Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 142/QĐ-NH17 năm 1996 sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động của Quỹ tín dụng Khu vực do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Số hiệu: 142/QĐ-NH17 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Chu Văn Nguyễn
Ngày ban hành: 21/05/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 142/QĐ-NH17

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM VỀ QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ TÍN DỤNG KHU VỰC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh NHNN, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty Tài chính công bố theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước số 37/LCT-HĐNN8 và số 38/LCT-HĐNN8 ngày 24-5-1990.
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Căn cứ Quyết định số 390/TTg ngày 27-7-1993 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đề án thí điểm thành lập QTDNN.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ quản lý các tổ chức tín dụng nhân dân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, sửa đổi một số điểm về quy chế tổ chức hoạt động của Quỹ tín dụng Khu vực (QTD KV), ban hành theo Quyết định số 113/QĐ-NH5 ngày 17-4-1995;

1.1. Điều 7 (mới): Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố được đại diện phần vốn góp của Quỹ tín dụng Trung ương (QTDTW) và cử người tham gia ứng cử, bầu cử các chức danh quản lý tại QTD KV.

Thành viên của Quỹ tín dụng Khu vực bao gồm:

- Thành viên chính của QTD KV là các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), được tham gia ứng cử, bầu cử các chức danh quản lý tại QTDKV,

được vay vốn, gửi vốn và cung ứng các dịch vụ cần thiết khác.

- Các tổ chức kinh tế xã hội, các thể nhân có thể tham gia là thành viên phụ trợ tại QTD KV; tự nguyện góp cổ phần, được gửi tiền, vay tiền và hưởng các dịch vụ khác theo quy định, nhưng không tham gia các chức danh quản lý.

1.2. Điều 9 (mới): Vốn điều lệ của QTD KV bao gồm:

- Vốn góp của các QTDND, các pháp nhân, thể nhân là thành viên;

- Vốn góp của QTDTW;

- Bổ sung vốn điều lệ từ các nguồn khác (nếu có).

Các QTD KV phải có mức vốn điều lệ tối thiểu ban đầu là: 500.000.000 đ (năm trăm triệu đồng) mới được cấp giấy phép và khai trương hoạt động .

1.3. Điều 15 (mới): Sử dụng vốn:

15.1. Cho vay vốn đối với các thành viên, ưu tiên cho vay các QTDND thành viên;

15.2. Được sử dụng không quá 50% vốn điều lệ và quỹ dự trữ để mua sắm tài sản cố định.

15.3. Cho vay và gửi vốn tại QTDTW, NHNN và các tổ chức tín dụng khác (các QTD KV không được trực tiếp quan hệ với nhau về vay vốn và gửi vốn).

1.4. Điều 20 (mới): Trường hợp quyết toán năm tài chính bị thua lỗ do nguyên nhân khách quan, Đại hội thành viên quyết định theo hướng: Trích từ quỹ dự trữ chung để bù đắp; nếu trích từ quỹ dự trữ chung chưa đủ thì bù đắp bằng vốn điều lệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Quản lý các tổ chức Tín dụng Nhân dân, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc NHNN Trung ương; Giám đốc Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc điều hành các QTDND Khu vực thi hành Quyết định này.

 

 

Chu Văn Nguyễn

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 142/QĐ-NH17 năm 1996 sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động của Quỹ tín dụng Khu vực do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.009
DMCA.com Protection Status