Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 171/QĐ-NH7 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Văn Châu
Ngày ban hành: 08/09/1993 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/QĐ-NH7

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 1993

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC LỆ PHÍ ÁP DỤNG TRONG GIAO DỊCH MUA, BÁN NGOẠI TỆ TẠI HAI TRUNG TÂM GIAO DỊCH NGOẠI TỆ

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước công bố tại lệnh số 37/HĐNN.8 ngày 24-5-1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

- Để đảm bảo hoạt động bình thường của hai Trung tâm Giao dịch ngọai tệ.

- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Bỏ việc thu lệ phí đối với người bán ngoại tệ, chỉ thu lệ phí 0,05% đối với người mua ngoại tệ tại 2 Trung tâm Giao dịch ngoại tệ Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2

Mức lệ phí trên áp dụng đối với tất cả các thành viên mua ngoại tệ tại Trung tâm Giao dịch ngoại tệ, bao gồm các Ngân hàng, các tổ chức Tài chính và các đơn vị kinh tế.

Điều 3

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các văn bản trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4

Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Kế toán - Tài chính Ngân hàng, các Vụ, Cục liên quan khác, Chủ tịch ban điều hành hai Trung tâm Giao dịch ngoại tệ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Đầu tư và phát triển, Ngân hàng liên doanh, các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và các tổ kinh doanh ngoại tệ khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

K.T THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Lê Văn Châu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 171/QĐ-NH7 ngày 08/09/1993 về lệ phí áp dụng trong giao dịch mua, bán ngoại tệ tại hai trung tâm giao dịch ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.864

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.83.132
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!