Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 328/1999/QD-NHNN1 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 22/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 328/1999/QĐ-NHNN1

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 328/1999/QĐ-NHNN1 NGÀY 22-9-1999 VỀ VIỆC THU PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt nam và Luật các Tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Trong hoạt động cho vay, các tổ chức tín dụng được thoả thuận với khách hàng để thu các loại phí liên quan đến khoản vay.

2. Các loại phí nói ở Khoản 1 Điều này tính trên khoản vay quy đổi ra tỷ lệ% cộng với lãi suất cho vay ghi trong hợp đồng tín dụng không được vượt quá mức trần lãi suất cho vay tương ứng do Ngân hàng Nhà nước Việt nam quy định tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng.

Điều 2. Quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Quyết định này không áp dụng đối với trường hợp tổ chức tín dụng thoả thuận với khách hàng để thu tiền bán hồ sơ vay vốn của các khách hàng không thuộc diện ưu đãi với mức giá đủ bù đắp chi phí in ấn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành trước đây trái với Quyết định này hết hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-freedom-happiness
---------

No. 328/1999/QD-NHNN1

Hanoi, September 22nd , 1999

 

DECISION

ON THE CHARGE OF FEES RELATING LENDING ACTIVITY OF CREDIT INSTITUTIONS TO CUSTOMERS

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam and the Law on the Credit Institutions dated 12 December , 1997;
Pursuant to the Decree of the Government No.15/CP dated 2 March, 1993 on the tasks, powers and responsibilities of Ministries or ministerial level bodies;
Upon the proposal of the Director of the Monetary Policy Department,

DECIDES

Article 1.

1. Credit Institutions shall be entitled to agree with customers on different fees relating to a loan.

2. The sum of the fees which are mentioned in paragraph 1 of this Article, as a percentage of the loan and the lending rate stated in the credit contract shall not exceed the corresponding maximum lending rate provided for by the Governor of the State Bank at the time the credit contract is entered into

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. This Decision shall be effective 15 days after the date of signing. Legal documents previously issued by the State Bank of Vietnam which are in contrary to this Decision shall cease the effectiveness.

Article 4. The Director of Administration Department, the Director of Monetary Policy Department, Heads of Departments in the State Bank, Head-office, General Manager of State Bank branches in provinces, cities; Chairman and Directors General (Directors) of Credit Institutions shall be responsible for the implementation of this Decision.

 

 

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM
DEPUTY GOVERNOR
Le Duc Thuy

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 328/1999/QD-NHNN1 ngày 22/09/1999 of September 22, 1999, on the charge of fees relating lending activity of credit institutions to customers

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.200

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189