Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 131/1999/QĐ-TTg sửa đổi Điều lệ Quỹ Tiền tệ quốc tế lần thứ Tư do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 131/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/05/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 131/1999/QĐ-TTg

Hà Nội , ngày 31 tháng 05 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤP THUẬN SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ LẦN THỨ TƯ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Pháp lệnh Ký kết và thực hiện Điều ước quốc tê sô 07/1998/PL-UBTVQH10 ngày 20 tháng 8 năm 1998;
Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và ý kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận việc sửa đổi Phần 1, Điều XV (Quyền Rút vốn đặc biệt) của Điều lệ Quỹ Tiền tệ quốc tế và bổ sung thêm Phụ lục M mới vào Điều lệ để phân bổ thêm Quyền Rút vốn đặc biệt cho các nước thành viên và phân bổ Quyền Rút vốn đặc biệt cho các nước mới gia nhập Quỹ Tiền tệ quốc tế chưa được phân bổ.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chịu trách nhiện thông báo cho Quỹ Tiền tệ quốc tế về việc chấp thuận của Việt Nam đối với việc sửa đổi Điều lệ Quỹ Tiền tệ quốc tế lần thứ Tư.

Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc hạch toán và quản lý số Quyền Rút vốn đặc biệt được phân bổ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi 1ành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------

No: 131/1999/QD-TTg

Hanoi, May 31, 1999

 

DECISION

ON THE APPROVAL OF THE FOURTH AMENDMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUNDS CHARTER

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Ordinance No. 07/1998/PL-UBTVQH10 of August 20, 1998 on the Conclusion and Implementation of International Agreements;
At the proposal of the State Bank Governor and the opinions of the Ministry for Foreign Affairs, the Ministry of Justice, the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance and the Ministry of Trade,

DECIDES:

Article 1.- To approve the amendment to Part 1, Article XV (the special right to capital withdrawal) of the International Monetary Funds Charter and the addition of Annex M to such Charter so as to additionally give the special right to capital withdrawal to the member countries as well as to the International Monetary Funds new member countries which have not been given it.

Article 2.- The Minister for Foreign Affairs shall have to inform the International Monetary Fund of Vietnams approval of the fourth amendment of the International Monetary Funds Charter.

Article 3.- The Vietnam State Bank and the Ministry of Finance shall have to carry out necessary procedures for the accounting and management of the allocated special rights to capital withdrawal.

Article 4.- This Decision takes effect after its signing.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 131/1999/QĐ-TTg sửa đổi Điều lệ Quỹ Tiền tệ quốc tế lần thứ Tư do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.802

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117