Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 319/1998/QĐ-NHNN7 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 29/09/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 319/1998/QĐ-NHNN7

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 319/1998/QĐ-NHNN7 NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 1998 VỀ VIỆC BÁO CÁO THU, CHI NGOẠI TỆ TRONG NGÀY

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định 63/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối;
Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổng giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng được phép có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước về các giao dịch ngoại tệ có giá trị từ 50.000 (năm mươi nghìn) đô la Mỹ trở lên, phát sinh hàng ngày của khách hàng là tổ chức, cá nhân (kể cả việc chuyển ngoại tệ từ tài khoản mở tại Ngân hàng sang tài khoản mở tại Ngân hàng khác của khách hàng).

Điều 2. Số liệu báo cáo theo quy định tại Điều 1 gửi về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) chậm nhất vào 10 giờ của ngày giao dịch tiếp theo.

(Báo cáo thực hiện theo mẫu đính kèm)

Điều 3. Tổng giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng được phép chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu trong hệ thống để thực hiện chế độ báo cáo theo nội dung tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Thống đốc, Thủ trưởng các Vụ, Cục ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Tổng giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng được phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness
---------

No. 319/1998/QD-NHNN7

Hanoi, September 29th, 1998

 

DECISION

ON DAILY REPORT OF FOREIGN EXCHANGE RECEIPT AND EXPENDITURE

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Decree No.63/1998/ND-CP dated 17 August, 1998 of the Government stipulating regulations on the foreign exchange control.
Pursuant to Decree No. 15CP dated 02 March, 1989 of the Government stipulating the assignment, authority, responsibility of state management of ministries and ministry-level agencies.
Upon the proposal of the Director of Foreign Exchange Control Department.

DECIDES

Article 1.

Directors General (Directors) of authorised banks shall be responsible to report to the State Bank of any foreign currency transactions of value from US$ 50,000 (fifty thousand) upwards, effected daily by customers being an organisation or individual (including a transfer from one bank account to an account with another bank of the customer).

Article 2.

The reported data as provided in Article 1 shall be submitted to the State Bank (Foreign Exchange Control Department) at 10 am at the latest of the next business day (in the form attached).
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 319/1998/QĐ-NHNN7 ngày 29/09/1998 về việc báo cáo thu, chi ngoại tệ trong ngày do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.054

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.255