Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Số hiệu: 22/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Cường
Ngày ban hành: 07/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2012/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003, Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 tỉnh Hưng Yên;

Sau khi xem xét Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013, Báo cáo thẩm tra của các Ban và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành nội dung các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012

Năm 2012, kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức; sản xuất kinh doanh đình trệ; giá cả thị trường, lãi suất tín dụng vẫn ở mức cao; sức mua hàng hoá tiêu dùng giảm mạnh, thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp đã tác động xấu đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song, với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự nỗ lực phấn đấu của các thành phần kinh tế cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh đã đạt được kết quả tích cực.

Tổng sản phẩm (GDP) tăng 7,71%; sản xuất nông nghiệp được mùa, giá trị sản xuất nông nghiệp và thuỷ sản tăng 0,22%; sản xuất công nghiệp tăng 9,01%; dịch vụ tăng 11,5%, tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ tăng 20,25%; chỉ số giá tiêu dùng chung tăng 6,35%; GDP bình quân đầu người 28 triệu đồng; cơ cấu kinh tế NN0-CN, XD-DV: 20,84% - 47,48% - 31,67%; kim ngạch xuất khẩu 1.095 triệu đô la Mỹ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 4.307 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa 3.550 tỷ đồng; thu thuế xuất, nhập khẩu 750 tỷ đồng; thu từ xổ số kiến thiết 7 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách khoảng 5.677,5 tỷ đồng, đạt 132,2% dự toán giao; trong đó, chi đầu tư phát triển 2.006 tỷ đồng (bao gồm cả phần chuyển nguồn đầu tư năm trước). Kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư. Tổng vốn huy động cho đầu tư phát triển toàn xã hội 17.481 tỷ đồng, tăng 15,93% so năm 2011. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường được tăng cường. Giáo dục và đào tạo được quan tâm, duy trì tốt chất lượng dạy và học. Quản lý nhà nước về y tế có tiến bộ, cơ sở vật chất tại các bệnh viện và trung tâm y tế được tập trung đầu tư xây dựng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được thực hiện sâu rộng. Chăm lo thực hiện tốt chế độ chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với nước và đối tượng bảo trợ xã hội. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường. Tỷ lệ phát triển dân số 0,98%; tỷ lệ hộ nghèo còn 7,2%; dạy nghề cho 47.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 46%, tạo thêm việc làm mới 1,8 vạn lao động; 20% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 81% làng, khu phố văn hoá.

Hội đồng nhân dân tỉnh biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân; sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành đã góp phần tích cực thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, yếu kém: Các chỉ tiêu kinh tế đều tăng trưởng nhưng chưa đạt kế hoạch HĐND tỉnh giao; đời sống của một bộ phận người dân gặp khó khăn; chất lượng lập quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới còn nhiều hạn chế, chưa sát thực tiễn; một số dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư mới, các dự án sản xuất công nghiệp, các dự án trọng điểm triển khai chậm; tình trạng lấn chiếm đất đai, hành lang giao thông, thủy lợi, ô nhiễm môi trường còn bức xúc, chưa được xử lý; chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm còn thấp; tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông tuy giảm những vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và chưa vững chắc; công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng hiệu quả chưa cao.

II. Những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản năm 2013

Năm 2013, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; tình hình lạm phát và bất ổn của nền kinh tế còn lớn, nợ xấu ngân hàng còn ở mức cao; thiên tai, dịch bệnh vẫn là những yếu tố khó lường. Vì vậy, các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục nâng cao tính chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

1. Những mục tiêu chủ yếu:

Tổng sản phẩm (GDP) tăng 8 - 8,5%. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản tăng 1 - 1,5%, công nghiệp tăng 11 - 12%, dịch vụ tăng 13 - 14%; cơ cấu kinh tế NN0 - CN, XD - DV: 19% - 48,5% - 32,5%; GDP bình quân đầu người 31 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.250 triệu đô la Mỹ; thu ngân sách trên địa bàn 5.429,5 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa 4.417 tỷ đồng, thu hoạt động xuất nhập khẩu 1.005 tỷ đồng, thu xổ số kiến thiết 7,5 tỷ đồng; tỷ lệ phát triển dân số dưới 1%; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,4%; tạo thêm việc làm mới cho 1,9 vạn lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo 49%; xây dựng 30 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia; 40% số xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế, 82% số làng, khu phố văn hoá.

2. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

2.1. Tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh phát triển kinh tế:

Các cấp, các ngành cần tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội. Trong thực hiện cần lựa chọn giải quyết những vấn đề cấp thiết gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi. Chủ động chuẩn bị đủ cơ cấu giống, vật tư cho sản xuất nông nghiệp. Chú trọng công tác phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng và phòng chống dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm, thuỷ sản. Nghiên cứu triển khai một số cơ chế hỗ trợ trong lĩnh vực chế biến và tiêu thụ nông sản, xây dựng thương hiệu sản phẩm, hàng hoá để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp. Duy tu, bảo trì các hệ thống tưới, tiêu, công trình thủy lợi. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống lụt, bão, úng. Nâng cao chất lượng quy hoạch nông thôn mới, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện; nâng cao nhận thức cho cán bộ cơ sở và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương hướng xây dựng nông thôn mới. Tập trung các nguồn lực, lồng ghép các chương trình mục tiêu và nguồn đóng góp của nhân dân cho xây dựng nông thôn mới, ưu tiên các xã đang làm điểm để hoàn thành nhân ra diện rộng.

