Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 162/2003/QĐ-TTg về bảo lãnh cho các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư vay vốn tại các Ngân hàng thương mại trong nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 162/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 05/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 162/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 162/2003/QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2003 VỀ BẢO LÃNH CHO CÁC DỰ ÁN DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chính phủ không bảo lãnh đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư vay vốn ngân hàng thương mại trong nước (cả ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam).

Trường hợp, những dự án nhất thiết cần phải có sự hỗ trợ của Nhà nước mới có thể vay vốn được, như đầu tư sản xuất giấy, phân bón và phôi thép, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét và giao Bộ Tài chính bảo lãnh ngay trong quyết định đầu tư để chủ dự án vay vốn tại các ngân hàng thương mại trong nước.

Đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ Quyết định đầu tư và đã giao Bộ Tài chính bảo lãnh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì vẫn tiếp tục thực hiện bảo lãnh.

Điều 2. Cho phép các ngân hàng thương mại được cho các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư vay vượt 15% vốn tự có.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 162/2003/QD-TTg

Hanoi, August 05, 2003

 

DECISION

ON GUARANTEES FOR INVESTMENT PROJECTS DECIDED BY THE PRIME MINISTER TO BORROW CAPITAL AT DOMESTIC COMMERCIAL BANKS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Pursuant to the Law on Credit Institutions of December 12, 1997;
At the proposals of the Minister of Finance, the Minister of Planning and Investment and the Governor of Vietnam State Bank,

DECIDES:

Article 1.- The Government shall not provide guarantees for investment projects decided by the Prime Minister to borrow capital at domestic commercial banks (including foreign-currency and Vietnam dong loans).

In cases where the State's support is essential for projects to borrow capital, such as the investment in the production of paper, fertilizer and steel casts, the Prime Minister shall consider and assign the Ministry of Finance to provide guarantee therefor right in the investment decisions for the project owners to borrow capital at domestic commercial banks.

For investment projects decided by the Prime Minister, for which the guarantee has been assigned to the Ministry of Finance before the effective date of this Decision, the guarantee shall continue to be implemented.

Article 2.- Commercial banks are permitted to provide investment projects decided by the Prime Minister with loans exceeding 15% of their own capital.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 162/2003/QĐ-TTg về bảo lãnh cho các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư vay vốn tại các Ngân hàng thương mại trong nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.258
DMCA.com Protection Status