Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 358/1998/QĐ-NHNN2 huỷ bỏ, bổ sung mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước trong "Quy định hệ thống mã Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước" kèm theo Quyết định 133/QĐ-NH2 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 358/1998/QĐ-NHNN2 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành: 22/10/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 358/1998/QĐ-NHNN2

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HUỶ BỎ, BỔ SUNG MỘT SỐ MÃ NGÂN HÀNG, TỔ CHỨC TÍN DỤNG, KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRONG "QUY ĐỊNH HỆ THỐNG MÃ NGÂN HÀNG VÀ CÁC TCTD, KHO BẠC NHÀ NƯỚC" BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH 133/QĐ-NH2 NGÀY 17/5/1997 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt nam Công bố theo Lệnh số 01/L-CTN ngày 26/12/1997 của Chủ Tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam ;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Quyết định số 196/TTg ngày 1/4/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng các dữ liệu thông tin trên vật mang tin để làm chứng từ kế toán và thanh toán của các Ngân hàng và tổ chức tín dụng.

- Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-NH2 ngày 9/4/1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế Ngân hàng thành viên tham gia thanh toán điện tử liên Ngân hàng.

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính Ngân hàng Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Huỷ bỏ mã Kho bạc Nhà nước Trung ương 10701104 được quy định tại điều 3 Quyết định số 240/1998/QĐ-NHNN2 ngày 14/7/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc Huỷ bỏ, bổ sung một số mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước trong "Quy định hệ thống mã Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước"ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-NH2 ngày 17/5/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2: Bổ sung thêm một số mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước vào điều 4 của "Quy định hệ thống mã Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước" ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-NH2 ngày 17/5/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

Số TT

Tên địa danh và tên Ngân hàng, Tổ chức tín dụng trên địa bàn

Số TT mới

Mã NH

1

2

3

4

 

 

 

 

 

1- THành phố Hà nội

 

 

 

 

 

 

 

Kho bạc Nhà nước

 

 

 

 

 

 

1

Kho bạc Nhà nước Trung ương

12

10701123

 

 

 

 

 

32- thành phố hồ chí minh

 

 

 

 

 

 

 

Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài

 

 

 

 

 

 

1

Citi BANK

01

50605017

 

 

 

 

 

Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long

 

 

 

 

 

 

 

46- tỉnh bình phước

 

 

 

 

 

 

 

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

 

 

 

 

 

1

Chi nhánh NHNo và phát triển nông thôn tỉnh Bình phước

05

66204058

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Tổng giám đốc, Giám đốc Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT/THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 358/1998/QĐ-NHNN2 huỷ bỏ, bổ sung mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước trong "Quy định hệ thống mã Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước" kèm theo Quyết định 133/QĐ-NH2 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.323

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227