Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 314/1999/QD-NHNN7 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 09/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 314/1999/QĐ-NHNN7

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 314/1999/QĐ-NHNN7 NGÀY 09 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 418/1998/QĐ-NHNN7 NGÀY 11/12/1998 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Điều 1, Quyết định số 180/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi khoản 1 Điều 1, Quyết định số 173/1998/QĐ-TTg ngày 12/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của Người cư trú là tổ chức;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi Điều 1, Quyết định số 418/1998/QĐ-NHNN7 ngày 11/12/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Thông tư số 08/1998/TT-NHNN7 ngày 30/9/1998 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Quyết định số 173/1998/QĐ-TTg ngày 12/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1.1. Sửa đổi khoản 1 điểm 1.1 như sau:

"a. Đối với Người cư trú là tổ chức kinh tế:

Người cư trú là tổ chức kinh tế bao gồm: Doanh nghiệp Nhà nước. Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được Chính phủ Việt Nam đảm bảo hỗ trợ cân đối ngoại tệ, các chi nhánh công ty nước ngoài, nhà thầu nước ngoài, nhà thầu liên danh với nước ngoài kể từ khi có ngoại tệ từ nguồn thu vãng lai chuyển vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ phải bán ngay tối thiểu 50% số ngoại tệ này cho Ngân hàng được phép, nơi tổ chức kinh tế mở tài khoản tiền gửi ngoại tệ.

b. Đối với Người cư trú là tổ chức phi lợi nhuận (bao gồm: Cơ quan Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của Việt Nam hoạt động tại Việt Nam) vẫn thực hiện nghĩa vụ bán 100% số ngoại tệ thu được từ nguồn thu vãng lai cho Ngân hàng được phép, nơi tổ chức phi lợi nhuận mở tài khoản tiền gửi ngoại tệ.

c. Việc bán ngoại tệ theo tỷ lệ quy định tại Khoản a, Điều 1 của Quyết định này được thực hiện kể từ ngày 30/8/1999 theo Quyết định số 180/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ ."

1.2. Huỷ bỏ điểm 1.2.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước, thủ trưởng các Vụ, Cục tại Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Tổng giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng thương mại cổ phần, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài trong phạm vi chức năng của mình chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định này.

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-freedom-happiness
---------

No. 314/1999/QD-NHNN7

Hanoi, September 09th , 1999

 

DECISION

ON THE AMENDMENT OF SOME PARAGRAPHS OF THE DECISION OF THE GOVERNOR NO. 418/1998/QD-NHNN7 DATED 11 DECEMBER, 1998

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Decree No. 15 CP of the Government dated 2 March, 1993 on the assignment, authority and responsibility for the State management of Ministries, ministry-level agencies;
Pursuant to Article 1, Decision No. 180/1999/QD-TTg of the Prime Minister dated 30 August, 1999 on the adjustment of the paragraph 1 Article 1 of the Decision No. 173/1998/QD-TTg of the Prime Minister dated 12 September, 1998 on the obligation to sell and the right to by foreign currency of the residents being organisations;
Upon the proposal of the Director of the Foreign Exchange Control Department,

DECIDES

Article 1. To amend the Article 1 of the Decision No. 418/1998/QD-NHNN7 of the Governor of the State Bank dated 11 December, 1998 on the amendment, supplement of some paragraphs of the Circular No. 08/1998/TT-NHNN7 of the State Bank dated 30 September, 1998 guiding the implementation of the Decision No.173/1998/QD-TTg of the Prime Minister dated 12 September, 1998 as follows:

1.1 The amendment of the item 1 paragraph 1.1 :

a. For residents being economic organisations :

Resident economic organisations including State enterprises, Limited Liability Companies, Joint-stock companies, Partnership companies, Private enterprises, Cooperatives and economic organisations of any economic sectors of Vietnam, enterprises with foreign invested capital and foreign parties to business cooperation contracts which have been secured by the Government of Vietnam to balance the foreign currency requirements, branches of foreign companies, foreign contractors, contractors in partnership with foreign parties shall, upon the transfer of foreign exchange earnings from the current account income to the foreign currency account, have to sell immediately 50% of the foreign currency to the authorised bank where they maintain their foreign currency account.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 314/1999/QD-NHNN7 ngày 09/09/1999 of September 09, 1999, on the amendment of some paragraphs of the decision of The Governor No. 418/1998/QD-NHNN7 Dated 11 December, 1998

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.188

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.87.250.158