- Ưu tiên thu hút đầu tư vào sản xuất các sản phẩm công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghiệp phụ trợ, các sản phẩm cơ khí, điện, điện tử, điện lạnh, các thiết bị thông tin viễn thông, vật liệu xây dựng mới. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, khu đô thị và triển khai xây dựng các cụm công nghiệp theo quy hoạch được duyệt. Rà soát các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiên quyết thu hồi, xử lý đối với những dự án vi phạm quy định của pháp luật.

- Thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, có lợi thế phát triển như: Vận tải, ngân hàng, viễn thông, thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục - đào tạo. Quan tâm mở rộng mạng lưới dịch vụ khu vực nông thôn, phát triển chợ đầu mối ở những huyện có lợi thế. Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống gian lận thương mại, chống hàng giả, trốn lậu thuế; bảo đảm cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và tiêu dùng.

2.2. Quản lý chặt chẽ tài chính, tiền tệ và giá cả thị trường:

Tiếp tục thắt chặt chi tiêu và đầu tư công từ ngân sách theo Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu, tiết kiệm chi thường xuyên, hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán. Tăng tỷ trọng dư nợ trực tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới và hạn chế nợ xấu.

Tăng cường công tác quản lý giá cả, thị trường, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, phục vụ sản xuất và đời sống; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chống đầu cơ nâng giá, không để xảy ra tình trạng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

2.3. Tăng cường chỉ đạo, điều hành trên một số lĩnh vực quan trọng:

- Chú trọng công tác quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch cấp huyện. Khẩn trương phê duyệt quy hoạch chung xây dựng các huyện Văn Giang, Văn Lâm, Mỹ Hào và đô thị Bô Thời - Dân Tiến; quy hoạch phân khu Khu Đại học Phố Hiến; sớm hoàn thiện thủ tục để trình Chính phủ về mở rộng địa giới hành chính thành phố Hưng Yên. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, thực hiện theo quy hoạch.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư nguồn vốn ngân sách tập trung của tỉnh và nguồn vốn của Chính phủ. Tập trung ưu tiên các công trình giao thông, thủy lợi và các công trình trọng điểm của tỉnh. Kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải và nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài. Hạn chế tối đa các công trình xây dựng mới.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và có những giải pháp tích cực để xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đất đai, tài nguyên môi trường, lấn chiếm hành lang giao thông, công trình thủy lợi. Thực hiện công khai, minh bạch các quy định, thủ tục hành chính; đưa nhanh công nghệ thông tin vào hoạt động điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước và trong dịch vụ công. Sớm khắc phục tình trạng chậm trễ, gây phiền hà trong việc tiếp nhận các dự án đầu tư.

2.4. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách xã hội:

Quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận với các dịch vụ về tín dụng, y tế, giáo dục. Tăng cường chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp trong việc thực hiện pháp luật về lao động; thực hiện có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

2.5. Phát triển giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao:

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2012 - 2013, chương trình giáo dục mầm non và triển khai lộ trình chuyển đổi các trường mầm non bán công sang công lập; chuẩn hoá và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và các chương trình, đề án đã được phê duyệt. Sớm triển khai xây dựng Trường Đại học Thủy lợi tại Khu Đại học Phố Hiến. Ngăn chặn kịp thời tình trạng bạo lực học đường và tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tập trung nguồn lực để hoàn thành 40% số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Chủ động triển khai công tác y tế dự phòng, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Tăng cường quản lý nhà nước về thuốc chữa bệnh, hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình, từng bước hạ thấp tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cổ động, thông tin truyền thông, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học văn hoá. Thực hiện các hoạt động Năm quốc gia du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng 2013. Phát triển sâu rộng phong trào thể dục, thể thao quần chúng.

2.6. Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ:

Tiếp tục triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm khoa học công nghệ giai đoạn 2011-2015, góp phần phát triển kinh tế tri thức, nâng cao hàm lượng công nghệ và tỷ trọng năng xuất tổng hợp trong tăng trưởng kinh tế. Triển khai thực hiện các chương trình đề án khoa học công nghệ được phê duyệt; đẩy mạnh chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ trong các lĩnh vực, nhất là trong sản xuất nông nghiệp.

2.7. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường quốc phòng quân sự địa phương; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra:

Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường các biện pháp tấn công các loại tội phạm; đẩy lùi tệ nạn xã hội; kiềm chế tai nạn giao thông. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang nhân dân trong tỉnh. Thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương.

Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tập trung xử lý dứt điểm những vụ việc tồn đọng, bức xúc kéo dài; kiên quyết không để xảy ra điểm nổi cộm phức tạp mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Sớm có giải pháp khắc phục tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp.

2.8. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao năng lực điều hành thực hiện kế hoạch:

Tập trung đấu tranh, xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng tiêu cực trên các lĩnh vực. Tiếp tục đổi mới, nâng cao tính chủ động và năng lực chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của các cấp, các ngành. Kiên quyết khắc phục tình trạng chỉ đạo chung chung, không rõ người, rõ việc, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường thanh tra công vụ. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.

III. Tổ chức thực hiện

Uỷ ban nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội tích cực tham gia giám sát, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể nhân dân, các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV - Kỳ họp thứ tư thông qua ngày 07/12/2012, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.218
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236