Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 202/QĐ-NH9 năm 1995 về việc giải thể Ban điều hành về thí điểm thành lập quĩ tín dụng Nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 202/QĐ-NH9 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Cao Sĩ Kiêm
Ngày ban hành: 21/07/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 202/QĐ-NH9

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ BAN ĐIỀU HÀNH VỀ THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP QUĨ TÍN DỤNG NHÂN DÂN 
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 23-5-1990;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 20/CP ngày 1-3-1995 của Chính phủ về tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức, cán bộ và đào tạo Ngân hàng Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giải thể Ban điều hành về thí điểm thành lập Quỹ Tín dụng Nhân dân được thành lập tại Quyết định số 111/QĐ-NH9 ngày 14-6-1993 và chuyển giao các nhiệm vụ của Ban này sang Vụ Quản lý các Tổ chức Tín dụng Nhân dân thực hiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức, cán bộ và đào tạo, Vụ trưởng - Trưởng ban Điều hành về thí điểm thành lập Quỹ Tín dụng Nhân dân, Vụ trưởng Vụ Quản lý các Tổ chức Tín dụng Nhân dân, Thủ trưởng các đơn vị liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương thi hành quyết định này.

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 362/CV-NH2 NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 1995 VỀ THU PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI GIỮA NFTT VÀ TIỀN MẶT

Kính gửi: - Các Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố
- Các Tổng giám đốc, Giám đốc ngân hàng TM QD
- Tổng giám đốc ngân hàng đầu tư và phát triển
- Các Tổng giám đốc, Giám đốc ngân hàng cổ phần
Ngân hàng liên doanh, CN ngân hàng nước ngoài.

Ngân phiếu thanh toán là một phương tiện thanh toán mới trong thời gian vừa qua, để tạo điều kiện cho khách hàng sử dụng quen dần và khuyến khích mở rộng thanh toán ngân phiếu thanh toán, tại công văn số 30/VC-NH1 ngày 21-1-1995, Thống đốc NHNN đã quy định không thu phí dịch vụ đổi ngân phiếu thanh toán lấy tiền mặt và ngược lại.

Đến nay việc sử dụng ngân phiếu thanh toán trong dân cư đã tương đối nhuần nhuyễn và doanh số thanh toán bằng ngân phiếu thanh toán ngày càng tăng, các khách hàng nộp tiền mặt vào Ngân hàng để đổi lấy ngân phiếu thanh toàn ngày càng nhiều, Ngân hàng mất nhiều công sức và thời gian kiểm đếm tiền mặt.

Để bù đắp một phần chi phí của Ngân hàng về dịch vụ kiểm đếm tiền mặt đối với khách hàng nộp tiền mặt để đổi lấy NPTT hoặc ngược lại. Ngân hàng Nhà nước Trung ương quy định việc thu phí dịch vụ đối với khách hàng nộp tiền mặt đổi lấy ngân phiếu thanh toán hoặc ngược lại như sau:

1- Khi thực hiện thu tiền mặt đối với khách hàng nộp tiền vào Ngân hàng để đổi lấy Ngân phiếu thanh toán, các Ngân hàng được thu phí dịch vụ với tỷ lể 0,02% giá trị tiền kiểm đếm, mức thu tối đa là 500.000đ/1 lần nộp; mức thu tối thiểu là 5000đ/1 lần nộp.

2- Trường hợp khách hàng đổi ngân phiếu thanh toán lấy tiền mặt, các Ngân hàng được thu phí dịch vụ với tỷ lệ 0,01% giá trị ngân phiếu thanh toán kiểm nhận, mức thu tối đa là 500.000đ/1 lần nộp; mức thu tối thiểu là 5.000đ/1 lần nộp.

3- Việc đổi ngân phiếu thanh toán giữa các TCTD với Ngân hàng Nhà nước hoặc trường hợp khách hàng hay Ngân hàng nộp ngân phiếu thanh toán để ghi có vào Tài khoản thì các Ngân hàng không thu phí dịch vụ.

4- Công văn này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 202/QĐ-NH9 năm 1995 về việc giải thể Ban điều hành về thí điểm thành lập quĩ tín dụng Nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.212

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.243.36