toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và ký cam kết không vi phạm pháp luật. Tiến hành sở, tng kết đkịp thời biu dương và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sc trong công tác phòng, chng tội phạm.

19. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Chỉ đạo UBND cấp xã, phường, thị trấn, các ban, ngành của huyện, thành phố cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; coi công tác phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phải huy động các ngành, các cấp tổ chức thực hiện.

- Nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành giữa các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong đảm bảo an ninh, trật tự. Quan tâm xây dựng lực lượng, tăng cường đầu tư kinh phí, trang bị phương tiện kỹ thuật, xây dựng cơ sở vật chất cho lực lượng Công an các cấp để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự.

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Có chính sách động viên, khuyến khích đối với những người có thành tích, tâm huyết, gắn bó với công tác giữ gìn an ninh, trật tự, nhằm huy động sức mạnh của nhân dân tham gia công tác này.

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp phải chịu trách nhiệm về tình hình tội phạm tại địa phương, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống tội phạm, xử lý trách nhiệm liên đới của cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống tội phạm theo quy định.

20. Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh có trách nhiệm triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 tại cơ quan, đơn vị mình; lồng ghép thực hiện có hiệu quả với các Chương trình phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và nội dung nêu trong kế hoạch, các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm.

Định kỳ (06 tháng, 01 năm) tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và gửi báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh) để tổng hợp.

2. Căn cứ vào 15 Đề án thành phần được giao cho các Bộ, ngành chủ trì xây dựng, phê duyệt thực hiện tại Chương trình phòng, chống tội phạm được ban hành kèm theo Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi các Đề án được ban hành, căn cứ vào tình hình thực tế ở các đơn vị, địa phương và chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, ngành chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định, đồng thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo.

3. Giao Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Ban Chỉ đạo 138/CP, Bộ Công an theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo 138/CP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT T
nh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 957/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 do tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.424

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251