Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 112-TTg năm 1993 thành lập Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 112-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 23/03/1993 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 112-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 1993

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGÂN HÀNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Thành lập Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước trên cơ sở tổ chức lại Viện tiền tệ - tín dụng, trường cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng Hà Nôi, trường cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, trường trung học Ngân hàng I, trường trung học Ngân hàng II, trường trung học Ngân hàng III, trường trung học Ngân hàng IV.

Điều 2. Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học ngân hàng có nhiệm vụ:

- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngân hàng.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ về ngân hàng.

Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học ngân hàng được phối hợp với các tổ chức trong nước và hợp tác với nước ngoài trong việc thực hiện nhiệm vụ nói trên.

Điều 3. Thống đốc ngân hàng Nhà nước quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy cụ thể và bổ nhiệm Giám đốc, các Phó giám đốc Trung tâm.

Điều 4. Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học ngân hàng là đơn vị sự nghiệp, có con dấu riêng, đặt trụ sở tại Hà Nội, có chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và những nơi cần thiết do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

Điều 5. Kể từ năm học 1993 - 1994 trở đi, nhiệm vụ tuyển sinh để đào tạo trình độ đại học, cao đẳng và trung học ngân hàng của các trường nói tại điều 1 của Quyết định này do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho các trường đại học và trung học thuộc Bộ đảm nhiệm.

Đối với học sinh đã tuyển từ năm học 1992-1993 về trước, Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học ngân hàng có nhiệm vụ tiếp tục đào tạo cho đến khi kết thúc khoá học. Các Bộ Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước cùng phối hợp để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đào tạo và cấp bằng cho số học sinh đã tuyển trong thời gian nói trên.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành, các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 7. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 112-TTg năm 1993 thành lập Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.874
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.73.21