Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 175/QĐ-NH5 năm 1994 về việc cho vay ngoại tệ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh đối với các ngân hàng trong nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 175/QĐ-NH5 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Chu Văn Nguyễn
Ngày ban hành: 26/08/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 175/QĐ-NH5

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO VAY NGOẠI TỆ CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, NGÂN HÀNG LIÊN DOANH ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 24-5-1990;
Căn cứ Quyết định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhịem quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 189-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 5-6-1991 ban hành Quy chế chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các định chế Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chi nhánh Ngân hàng nước ngoại, Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam được phép cho vay ngoại tệ đối với các Ngân hàng Thương mại Việt Nam.

Việc sử dụng vốn vay phải theo đúng các quy định hiện hành về mục đích cho vay ngoại tệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01-9-1994. Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Các Định chế Tài chính, các Thủ trưởng Vụ, Cục, ... và các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, các Tổng Giám đốc Ngân hàng Việt Nam, các Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, các Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam thi hành Quyết định này.

 

 

Chu Văn Nguyễn

(Đã ký)

 

 

THE STATE BANK OF VIETNAM

-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No:175/QD-NH5

Hanoi, August 26, 1994

 

DECISION

ON LENDING FOREIGN CURRENCY OF FOREIGN BANK BRANCH, JOINT-VENTURE BANK TO DOMESTIC BANK

 GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Ordinance on State Bank dated 24 may, 1990.
Pursuant to the Decree No. 15/CP dated 2 march, 1993 of the Government on tasks, powers, and responsibilities for State management of Ministries, and Ministerial Agencies.
Pursuant to the Decree No 189/HDBT dated 5 June, 1991 of the Council of Ministers on promulgation of the regulation on foreign bank branches and joint-venture bank operating in Vietnam.
On the proposal of the Director of the financial institutions Department.

DECIDES

Article 1:

Foreign bank branch, joint-venture bank operating in Vietnam which are allowed to lend a foreign currency to Commercial banks of Vietnam on using the capital loan shall observe the provisions on purpose of foreign currency loan.

Article 2:

This Decision shall come into force from 1 September, 1994. The Director of the Governor's office, the Director of the financial institutions department, chiefs of departments... and units under Center State bank, General Directors, of Vietnam State banks, foreign bank branch, joint-venture bank operating in Vietnam are responsible for implementation of this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 175/QĐ-NH5 năm 1994 về việc cho vay ngoại tệ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh đối với các ngân hàng trong nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.879

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251