Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1818/QĐ-NHNN 2021 dùng tài khoản viễn thông thanh toán hàng hóa có giá trị nhỏ

Số hiệu: 1818/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Phạm Tiến Dũng
Ngày ban hành: 18/11/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1818/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤP THUẬN TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM DÙNG TÀI KHOẢN VIỄN THÔNG THANH TOÁN CHO CÁC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CÓ GIÁ TRỊ NHỎ

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile-Money);

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công an tại Công văn số 3886/BCA-ANKT ngày 22 tháng 10 năm 2021 về việc tham gia ý kiến lần 3 đối với “Hồ sơ đề nghị triển khai thí điểm Mobile-Money” của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone và Công văn số 4133/BCA-ANKT ngày 12 tháng 11 năm 2021 về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định chấp thuận triển khai thí điểm Mobile-Money;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 3757/BTTTT-CVT ngày 27 tháng 9 năm 2021 về việc ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money lần 2 của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone và Công văn số 4502/BTTTT-CVT ngày 05 tháng 11 năm 2021 về việc ý kiến đối với dự thảo Quyết định chấp thuận triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money;

Xét đề nghị của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tại Công văn số 2006/MOBIFONE-KHDN ngày 19 tháng 4 năm 2021, Công văn số 2308/MOBIFONE-KHDN ngày 07 tháng 5 năm 2021, Công văn số 4581/MOBIFONE-KHDN ngày 25 tháng 8 năm 2021, Công văn số 5338/MOBIFONE-KHDN ngày 06 tháng 10 năm 2021 về việc đề nghị chấp thuận triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money và Hồ sơ đính kèm;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money cho:

1. Tên tổ chức:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE.

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MOBIFONE CORPORATION.

- Tên công ty viết tắt: MOBIFONE

2. Mã số doanh nghiệp: 0100686209

3. Địa điểm đặt trụ sở chính: Số 01 phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hóa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Trong quá trình triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money, TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE phải thực hiện các nội dung sau:

1. Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nội dung liên quan quy định về mục tiêu, phạm vi thực hiện thí điểm, nội dung thí điểm, tổ chức thực hiện, các hành vi bị cấm theo quy định tại Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money.

2. Chịu trách nhiệm đối với hoạt động trong quá trình vận hành, triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money.

3. Tách bạch dịch vụ Mobile-Money được chấp thuận thực hiện thí điểm với các dịch vụ khác và cung cấp đầy đủ thông tin tới khách hàng để trách gây nhầm lẫn, hiểu nhầm cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

4. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm về tình hình, kết quả triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an. Kỳ báo cáo quý được tính từ ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý (thực hiện báo cáo Quý I, II và III); thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày 05 của tháng đầu tiên quý tiếp theo. Kỳ báo cáo năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12; thời hạn gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 15 của tháng đầu năm tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến hết ngày 18/11/2023.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng giám đốc TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTg, PTTg Lê Minh Khái (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VT, TT3 (2b), NT Anh.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Phạm Tiến Dũng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1818/QĐ-NHNN ngày 18/11/2021 về chấp thuận triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.075

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!