Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 29/1999/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN giao hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch năm 2000 do Bộ Công nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 29/1999/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thương mại Người ký: Lại Quang Thực, Lê Huy Côn, Lương Văn Tự
Ngày ban hành: 07/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP-BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ-BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29/1999/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN

Hà Nội , ngày 07 tháng 9 năm 1999

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI - BỘ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ, BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 29/1999/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN NGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 1999 QUY ĐỊNH VIỆC GIAO HẠN NGẠCH HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG CÓ QUY ĐỊNH HẠN NGẠCH NĂM 2000

Căn cứ nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao;
Căn cứ Hiệp định buôn bán hàng dệt may với các nước có quy định hạn ngạch, Liên Bộ Thương Mại, Kế hoạch & Đầu tư, Công nghiệp quy định về việc giao hạn ngạch hàng dệt may năm 2000 có thu phí như sau:

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Việc giao hạn ngạch có thu phí được tiến hành theo nguyên tắc công khai, không phân biệt đối xử, khuyến khích xuất khẩu sản phẩm sử dụng nguyên liệu trong nước và xuất khẩu sang các thị trường không áp dụng hạn ngạch.

2. Đối tượng được giao hạn ngạch là các doanh nghiệp sản xuất hàng dệt may đủ tiêu chuẩn kỹ thuật làm hàng xuất khẩu, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, có ngành hàng dệt may và đã thực hiện hạn ngạch năm 1999.

3. Căn cứ để giao hạn ngạch là số lượng thực hiện năm 1999 của doanh nghiệp trên cơ sở số lượng giao chính thức, không tính hạn ngạch thưởng, đấu thầu, điều chỉnh, bổ sung do yêu cầu đột xuất.

4. Đối với thị trường EU, dành 30% tổng hạn ngạch từng chủng loại hàng (cat.) để ưu tiên giao cho các doanh nghiệp ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng là nhà công nghiệp châu Âu, do Uỷ ban châu Âu giới thiệu. Việc ưu tiên này được xem xét đối với các hợp đồng ký chậm nhất là 31.3.2000. Các doanh nghiệp được giao hạn ngạch phải đảm bảo tỷ lệ nêu trên, trừ các doanh nghiệp được giao số lượng nhỏ: dưới 50.000 sản phẩm đối với các chủng loại (cat.): 4, 5, 8, 28 và 31; dưới 30.000 sản phẩm đối với chủng loại (cat.) 6, 7 và 21; dưới 10.000 sản phẩm đối với các chủng loại (cat.) 14, 26, 29 và 73; dưới 5.000 sản phẩm đối với chủng loại (cat.)15; dưới 10,0 tấn đối với các chủng loại (cat.) 68, 161 và dưới 3,0 tấn đối với chủng loại (cat.) 78,83.

5. Liên Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công nghiệp phân cấp cho UBND Thành phố Hà Nội và UBND Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp giao hạn ngạch cho các doanh nghiệp thuộc UBND Thành phố quản lý. Việc giao hạn ngạch của UBND hai thành phố được thực hiện theo Thông tư liên tịch này và biên bản bàn giao giữa Liên Bộ Thương mại - Kế hoạch và đầu tư - Bộ Công nghiệp và UBND hai thành phố.

6. Dành khoảng 5% hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang EU, riêng T-shirt, Polo.shirt(cat.4) khoảng 10% để ưu tiên và thưởng khuyến khích:

- Cho các doanh nghiệp xuất khẩu sử dụng vải sản xuất trong nước để làm hàng may xuất khẩu sang EU năm 2000

Cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng sang các thị trường không áp dụng hạn ngạch năm 1999.

Việc thưởng và ưu tiên có quy định riêng.

7. Dành một phần hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang EU các chủng loại hàng (cat.): 5, 6, 7, 15, 21, 26 và 73 để tổ chức đấu thầu cho các doanh nghiệp trong cả nước. Số lượng của từng cat. đưa ra đấu thầu được trích từ nguồn hạn ngạch bổ sung và tăng trưởng hàng năm.

Việc đấu thầu hạn ngạch thực hiện theo quy chế đấu thầu hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch số 1405/1998/QĐ/BTM ngày 17/11/1998.

II- THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HẠN NGẠCH:

Các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào các thị trường có áp dụng hạn ngạch phải đăng ký bằng văn bản (theo các mẫu đính kèm) gửi về Bộ Thương Mại (Vụ Xuất nhập khẩu ) 21 Ngô Quyền - Hà Nội.

