Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 155/1999/QĐ-BTC điều chỉnh lãi suất cho vay từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 155/1999/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 14/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/1999/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT CHO VAY TỪ QUỸ QUỐC GIA HỖ TRỢ VIỆC LÀM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị quyết số 120/HĐBT ngày 11/04/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về chủ trương, phương hướng và biện pháp giải quyết việc làm trong các năm tới;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Quyết định số 126/1998/QĐ-TTg ngày 11/07/1998 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2000;

Sau khi có sự thỏa thuận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội (công văn số 4069/LĐTBXH-VPVL ngày 29/11/1999) và của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7875 BKH/LĐVX ngày 02/12/1999);

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2000, lãi suất cho vay từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm được quy định như sau:

1. Các dự án được duyệt vay vốn với thời hạn khác nhau đều áp dụng chung một mức lãi suất là 0,5%/tháng. Riêng lãi suất cho vay đối với các dự án tạo việc làm cho lao động là thương bệnh binh và người tàn tật (kể cả người mù) là 0,35%/tháng.

2. Lãi suất nợ quá hạn được quy định bằng 200% mức lãi suất cho vay trong hạn cùng loại.

3. Tiền lãi được trả cùng với tiền gốc khi hết hạn vay. Lãi vay được tính trên vốn và thời hạn vay thực tế, không nhập lãi vào vốn vay.

Điều 2. Các mức lãi suất quy định nói trên áp dụng thống nhất trong cả nước và trực tiếp đến đối tượng vay vốn. Nghiêm cấm việc tính thêm vào lãi suất bất cứ khoản thu nào khác khi cho vay và thu nợ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2000. Các mức lãi suất cho vay quy định tại Quyết định số 1103 TC/HCSN ngày 02/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính "về việc điều chỉnh lãi suất cho vay từ Quỹ Quốc gia về giải quyết việc làm theo các dự án nhỏ" hết hiệu lực thi hành.

Các dự án đã có quyết định duyệt cho vay trước ngày 01/01/2000 theo lãi suất cho vay quy định tại Quyết định số 1103 TC/HCSN ngày 02/12/1996 nhưng thực hiện cho vay từ ngày 01/01/2000, và số dự nợ các loại không phải là khoản nợ của các dự án đến cuối ngày 31/12/1999 chuyển sang, được áp dụng theo mức lãi suất cho vay tại Quyết định này.

Điều 4. Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 155/1999/QĐ-BTC điều chỉnh lãi suất cho vay từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.244
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196