Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 39/QĐ-UBCK3 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Người ký: Lê Văn Châu
Ngày ban hành: 26/11/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 39/QĐ-UBCK3

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 39/QĐ-UBCK3 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 1999 VỀ VIỆC CHẤP THUẬN NGÂN HÀNG CHỈ ĐỊNH THANH TOÁN

CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định 15/CP của Chính phủ ban hành ngày 02/03/1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 75/CP của Chính phủ ban hành ngày 28/11/1996 về việc thành lập Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 48/1998/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 11/07/1998 về Chứng khoán và thị trường chứng khoán;
Xét đơn xin làm Ngân hàng Chỉ định Thanh toán của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấp thuận Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam làm Ngân hàng Chỉ định Thanh toán phục vụ cho việc thanh toán các giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh chứng khoán, thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, các thành viên lưu ký và các bên liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Lê Văn Châu

(Đã ký)

 

THE STATE SECURITIES COMMISSION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 39/QD-UBCK3

Hanoi, November 26, 1999

 

DECISION

APPROVING THE DESIGNATED CLEARING BANK

THE CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Pursuant to the Governments Decree No. 15/CP of March 2nd, 1993 on the tasks, powers and State management responsibilities of the ministries and the ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government
s Decree No. 75/CP of November 28th, 1996 on establishment of the State Securities Commission;
Pursuant to the Government
s Decree No. 48/1998/ND-CP of July 11th, 1998 on the Securities and Securities Market;
Considering the application of the Vietnam Investment and Development Bank to act as Designated Clearing Bank;
At the proposal of the director of the Securities Trading Management Department,

DECIDES:

Article 1.- To approve Vietnam Investment and Development Bank acting as Designated Clearing Bank in service of the settlement of securities transactions at the Security Trading Centers.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

Article 3.- The director of the Office, the director of the Securities Trading Management Department, the heads of units of the State Securities Commission, the Securities Trading Center and the Vietnam Investment and Development Bank, the custody members and the concerned parties shall have to implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION
Le Van Chau

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 39/QĐ-UBCK3 ngày 26/11/1999 về việc chấp thuận Ngân hàng chỉ định thanh toán do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.031

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38