Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 52/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Thành Long
Ngày ban hành: 10/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ CÔNG: THUẾ, ĐIỆN, NƯỚC, HỌC PHÍ, VIỆN PHÍ VÀ CHI TRẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt, thay đổi dần tập quán sử dụng tiền mặt trong hoạt động thanh toán đối với tổ chức, cá nhân trên toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; giảm chi phí liên quan đến tiền mặt, giảm tỷ lệ tiền mặt trong lưu thông trên địa bàn;

- Nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, minh bạch hóa các hoạt động thanh toán và thu nhập cá nhân góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm kinh tế trên địa bàn tỉnh;

- Thúc đẩy thanh toán điện tử, giảm sử dụng tiền mặt trong các giao dịch thanh toán trong khu vực dịch vụ hành chính công, giữa doanh nghiệp, cá nhân và các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Đảm bảo an ninh, an toàn và hiệu quả hoạt động của các hệ thống thanh quyết toán, các dịch vụ, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện hiệu quả cơ chế bảo vệ người tiêu dùng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến năm 2020 đạt được các mục tiêu chủ yếu sau:

- Đối với dịch vụ thu ngân sách: 70% giao dịch nộp thuế trên địa bàn tỉnh thực hiện qua ngân hàng; Hệ thống Kho bạc nhà nước cấp tỉnh, thành phố, thị xã, huyện đều được trang bị thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng phục vụ việc thu ngân sách nhà nước;

- Đối với dịch vụ thanh toán tiền điện: Công ty Điện lực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết nối với các chi nhánh Ngân hàng thương mại chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền điện qua ngân hàng; phấn đấu 60% tiền điện được thanh toán qua ngân hàng tại địa bàn thành phố, thị xã, huyện;

- Đối với dịch vụ thanh toán tiền nước: Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu kết nối với các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền nước qua ngân hàng; phấn đấu 50% cá nhân, hộ gia đình tại địa bàn thành phố, thị xã, huyện thực hiện thanh toán tiền nước qua ngân hàng;

- Đối với dịch vụ thanh toán tiền học phí: 90% các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng và 70% số sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng nộp học phí qua ngân hàng;

- Đối với dịch vụ thanh toán tiền viện phí: phấn đấu 50% bệnh viện trên địa bàn tỉnh chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng;

- Đối với dịch vụ chi trả an sinh xã hội: phấn đấu 10% số tiền an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng.

II. GIẢI PHÁP

1. Triển khai cơ chế, chính sách đối với dịch vụ công và các chương trình an sinh xã hội

- Triển khai cơ chế, chính sách khuyến khích thanh toán điện tử trong việc thu, nộp thuế; giao dịch thương mại điện tử; thu phí, lệ phí, thủ tục hành chính; thanh toán cước, phí cho các dịch vụ thường xuyên, định kỳ như: điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp; triển khai ứng dụng công nghệ thanh toán điện tử mới.

- Các cơ chế, chính sách về phí dịch vụ thanh toán để khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; quy định mức phí thanh toán chuyển khoản và mức phí nộp, rút tiền mặt tại các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn theo hướng tăng mức phí giao dịch tiền mặt và giảm phí thanh toán không dùng tiền mặt; giảm mức phí áp dụng cho các giao dịch thanh toán liên ngân hàng.

- Cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt kết hợp với việc tăng cường kiểm soát thanh toán, phát hành hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, chống thất thu thuế; các quy định về tính pháp lý của chứng từ điện tử, hướng dẫn sử dụng, lưu trữ chứng từ điện tử.

2. Triển khai ứng dụng và đẩy mạnh cung ứng các sản phẩm, loại hình dịch vụ thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội

- Tiếp tục mở rộng thêm mạng lưới thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS, mPOS) tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước, các bệnh viện, trường học trên địa bàn để phục vụ thanh toán qua ngân hàng;

- Triển khai áp dụng các sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp, thuận lợi cho khách hàng trong thu, nộp thuế, thanh toán hóa đơn định kỳ (tiền điện, tiền nước, học phí), viện phí, chi trả lương, trợ cấp từ bảo hiểm xã hội, nhất là đối tượng khách hàng ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và có thể áp dụng đối với những khách hàng chưa có tài khoản ngân hàng;

- Phát triển và ứng dụng các sản phẩm thẻ ngân hàng đa năng, đa dụng cho phép thực hiện các giao dịch thu, nộp thuế, phí cầu đường, nhận tiền bảo hiểm xã hội, nộp học phí, viện phí với nhiều hình thức thanh toán: thanh toán trực tuyến, thanh toán trên ứng dụng điện thoại di động và các hình thức thanh toán hiện đại khác.

3. Xây dựng biện pháp trao đổi, chia sẻ thông tin phù hợp giữa đơn vị cung ứng dịch vụ công với các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn

- Xây dựng thông tin dữ liệu thu nộp ngân sách nhà nước kết hợp với việc nâng cấp và triển khai đồng bộ hệ thống trao đổi thông tin dữ liệu về thu, nộp ngân sách giữa Cục Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh để áp dụng thống nhất mã giao dịch các khoản phải thu nhằm đơn giản hóa thông tin luân chuyển giữa các cơ quan, góp phần đẩy nhanh tốc độ thanh toán các giao dịch nộp thuế điện tử.

