Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 139/2000/QĐ-NHNN13 về phát hành trái phiếu Ngân hàng đầu tư và phát triển đợt II/2000 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 139/2000/QĐ-NHNN13 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 19/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/2000/QĐ-NHNN13

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỢT II/2000

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật các Tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối;

- Căn cứ Thể lệ phát hành trái phiếu Ngân hàng thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-NH1 ngày 22/9/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

- Theo đề nghị của Vụ Chính sách tiền tệ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cho phép Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam phát hành trái phiếu Ngân hàng đầu tư và phát triển đợt II/2000 với tổng mệnh giá là 2.500 tỷ đồng, trong đó trái phiếu bằng đồng Việt Nam chiếm khoản 50% và trái phiếu bằng ngoại tệ chiếm khoảng 50%. Đối tượng mua trái phiếu là các cá nhân. Mệnh giá, thời hạn, và thời gian phát hành, lãi suất và các điều kiện khác của trái phiếu thực hiện như Đề án phát hành trái phiếu Ngân hàng Đầu tư và Phát triển đợt II/2000 tại Công văn số 724/ĐA-NHIV ngày 14/4/2000 của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Điều 2. Mẫu trái phiếu của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thực hiện theo mẫu trái phiếu đính kèm tờ trình số 723/TT-NHIV ngày 14/4/2000 của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Điều 3. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thực hiện các quy định khác tại Thể lệ phát hành trái phiếu Ngân hàng thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển ban hành kèm theo Quyết định 212/QĐ-NH1 ngày 22/9/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 4. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam có trách nhiệm thanh toán cả gốc lẫn lãi trái phiếu bằng USD cho cả chủ sở hữu USD khi đến hạn thanh toán.

Điều 5. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được thực hiện chiết khấu trái phiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, thực hiện việc mua bán USD theo quy định hiện hành về Quy chế tổ chức và hoạt động của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng. Trong thời gian chưa sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được gửi tiền bán trái phiếu vào tài khoản tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng Nhà nước như các nguồn vốn huy động khác chưa sử dụng.

Điều 6. Khi phát hành trái phiếu, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng theo quy định hiện hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT.THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Dương Thu Hương

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 139/2000/QĐ-NHNN13 về phát hành trái phiếu Ngân hàng đầu tư và phát triển đợt II/2000 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.246

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242