Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 75/QĐ-NH2 năm 1995 bổ sung tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 75/QĐ-NH2 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Chu Văn Nguyễn
Ngày ban hành: 18/03/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/QĐ-NH2

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ TÀI KHOẢN VÀO HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 23-5-1990;

- Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 02-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 72-CP ngày 26-7-1994 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ.

- Căn cứ Thông tư liên bộ Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tài chính số 01-NHNN/TC ngày 10-2-1995 hướng dẫn việc phát hành Tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính Ngân hàng Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định số 269-QĐ/NH2 ngày 04-12-1992 và Thông tư số 16-TT/NH2 ngày 12-12-1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Tài khoản 455 - Tiền ký quỹ đăng ký đấu thầu mua Tín phiếu kho bạc. Tài khoản này mở tại các đơn vị Ngân hàng Nhà nước dùng để hạch toán số tiền ký quỹ đăng ký đấu thầu mua Tín phiếu kho bạc của các Tổ chức tín dụng gửi tại Ngân hàng Nhà nước.

Bên có ghi:

- Số tiền các Tổ chức tín dụng gửi vào.

Bên Nợ ghi:

- Số tiền các Tổ chức tín dụng lấy ra.

Số dư Có:

- Phản ánh số tiền ký quỹ đấu thầu mua Tín phiếu kho bạc của các Tổ chức tín dụng đang gửi tại Ngân hàng Nhà nước.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tiểu khoản theo từng Tổ chức tín dụng có lưu ký tiền ký quỹ để tham gia đấu thầu Tín phiếu kho bạc.

2. Tài khoản 96 - Tín phiếu kho bạc.

Tài khoản này có các tài khoản cấp II như sau:

2.1. Tài khoản 961 - Tín phiếu kho bạc mẫu.

Tài khoản này mở tại các đơn vị Ngân hàng Nhà nước để hạch toán giá trị (mệnh giá) của các loại Tín phiếu kho bạc mẫu đơn vị đang bảo quản.

Bên Nhập ghi:

- Giá trị (mệnh giá) của các Tín phiếu kho bạc mẫu đơn vị nhận về.

Bên xuất ghi:

- Giá trị (mệnh giá) của các Tín phiếu kho bạc mẫu đơn vị chuyển giao đi.

Số còn lại:

- Phản ánh giá trị (mệnh giá) của các Tín phiếu kho bạc mẫu đơn vị đang bảo quản.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tiểu khoản theo từng loại mệnh giá của Tín phiếu kho bạc mẫu phát hành theo từng đợt. Có nhiều người chịu trách nhiệm bảo quản, các Ngân hàng phải mở thêm sổ theo dõi từng loại Tín phiếu kho bạc mẫu giao cho từng người bảo quản.

2.2. Tài khoản 962 - Tín phiếu kho bạc chưa phát hành.

Tài khoản này mở tại các đơn vị Ngân hàng Nhà nước dùng để hạch toán giá trị (mệnh giá) của các loại Tín phiếu kho bạc đơn vị đang bảo quản.

Bên Nhập ghi:

- Giá trị (mệnh giá) của các Tín phiếu kho bạc nhận vé.

Bên Xuất ghi:

- Giá trị (mệnh giá) của các Tín phiếu kho bạc xuất ra.

Số còn lại:

- Phản ảnh giá trị (mệnh giá) của các loại tín phiếu kho bạc chưa phát hành đơn vị đang bảo quản.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tiểu khoản theo từng loại mệnh giá, từng loại (vô danh, ký danh) của Tín phiếu kho bạc.

2.3. Tài khoản 963 - Giá trị Tín phiếu kho bạc đã phát hành.

Tài khoản này mở tại các đơn vị Ngân hàng Nhà nước để hạch toán giá trị (mệnh giá) của Tín phiếu kho bạc loại ghi sổ đã phát hành (đã bán ra).

Bên Nhập ghi:

- Giá trị (mệnh giá) Tín phiếu kho bạc Ngân hàng Nhà nước đã bán ra.

- Giá trị (mệnh giá) của Tín phiếu kho bạc khách hàng mua lại của các đơn vị khác.

Bên Xuất ghi:

- Giá trị (mệnh giá) Tín phiếu kho bạc Ngân hàng Nhà nước đã thanh toán tiền cho khách hàng khi đến hạn trả tiền.

- Giá trị (mệnh giá) của Tín phiếu kho bạc khách hàng mua lại của các đơn vị khác.

Số còn lại:

- Phản ảnh giá trị (mệnh giá) của Tín phiếu kho bạc loại ghi sổ Ngân hàng Nhà nước đã bán ra nhưng chưa thanh toán tiền cho khách hàng.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tiểu khoản theo từng thời hạn thanh toán của Tín phiếu kho bạc; theo từng khách hàng mua Tín phiếu kho bạc.

Điều 2

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3

Chánh văn phòng thống đốc, vụ trưởng Vụ kế toán - Tài chính, Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Chu Văn Nguyễn

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 75/QĐ-NH2 năm 1995 bổ sung tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.309
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102