- Xây dựng thông tin dữ liệu khách hàng kết hợp mở rộng và phát triển việc kết nối liên thông giữa các ngân hàng với các đơn vị điện, nước, trường học, bệnh viện, bảo hiểm xã hội để thực hiện việc xử lý và đối chiếu thông tin dưới dạng dữ liệu điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi và quản lý các khoản thu, chi với khách hàng nhanh chóng, chính xác.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc rà soát, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn thực hiện trả lương qua tài khoản cho các đối tượng được hưởng lương từ ngân sách nhà nước; phối hợp với các đơn vị có liên quan mở rộng phạm vi triển khai thực hiện trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đặc biệt là các đối tượng vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh.

2. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kết nối thông tin dữ liệu với hệ thống ngân hàng trên địa bàn trong công tác thu ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân thực hiện đa dạng, linh hoạt các dịch vụ thanh toán điện tử trong việc thu, nộp thuế điện tử; tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

3. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn vận động, khuyến khích các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ, các cơ sở bán lẻ chấp nhận và sử dụng phương tiện thanh toán điện tử, thanh toán trực tuyến; hỗ trợ khách hàng thực hiện các dịch vụ thanh toán điện tử trong quá trình mua bán hàng hóa, dịch vụ.

4. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học phối hợp với các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn triển khai ứng dụng dịch vụ thanh toán điện tử trong việc thu, nộp học phí tại các trường học.

5. Giao Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện phối hợp với các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn triển khai đầu tư lắp đặt thiết bị POS, mPOS và ứng dụng thanh toán điện tử trong các giao dịch thu phí, lệ phí tại các bệnh viện, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thể sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch thanh toán tại bệnh viện.

6. Giao Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, chi nhánh Ngân hàng thương mại và bộ phận một cửa trực thuộc UBND tỉnh thực hiện giải pháp kết nối hệ thống “Một cửa liên thông” để thực hiện thu phí, lệ phí theo quy định đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

7. Đề nghị Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với các chi nhánh Ngân hàng thương mại và các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn về kiến thức thanh toán không dùng tiền mặt, các tiện ích, tiện lợi của việc thanh toán không dùng tiền mặt trong thu, nộp thuế, thanh toán hóa đơn định kỳ (tiền điện, nước, học phí), viện phí, chi trả lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

8. Đề nghị Công ty Điện lực, Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu, Viễn thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ động phối hợp với các chi nhánh Ngân hàng thương mại vận động các tổ chức, cá nhân là khách hàng chấp nhận và sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, giảm sử dụng tiền mặt trong các giao dịch thanh toán; chủ động phối hợp với Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin, tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân hiểu được lợi ích, tiện ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt.

9. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với hệ thống ngân hàng trên địa bàn và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt; đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống rửa tiền, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh toán điện tử.

10. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đẩy mạnh thanh toán đối với các khoản chi thường xuyên bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; quan tâm tuyên truyền, vận động, khuyến khích các siêu thị, trung tâm thương mại, các cơ sở bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn có đủ điều kiện thanh toán điện tử phối hợp với các chi nhánh ngân hàng thương mại triển khai dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

11. Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn triển khai nghiêm túc các cơ chế chính sách về thanh toán không dùng tiền mặt. Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, bố trí hợp lý mạng lưới chấp nhận thẻ, lắp đặt thêm máy ATM, thiết bị chấp nhận thẻ (POS, mPOS) tại các siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí, du lịch...; thường xuyên duy trì, đảm bảo chất lượng hoạt động của các thiết bị chấp nhận thẻ để nâng cao chất lượng các dịch vụ thanh toán qua POS. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trong lĩnh vực thanh toán điện tử, thanh toán thẻ ATM, POS. Thường xuyên thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng.

12. Đề nghị các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên địa bàn (các chi nhánh Ngân hàng thương mại) phối hợp với Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, người dân sử dụng dịch vụ, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Triển khai thực hiện nghiêm túc các cơ chế chính sách về thanh toán không dùng tiền mặt. Triển khai ứng dụng và đẩy mạnh cung ứng các sản phẩm, loại hình dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn theo hướng dẫn của Hội sở đảm bảo hiệu quả, chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, hướng dẫn, bảo vệ lợi ích cho khách hàng, xử lý kịp thời các sự cố, yêu cầu tra soát, khiếu nại của khách hàng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ngành, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan đầu mối giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi tình hình triển khai thực hiện tại Kế hoạch. Định kỳ hàng năm, trước ngày 05/12, căn cứ vào kết quả báo cáo tình hình thanh toán đối với các dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội của các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh để báo cáo kết quả gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam./.

 


Nơi nhận:
- NHNN Việt Nam;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành;
- NHNN Chi nhánh tỉnh BR-VT;
- Chi nhánh NHTM;
- Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- KBNN, Cục Thuế tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Công ty Điện lực;
- Công ty TNHH MTV Cấp nước;
- Viễn thông tỉnh BR-VT;
- UBND thành phố, huyện, thị xã;
- Báo, Đài PTTH tỉnh
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH7.
(02.5.2018)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


465
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192