Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 16-QĐ/NH1 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đỗ Quế Lượng
Ngày ban hành: 13/01/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16-QĐ/NH1

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TÍN PHIẾU NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BẮT BUỘC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước, ban hành theo Lệnh số 37-LCT/NĐNN8 ngày 24-5-1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

- Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ ;

- Căn cứ vào Chỉ thị số 01-CT/NH1 ngày 11-1-1995 về những giải pháp cấp bách chỉ đạo công tác tiền tệ tín dụng quý I năm 1995 và yêu cầu thực hiện các mục tiêu của chính sách tiền tệ.

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Kinh tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đợt I năm 1995 với tổng trị giá 550 tỷ VNĐ, thời hạn 1 tháng, gồm 2 loại mệnh giá 10 tỷ đồng và 5 tỷ đồng.

Giá bán của Tín phiếu bằng 99,3% mệnh giá.

Ngày phát hành ngày 18 tháng 1 năm 1995.

Điều 2

Mức mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc áp dụng đối với các tổ chức tín dụng cụ thể như sau :

1. Ngân hàng Công thương Việt Nam mua 200 tỷ đồng.

2. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam mua 160 tỷ đồng.

3. Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam mua 110 tỷ động.

4. Ngân hàng Đầu tư và phát triển mua 30 tỷ đồng.

5. Ngân hàng cổ phần Xuất nhập khẩu mua 20 tỷ đông.

6. Ngân hàng Sài Gòn công thương mua 10 tỷ đồng.

7. Ngân hàng Hàng hải mua 10 tỷ đồng.

8. Ngân hàng Việt Hoa mua 10 tỷ đồng.

Điều 3

Vụ Nghiên cứu kinh tế, Vụ Tín dụng, Vụ Kế toán tài chính, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi có các tổ chức tín dụng mua tín phiếu có trách nhiệm tổ chức triển khai theo đúng chức năng được quy định tại Quy chế phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước ban hành theo quyết định số 211-QĐ/NH1 ngày 22-9-1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 4

Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ Nghiên cứu kinh tế, Chánh Thanh tra Ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương có liên quan, Giám đốc các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi có tổ chức tín dụng mua tín phiếu, Tổng giám đốc các Ngân hàng thương mại quốc doanh, Giám đốc các Ngân hàng thương mại cổ phần có tên tại Điều 2 của Quyết định có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đỗ Quế Lượng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 16-QĐ/NH1 ngày 13/01/1995 về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.734

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!