Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/2001/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Quản trị ban hành theo Quyết định số 136/1999/QĐ-NHNN9 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 21/2001/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 12/01/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2000/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC QUẢN TRỊ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 136/1999/QĐ-NHNN9 NGÀY 16/4/1999

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 88/1998/NĐ-CP ngày 2/11/1998 của Chính phủ quy định về chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều, khoản của Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Quản trị ban hành theo Quyết định 136/1999/QĐ-NHNN9 ngày 16/4/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với nội dung như sau:

- Điều 1 được sửa đổi, bổ sung:

Điều 1: Cục Quản trị là đơn vị thuộc tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước có chức năng: Tham mưu giúp Thống đốc trong việc tổ chức và thực hiện công tác hậu cần phục vụ cho hoạt động của các đơn vị tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước; công tác bảo vệ cơ quan thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước; công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, thiên tai trong toàn Ngành theo quy định của pháp luật.

- Điều 4 được sửa đổi, bổ sung:

Điều 4: Cục Quản trị có nhiệm vụ:

1. Tổ chức thực hiện công tác quản trị tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước bao gồm: lập kế hoạch trình Thống đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện việc mua sắm tài sản, thiết bị máy móc, phương tiện, công cụ làm việc và công tác quản trị khác theo chế độ quy định.

2. Tổ chức thực hiện công tác đầu tư và xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa nhỏ, sửa chữa thường xuyên các công trình tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước khi được Thống đốc phê duyệt.

3. Tổ chức thực hiện công tác kế toán tài vụ tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước theo chế độ quản lý tài chính của Nhà nước và của Ngân hàng Nhà nước. Thực hiện việc kiểm soát nội bộ theo quy định.

4. Tổ chức thực hiện bảo vệ an toàn trụ sở chính của Ngân hàng Nhà nước.

5. Tham mưu giúp Thống đốc trong công tác bảo vệ cơ quan Ngân hàng Nhà nước; phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, thiên tai trong toàn Ngành theo các quy định của pháp luật bao gồm:

a) Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo các báo cáo tổng kết, sơ kết và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước.

b) Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão lụt tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước.

c) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo vệ cơ quan của Ngân hàng Nhà nước; công tác phòng chống bão lụt, chữa cháy, phòng chống thiên tai trong toàn ngành theo các quy định của pháp luật.

6. Đảm bảo phương tiện phục vụ nhu cầu công tác của cán bộ, công chức, viên chức tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước.

7. Tổ chức thực hiện các chính sách về nhà ở, chăm lo đời sống, sức khoẻ, y tế dự phòng và bảo vệ môi trường đối với cán bộ, công chức, viên chức tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước.

8. Tổ chức và quản lý nhà công vụ tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc giao.

Điều 2. Giải thể Phòng Quản lý xây dựng cơ bản được quy định tại điều 5 khoản 3 và chuyển giao toàn diện Phòng này về Vụ Kế toán - Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 524/2000/QĐ-NHNN5 ngày 27/12/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Cục trưởng Cục Quản trị, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Lê Đức Thuý

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2001/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Quản trị ban hành theo Quyết định số 136/1999/QĐ-NHNN9 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.232

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75