Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 27-VP/NgĐ năm 1959 về việc phát hành các loại tiền mới do Tổng giám đồc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam ban hành

Số hiệu: 27-VP/NgĐ Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Ngân hàng quốc gia Người ký: Lê Viết Lượng
Ngày ban hành: 28/02/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27-VP/NGĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

PHÁT HÀNH CÁC LOẠI TIỀN MỚI

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ sắc lệnh số 15-SL ngày 06 tháng 05  năm 1951 thiết lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam;
Căn cứ sắc lệnh số 015-SL ngày 27 tháng 02 năm 1959 về việc phát hành tiền Ngân hàng mới, thay đổi đơn vị tiền tệ và thu đổi tiền Ngân hàng cũ;
Xét nhu cầu thị trường và lưu thông tiền tệ hiện nay,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Kể từ ngày 28 tháng 02 năm 1959, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát hành các loại tiền mới gồm có:

- Các loại giấy bạc 5 đồng, 2 đồng, 1 đồng, 5 hào, 2 hào, 1 hào.

- Các loại tiền 5 xu, 2 xu, 1 xu bằng kim khí.

Đặc điểm các loại tiền mới phát hành như sau:

GIẤY BẠC 5 ĐỒNG

Kích thước 149 ly x 80 ly. Hình vẽ hai mặt in màu hạt giẻ sẫm, trên nền in hoa, hai bên màu hồng nhạt, giữa màu lơ.

Mặt phải - Ở giữa có hình vẽ nông nghiệp và máy cày, bên phải là hình Hồ Chủ tịch, bên trái phía trên là Quốc huy, dưới là giòng chữ NĂM ĐỒNG. Dưới hình vẽ có hai hàng số hiệu tờ bạc in màu đỏ. Chung quanh là trang trí, phía trên có giòng chữ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA, phía dưới có giòng chữ NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM và số 5 ở hai góc.

Mặt trái – có hình vẽ hoạt động của nhà máy mỏ than với máy xúc và xe vận tải. Chung quanh là trang trí, phía trên có giòng chữ NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM, phía dưới có giòng chữ NĂM ĐỒNG, năm 1958 và số 5 ở hai góc.

GIẤY BẠC 2 ĐỒNG

Kích thước 141 ly x 76 ly. Hình vẽ hai mặt in màu lơ (xanh lục) trên nền in hoa, hai bên màu xanh lá mạ nhạt, ở giữa màu hồng nhạt.

Mặt phải – Có hình vẽ công, nông, binh, trí thức, bên trái phía trên là Quốc huy, dưới là giòng chữ HAI ĐỒNG. Dưới hình vẽ là hai hàng số hiệu tờ bạc in màu đỏ. Chung quanh là trang trí, phía trên có giòng chữ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA, phía dưới có giòng chữ NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM  và số 2 ở hai góc.

Mặt trái – Có hình vẽ cảnh Vịnh Hạ long. Chung quanh là trang trí, phía trên có giòng chữ NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM, phía dưới có giòng chữ HAI ĐỒNG và năm 1958.

GIẤY BẠC 1 ĐỒNG

Kích thước 134 ly x 72 ly. Hình vẽ hai mặt in màu nâu hồng trên nền in hoa, hai bên màu xanh nhạt, giữa màu hồng nhạt.

Mặt phải – Có hình vẽ Cột cờ thành Hà Nội với đồng ruộng và nhà máy, bên trái là Quốc huy, bên phải là giòng chữ MỘT ĐỒNG. Dưới hình vẽ có hai hàng số hiệu tờ bạc in màu đỏ. Chung quanh là trang trí, phía trên có giòng chữ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA và phía dưới có giòng chữ NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM.

Mặt trái – Có hình vẽ nông dân cầy cấy tập thể. Chung quanh là trang trí, phía dưới có giòng chữ MỘT ĐỒNG và năm 1958, hai bên cạnh có số 1.

GIẤY BẠC 5 HÀO

Kích thước 117 ly x 64 ly. Hình vẽ hai mặt in màu nâu hạt giẻ nhạt.

Mặt phải – Ở giữa có Quốc huy, bên phải có chữ NĂM HÀO, bên trái có số 5. Chung quanh là trang trí, phía trên có dòng chữ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA, phía dưới có giòng chữ NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM, ở bốn góc có số 5.

Mặt trái – Có hình vẽ xưởng máy dệt, phía trên bên trái là số hiệu tờ bạc in màu đỏ. Chung quanh là trang trí, bên phải ở giữa có số 5, bên trái ở góc dưới có chữ 5 HÀO, phía dưới có năm 1958.

GIẤY BẠC 2 HÀO

Kích thước 109 ly x 60 ly, hình vẽ hai mặt in màu xanh trên nền in hoa, hai bên màu xanh nhạt, giữa màu hồng nhạt.

Mặt phải - Ở giữa có Quốc huy, dưới Quốc huy có chữ HAI HÀO. Chung quanh là trang trí, có giòng chữ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ở trên và NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM ở dưới và số 2 ở hai cạnh.

Mặt trái – Có hình vẽ đập nước, đàn trâu ăn cỏ trên bờ và thuyền đậu ở trên mặt sông, bên phải có số hiệu tờ bạc in màu đỏ. Chung quanh là trang trí, góc phải trên và góc dưới phía trái có số 2, phía dưới có năm 1958.

GIẤY BẠC 1 HÀO

Kích thước 102 ly x 55 ly. Hình vẽ hai mặt in màu đỏ trên nền in hoa, hai bên màu vàng nhạt và giữa màu xanh nhạt.

Mặt phải - Ở giữa có Quốc huy, phía trên có giòng chữ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA phía dưới có giòng chữ MỘT HÀO và NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM.

Mặt trái – Có hình vẽ đoàn xe lửa chạy trên đường, hai bên là đồng ruộng, có người làm việc, phía trên bên phải có số hiệu tờ bạc in màu đỏ, phía dưới có chữ MỘT HÀO và năm 1958. Chung quanh hai mặt có trang trí.

Tiền kim khí bằng nhôm pha, hình tròn, cạnh trơn, có lỗ thủng ở giữa.

- 5 XU. Đường kính 24 ly, mặt phải có khắc nhành lúa, bánh xe và ngôi sao, với chữ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA, mặt trái có chữ NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM số 5, chữ NĂM XU và năm 1958.

- 2 XU: Đường kính 21 ly, mặt phải khắc nhành lúa, bánh xe và ngôi sao, với chữ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA, mặt trái có chữ NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM, số 2, chữ HAI XU và năm 1958.

- 1 XU – Đường kính 19 ly, mặt phải khắc nhành lúa, bánh xe, ngôi sao. Mặt trái có chữ NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM, số 1, chữ MỘT XU và năm 1958.

Điều 2. – Các ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính các cấp và ông Chánh văn phòng Ngân hàng Quốc gia Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Lê Viết Lượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 27-VP/NgĐ năm 1959 về việc phát hành các loại tiền mới do Tổng giám đồc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.604

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.36