Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 153/2001/QD-NHNN of February 27, 2001, on the provision by commercial banks of information of lending interest rates for the state banks reference

Số hiệu: 153/2001/QD-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 27/02/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 153/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 153/2001/QĐ-NHNN NGÀY 27 THÁNG 2 NĂM 2001 VỀ VIỆC CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CUNG CẤP THÔNG TIN THAM KHẢO VỀ LÃI SUẤT CHO VAY CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 03/CP-KTTH ngày 15/1/2001 của Chính phủ về điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Các Ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tham khảo cho Ngân hàng Nhà nước về lãi suất bao gồm:

1- Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam,

2- Ngân hàng Công thương Việt Nam,

3- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam,

4, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

5- Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu,

6- Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội,

7- Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương,

8- Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải,

9- Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương,

10 - Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Cở đỏ,

11- Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Ninh Bình,

12- Ngân hàng ANZ,

13- Ngân hàng Hông Kông và Thượng Hải (HSBC),

14- Ngân hàng VID PUBLIC.

15- Ngân hàng INDOVINA

Điều 2: Các Ngân hàng thương mại nói tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về lãi suất cho vay đối với khách hàng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Chính sách tiền tệ) bằng FAX, định kỳ vào 15.00 giờ, thứ sáu hàng tuần theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 3:

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2001 và thay thế Quyết định số 2444/QĐ-NHNN1 ngày 2/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc các Ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tham khảo về lãi suất cho vay cho Ngân hàng Nhà nước.

2. Vụ Chính sách tiền tệ có trách nhiệm tổng hợp và theo dõi lãi suất cho vay của nhóm Ngân hàng thương mại quy định tại Điều 1 Quyết định này để làm cơ sở công bố và điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (GIám đốc) các Ngân hàng thương mại nói tại Điều 1 trên đây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

VỀ CÁC MỨC LÃI SUẤT CUNG CẤP CHO NHNN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 153/2001/QĐ-NHNN ngày 27/2/2001)

Ngân hàng cung cấp: ....................................................................

Nơi nhận: Vụ Chính sách tiền tệ - NHNN

vào lúc 15 giờ, thứ 6 hàng tuần,

Ngày gửi:..........................................................

Đơn vị: VND %/tháng

USD %/năm

Chỉ tiêu

Đã thực hiện

tuần này

Dự kiến

tuần tiếp theo

1. Đối với lãi suất VND

a. Lãi suất cho vay:

- Lãi suất cho vay đối với khách hàng tốt nhất

- Lãi suất cho vay cao nhất

b. Lãi suất tiền gửi:

- 3 tháng

- 6 tháng

- 12 tháng

2. Đối với lãi suất USD

a. Lãi suất cho vay:

- Lãi suất cho vay thấp nhất

- Lãi suất cho vay cao nhất

b. Lãi suất tiền gửi:

- 3 tháng

- 6 tháng

- 12 tháng

 

 

 

Người lập biểu

(ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

hoặc người được uỷ quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-freedom-happiness
---------

No. 153/2001/QD-NHNN

Hanoi, February 27th , 2001

 

DECISION

ON THE PROVISION BY COMMERCIAL BANKS OF INFORMATION OF LENDING INTEREST RATES FOR THE STATE BANKS REFERENCE

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam and the Law on Credit Institutions dated 12 December, 1997;
Pursuant to the Decree No. 15/CP dated 02 March, 1993 of the Government on the assignment, authority and responsibility for the State management of the ministries and ministry-level agencies;
Based on the direction of the Prime Minister stated in the Dispatch No. 03/CP-KTTH dated 15 January, 2001 of the Government on the operation of the base interest rates in Vietnam Dong;
Upon the proposal of the Director of the Monetary Policy Department,

DECIDES

Article 1. Commercial banks which provide information of lending interest rates for the State Banks reference shall include:

1. The Bank for Foreign Trade of Vietnam;

2. The Industrial and Commercial Bank of Vietnam;

3. The Investment and Development Bank of Vietnam;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 153/2001/QD-NHNN ngày 27/02/2001 of February 27, 2001, on the provision by commercial banks of information of lending interest rates for the state banks reference

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.013

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.51.151