Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 125/QĐ-NH5 năm 1996 chỉnh sửa điểm 1 mục 1 "Quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động phòng giao dịch thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần" kèm theo Quyết định 227/QĐ-NH5 năm 1993 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 125/QĐ-NH5 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đỗ Quế Lượng
Ngày ban hành: 09/05/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 125/QĐ-NH5

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈNH SỬA ĐIỂM 1 MỤC I "QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ VÀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG PHÒNG GIAO DỊCH THUỘC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN" BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 227/QĐ-NH5 NGÀY 1-12-1993 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty Tài chính ngày 24-05-1990;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ và cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Thông tư số 05/TT-BNV (C13) ngày 06-06-1994 của Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ các Định chế tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa điểm 1, mục I bản Quy định ban hành theo Quyết định số 227/QĐ-NH5 ngày 01-12-1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

"Phòng giao dịch là bộ phận trực thuộc hội sở chính hoặc trực thuộc chi nhánh của Ngân hàng Thương mại cổ phần (dưới đây gọi là đơn vị trực tiếp quản lý), hạch toán báo sổ, không có bản cân đối tài khoản kế toán riêng, không trực tiếp làm nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

Phòng giao dịch có con dấu theo quy định của Nhà nước.

Cuối ngày giao dịch, các sổ sách, chứng từ và tiền tồn quỹ của phòng giao dịch phải tập trung về đơn vị trực tiếp quản lý".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ các Định tài chính, các Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đỗ Quế Lượng

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 125/QĐ-NH5 năm 1996 chỉnh sửa điểm 1 mục 1 "Quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động phòng giao dịch thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần" kèm theo Quyết định 227/QĐ-NH5 năm 1993 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.371
DMCA.com Protection Status