Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 1407/1999/CT-BKHCNMT thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường ban hành

Số hiệu: 1407/1999/CT-BKHCNMT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Người ký: Chu Tuấn Nhạ
Ngày ban hành: 30/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1407/1999/CT-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Để thực hiện Nghị quyết của Chính phủ số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và căn cứ kế hoạch triển khai Nghị quyết số 09 của Chính phủ của Ban Chỉ đạo chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; Căn cứ đặc điểm tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chỉ thị việc thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ phải định kỳ tổ chức thông báo công khai kết quả hoạt động, sản xuất, kinh doanh, phân phối thu nhập và thực hiện các chế độ, chính sách để người lao động, cán bộ công chức biết và giám sát. Các đơn vị cần xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần Chỉ thị số 30/CT/TW ngày 28/2/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13/02/1999 ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước, nhằm thực hiện phương châm: "dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra", khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu mất dân chủ và nạn tham nhũng.

2. Thủ trưởng các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, tổ chức công đoàn cùng cấp trong việc quản lý cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị. Thường xuyên giáo dục pháp luật, chế độ của đảng và Nhà nước cho mọi thành viên. Phát động phong trào cán bộ công nhân viên trong cơ quan Bộ tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội trong cơ quan, ở nơi cư trú. Tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản tại cơ quan Bộ và các đơn vị trực thuộc. Tập trung phòng, chống tội phạm tham nhũng trong cơ quan quản lý và tội phạm kinh tế trong các doanh nghiệp.

Mọi cán bộ, công nhân viên chức phải nắm vững và thực hiện tốt Pháp lệnh Cán bộ, công chức, Pháp lệnh chống tham nhũng và Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, Nghị quyết 09/1998/NQ-CP về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

3. Thanh tra Bộ, Thanh tra Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và Thanh tra Cục Môi trường bên cạnh hoạt động thanh tra trong lĩnh vực quản lý nhà nước cần phối hợp với cơ quan quản lý cán bộ và bảo vệ nội bộ làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và phát hiện các hiện tượng tiêu cực, lãng phí, tham ô, vi phạm pháp luật ngay tại đơn vị mình. Phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật: Cảnh sát kinh tế và An ninh kinh tế trong việc cung cấp thông tin để phòng ngừa vi phạm.

4. Tăng cường xây dựng, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy trình làm việc của các đơn vị, tránh kẽ hở trong quản lý tạo điều kiện phát sinh tiêu cực. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán cộ công nhân viên thuộc Bộ.

Trên đây là Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ và Quyết định 138/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện và định kỳ hàng quý, sáu tháng, năm báo cáo về Bộ (qua Thanh tra Bộ).

 

 

Chu Tuấn Nhạ

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 1407/1999/CT-BKHCNMT thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.709
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.254.88