Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1530/QĐ-TTg năm 2014 ứng trước kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1530/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1530/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỨNG TRƯỚC KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 5002/BKHĐT-TH ngày 02 tháng 8 năm 2013, số 5336/BKHĐT-TH ngày 15 tháng 8 năm 2014 và số 5560/BKHĐT-TH ngày 22 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ứng trước 7.575,095 tỷ đồng (bảy nghìn năm trăm bảy mươi lăm tỷ, chín mươi lăm triệu đồng) kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 theo danh mục và mức vốn ứng trước đối với các dự án của các Bộ và địa phương như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5560/BKHĐT-TH ngày 22 tháng 8 năm 2014 nêu trên.

Số vốn ứng trước nêu trên được thực hiện và thanh toán đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2015.

Điều 2.

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

a) Khẩn trương thông báo danh mục, mức vốn ứng của từng dự án và hướng dẫn các Bộ và địa phương có liên quan triển khai thực hiện việc ứng vốn theo quy định tại Điều 1 Quyết định này;

b) Bố trí kế hoạch vốn năm 2015 để thu hồi số vốn ứng trước nêu trên theo quy định.

c) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của số liệu, danh mục và mức vốn ứng trước của các dự án.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm kiểm soát và thực hiện ứng vốn cho các dự án theo quy định.

Điều 3.

Các Bộ và địa phương có liên quan căn cứ danh mục và mức vốn ứng trước có trách nhiệm:

1. Thông báo và đôn đốc các đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện việc ứng vốn theo đúng danh mục được thông báo.

2. Bố trí kế hoạch vốn năm 2015 để hoàn trả số vốn ứng trước theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương có liên quan và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: KTN, KGVX, V.III, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).Dũng

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1530/QĐ-TTg năm 2014 ứng trước kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.020

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101