Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 79-TC/QĐ/TCCB năm 1961 về việc thành lập Chi nhánh Ngân hàng Kiết thiết đường sắt Hà nội - Mục Nam quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 79-TC/QĐ/TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thanh Sơn
Ngày ban hành: 21/04/1961 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 79-TC/QĐ/TCCB

 Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 1961 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP CHI NHÁNH NGÂN HÀNG KIẾT THIẾT ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI - MỤC NAM QUAN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Sắc lệnh số 75-SL ngày 29-05-1946 thành lập Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 177-TTg ngày 26-04-1959 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ngân hàng Kiết thiết Việt nam;
Căn cứ Nghị định số 232-NĐ/TC/TCCB ngày 27-05-1957 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết tổ chức Ngân hàng Kiến thiết Việt nam;
Xét nhu cầu công tác,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Chi nhánh Ngân hàng Kiến thiết đường sắt Hà nội - Mục Nam quan, trực thuộc Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam.

Điều 2. – Chi nhánh Ngân hàng Kiến thiết đường sắt Hà nội - Mục Nam quan có nhiệm vụ: tập trung các nguồn vốn và tổ chức cấp phát vốn kiến thiết cơ bản cho công trình đường sắt Hà nội - Mục Nam quan  theo đúng điều lệ cấp phát vốn kiến thiết cơ bản, tổ chức công tác kết toán và cho vay, giám sát tình hình hoạt động tài vụ và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch của công trình đường sắt Hà nội - Mục Nam quan, nhằm bảo đảm việc sử dụng vốn được hợp lý, hoàn thành kế hoạch một cách toàn diện.

Điều 3. - Tổ chức của Chi nhánh Ngân hàng Kiến thiết đường sắt Hà nội - Mục Nam quan  trong bước đầu gồm có:

- Bộ phận cấp phát.

- Bộ phận kế toán.

Điều 4. - Tạm thời quy định số biên chế của Chi nhánh Ngân hàng Kiến thiết đường sắt Hà nội - Mục Nam quan là 12 người.

Điều 5. – Các ông Chánh văn phòng, Giám đốc Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức và cán bộ Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG


 

 
Nguyễn Thanh Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 79-TC/QĐ/TCCB năm 1961 về việc thành lập Chi nhánh Ngân hàng Kiết thiết đường sắt Hà nội - Mục Nam quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.485
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.134.81