Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 191/2004/QĐ-UB điều chỉnh về hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay đầu tư cho các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 191/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 20/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 191/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ MỘT PHẦN LÃI SUẤT TIỀN VAY ĐẦU TƯ CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Quyết định số 33/2001/QĐ-UB ngày 08/6/2001 và Quyết định số 103/2003/QĐ-UB ngày 29/8/2003 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định cấp phát và quản lý khoản hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay cho các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội;
- Xét đề nghị của Sở Tài chính Hà Nội tại Tờ trình số 4213/TTr-STC/TCDN ngày 17/12/2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Việc hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay năm 2004 cho các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố được thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 33/2001/QĐ-UB ngày 08/6/2001, Quyết định số 103/2003/QĐ-UB ngày 29/8/2003 của UBND Thành phố và một số điểm điều chỉnh, bổ sung như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay năm 2004: Giữ nguyên các đối tượng theo quy định tại Điều 1, Quyết định số 103/2003/QĐ-UB ngày 29/8/2003 và bổ sung thêm:

+ Các dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất cung cấp nước sạch.

+ Các dự án xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên thuê.

2. Mức lãi suất cố định để xét hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay năm 2004: Theo quy định tại Điều 1, Quyết định số 103/2003/QĐ-UB ngày 29/8/2003. Bổ sung thêm mức khống chế tối đa hỗ trợ cho các dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam là 0,4%/ tháng và các dự án vay vốn bằng đồng ngoại tệ (USD) là 0,3%/ tháng.

- Tỷ giá quy đổi đồng Đô la Mỹ (USD) ra đồng Việt Nam để tính hỗ trợ lãi suất tiền vay năm 2004 áp dụng theo tỷ giá giao dịch Liên ngân hàng ngày 01/12/2004 là: 15.733 đồng/ 1 USD.

Điều 2. Xử lý kết quả quyết toán khoản chênh lệch thừa, thiếu đã cấp cho các doanh nghiệp năm 2003.

1. Đối với khoản hỗ trợ lãi suất tiền vay đã cấp thừa cho các doanh nghiệp:

- Đối với những doanh nghiệp được tiếp tục hỗ trợ lãi suất tiền vay năm 2004 thì số tiền cấp thừa trừ vào tiền hỗ trợ chênh lệch lãi suất tiền vay năm 2004 của doanh nghiệp.

- Đối với những doanh nghiệp không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất tiền vay năm 2004, nếu số tiền cấp thừa từ 5 (năm) triệu đồng trở lên thì Sở Tài chính làm thủ tục thu về Ngân sách Thành phố để bổ sung cho đơn vị thiếu; Nếu số tiền cấp thừa dưới 5 (năm) triệu đồng thì cho phép doanh nghiệp hạch toán tăng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

2. Đối với khoản hỗ trợ lãi suất tiền vay còn thiếu chưa cấp đủ cho doanh nghiệp

- Đối với những doanh nghiệp được tiếp tục hỗ trợ lãi suất tiền vay năm 2004 thì số tiền thiếu đưa vào dự toán hỗ trợ lãi suất tiền vay năm 2004.

- Đối với những doanh nghiệp không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất tiền vay năm 2004 thì số tiền thiếu không được xem xét bổ sung và số đã được cấp là số quyết toán với Ngân sách Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà nước Hà Nội; Cục trưởng Cục thuế; Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan và người đứng đầu các doanh nghiệp nhà nước được Ngân sách Thành phố hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 191/2004/QĐ-UB điều chỉnh về hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay đầu tư cho các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.391

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209