Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/CT-UBND về tăng cường công tác phòng chống tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự trong thời điểm tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 09/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Phan Văn Hà
Ngày ban hành: 27/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/CT-UBND

Mỹ Tho, ngày 27 tháng 03 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, TAI NẠN, TỆ NẠN XÃ HỘI ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRONG THỜI ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu quí II năm 2006, tại Hà Nội. Đây là sự kiện vô cùng quan trọng trong đời sống chính trị của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực và trong nước vẫn còn một số diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, khó lường.

Trước thực trạng chung của cả nước và tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh; để đảm bảo tốt an ninh trật tự trong thời gian tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, công chức và nhân dân thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 1908/KH-UBND ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ, Chỉ thị 37/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2006; vận động toàn dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 13/CP, Luật Giao thông, Luật Phòng cháy và chữa cháy, quyết tâm làm giảm tai nạn giao thông cả 3 mặt và không để xảy ra cháy, nổ trong thời gian Đại hội Đảng diễn ra.

2. Ngành Văn hoá - Thông tin chủ trì phối hợp các sở, ngành, đoàn thể các cấp, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và đề nghị Báo Ấp Bắc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, vận động toàn dân tham gia thực hiện Nghị quyết 09/CP và các Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, mại dâm, an toàn giao thông của Chính phủ bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với tình hình thực tế; phát huy sự năng động, sáng tạo của các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể nhân dân trong công tác tuyên truyền. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

3. Công an tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch vận động nhân dân tấn công tội phạm bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14 và các ngày lễ 30/4, 1/5, 19/5 năm 2006. Đảm bảo tình hình an ninh chính trị, làm chuyển biến rõ nét tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là làm giảm phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông, không để xảy ra cháy, nổ.

4. Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công tập trung thực hiện giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ khiếu kiện về đất đai, đền bù giải toả ... không để xảy ra các trường hợp khiếu kiện vượt cấp hoặc để quần chúng kéo về Trung ương khiếu kiện gây mất an ninh trật tự trong thời gian tổ chức Đại hội Đảng lần thứ X diễn ra.

5. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 06/02/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh chủ trì phối hợp các ngành liên quan thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa bàn dân cư; đặc biệt chú ý các chợ, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, khu dân cư tập trung trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công ... phòng ngừa có hiệu quả nạn cháy xảy ra. Đối với các huyện Gò Công Đông, huyện Tân Phước phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nội bộ, nhân dân về phòng, chống cháy rừng trong mùa khô và xây dựng, thực tập các phương án chữa cháy rừng.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo ngành dọc tổ chức thực hiện nghiêm túc các kế hoạch Liên ngành về phòng chống tội phạm; phòng chống ma tuý, mại dâm, đảm bảo an toàn giao thông theo Nghị quyết 09/CP và các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ. Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 163/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 của Chính phủ.

7. Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo lực lượng phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, tổ chức tuần tra kiểm soát bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, không để địch, phần tử xấu lợi dụng phá hoại trong thời gian Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X diễn ra.

8. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thời gian tổ chức thực hiện từ ngày 25/3/2006 đến ngày 20/5/2006.

9. Giao cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
-Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các H, TP, TX;
- P.VX-NC; Công báo tỉnh TG;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Hà

 
 
 


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/CT-UBND về tăng cường công tác phòng chống tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự trong thời điểm tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.311

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.105