Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 162/2002/QĐ-NHNN bổ sung và hủy bỏ tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

Số hiệu: 162/2002/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Kim Phụng
Ngày ban hành: 06/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/2002/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG VÀ HỦY BỎ MỘT SỐ TÀI KHOẢN TRONG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán – Tài chính Ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung và hủy bỏ một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định số 425/1998/QĐ-NHNN2 ngày 17/12/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

1- Bổ sung tài khoản 97 “Cung ứng tiền theo các mục đích đình chỉ” và có các tài khoản cấp II và III sau:

971       Hạn mức cung ứng tiền được sử dụng theo các mục đích đình chỉ

9711     để dự trữ ngoại hối

9712     để cho vay đầu tư XDCB theo kế hoạch Nhà nước

9713     để cho vay tín dụng đặc biệt

9714     để cho vay hỗ trợ đặc biệt

9719     mục đích khác

Các tài khoản trên dùng để phản ảnh hạn mức cung ứng tiền được sử dụng theo các mục đích chỉ định như: để dự trữ ngoại hối, cho vay đầu tư XDCB theo kế hoạch Nhà nước, cho vay tín dụng đặc biệt, cho vay hỗ trợ đặc biệt…

972       Sử dụng tiền cung ứng theo các mục đích chỉ định

9721     để dự trữ ngoại hối

9722     để cho vay đầu tư XDCB theo kế hoạch Nhà nước

9723     để cho vay tín dụng đặc biệt

9724     để cho vay hỗ trợ đặc biệt

9729     mục đích khác

Các tài khoản trên dùng để phản ảnh việc sử dụng tiền cung ứng được sử dụng theo các mục đích chỉ định như: để dự trữ ngoại hối, cho vay đầu tư XDCB theo kế hoạch Nhà nước, cho vay tín dụng đặc biệt, cho vay hỗ trợ đặc biệt…

2- Hủy bỏ các tài khoản sau:

- Tài khoản 2311 “Cung ứng tiền để dự trữ ngoại hối”

- Tài khoản 2312 “Cung ứng tiền để cho vay đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch Nhà nước”

- Tài khoản 2313 “Cung ứng tiền để cho vay tín dụng đặc biệt”

- Tài khoản 2314 “Cung ứng tiền để cho vay hỗ trợ đặc biệt”

- Tài khoản 61 “Vốn được cấp theo các mục đích chỉ định”

Thủ tục xử lý số liệu khi hủy bỏ tài khoản trên: khi có các nghiệp vụ phát sinh mới thì hạch toán theo dõi vào các tài khoản 971, 972 và từng tài khoản cấp III tương ứng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2002.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế toán – Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Thị Kim Phụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 162/2002/QĐ-NHNN bổ sung và hủy bỏ tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.766
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127