Thời gian đăng ký:

+ Hạn ngạch thương mại: trước ngày 10/10/1999

+ Hạn ngạch công nghiệp:trước ngày 10/04/2000

III- QUY ĐỊNH ĐƯỢC GIAO HẠN NGẠCH:

1. Đối với hạn ngạch công nghiệp:

Trước ngày 10/4/2000, các doanh nghiệp có đủ điều kiện nêu tại mục I điểm 4 gửi hợp đồng công nghiệp về Bộ Thương mại hoặc UBND Thành phố Hà Nội hoặc UBNDThành phố Hồ Chí Minh. (Đối với các doanh nghiệp thuộc UBND hai Thành phố quản lý) sẽ được giao hạn ngạch công nghiệp theo tỷ lệ quy định.

Nếu hạn ngạch công nghiệp không giao hết sẽ chuyển sang hạn ngạch thương mại.

2. Đối với hạn ngạch thương mại:

Việc giao hạn ngạch được chia làm 2 đợt:

a) Đợt 1: Trong tháng 10 năm 1999 giao hạn ngạch thương mại với số lượng 100% số lượng thực hiện 9 tháng của năm 1999 (trừ các doanh nghiệp phải thực hiện hạn ngạch công nghiệp như quy định tại điểm 4 mục I).

b) Đợt 2: vào tháng 1 năm 2000, giao tiếp hạn ngạch thương mại còn lại theo nguyên tắc nêu tại điểm 2 mục I.

Xét giao hạn ngạch ưu tiên, thưởng khuyến khích cho các doanh nghiệp theo quy định riêng.

3. Sau ngày 31/3/2000 nếu hạn ngạch công nghiệp không ký hết sẽ chuyển sang hạn ngạch thương mại để giao tiếp cho các doanh nghiệp.

Ngoài các đợt giao hạn ngạch nêu trên (trừ các doanh nghiệp thuộc UBND hai Thành phố quản lý) trong quá trình điều hành có những vấn đề phát sinh, tổ điều hành liên bộ xem xét đề xuất trình lãnh đạo Bộ Thương mại xử lý, sau đó văn bản được gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp.

IV- NHỮNG QUY ĐỊNH THỰC HIỆN:

1. Hoàn trả:

Sau khi được giao hạn ngạch, nếu doanh nghiệp không có khả năng thực hiện, phải hoàn trả cho Bộ Thương mại hoặc UBND hai Thành phố để hai thành phố và Bộ Thương mại cùng liên bộ kịp điều chỉnh cho doanh nghiệp khác. Nghiêm cấm việc mua, bán hạn ngạch.

Doanh nghiệp không sử dụng hết hạn ngạch và không hoàn trả trước ngày 30/9/2000, sẽ trừ vào số lượng hạn ngạch tương ứng năm sau.

2. Phí hạn ngạch:

Phí hạn ngạch từng chủng loại hàng theo phụ lục đính kèm,

Các doanh nghiệp nộp phí hạn ngạch cho một thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch hoặc từng lô hàng xuất khẩu. Khi nhận giấy phép xuất khẩu (E/L) tại phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực, doanh nghiệp phải xuất trình chứng từ nộp phí hạn ngạch cho lô hàng vào tài khoản của Bộ Thương mại số 945-01-475 tại Kho bạc nhà nước Thành phố Hà nội.

Thời hạn nộp phí chậm nhất cho toàn bộ số lượng hạn ngạch được giao là ngày 30/9/2000. Sau thời hạn trên, nếu doanh nghiệp không chuyển tiền vào tài khoản trên, hạn ngạch sẽ tự động hết hiệu lực. Các doanh nghiệp được giao bổ sung hạn ngạch sau ngày 30/9/2000 phải nộp phí trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký thông báo giao hạn ngạch,

Các phòng quản lý XNK khu vực của Bộ Thương mại có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc nộp phí của các doanh nghiệp và bảo đảm thu đủ.

3. Uỷ thác và nhận uỷ thác:

Các doanh nghiệp được giao hạn ngạch, nếu không có khách hàng hoặc ký hợp đồng trực tiếp không có hiệu quả, có thể uỷ thác cho doanh nghiệp khác có đủ điều kiện, trên nguyên tắc hàng phải được sản xuất tại doanh nghiệp có hạn ngạch và được phòng quản lý Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Thương mại xác nhận bằng văn bản. Phí uỷ thác do các bên thoả thuận.

4. Chế độ báo cáo: Các doanh nghiệp phải nghiêm chỉnh thực hiện chế độ báo cáo việc thực hiện hạn ngạch từng quý/năm theo các mẫu kèm theo Thông tư này. Thời gian báo cáo chậm nhất là ngày 10 của tháng đầu quý.

V- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ quản lý của nhà nước về thi hành các hiệp định buôn bán hàng dệt may với các nước áp dụng chế độ hạn ngạch, có nhiệm vụ tổ chức, hướng dẫn thực hiện tốt các điều khoản của hiệp định đã ký và các quy chế đã ban hành, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong nước và nước ngoài xử lý kịp thời những phát sinh trong quá trình thực hiện.

Các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của hiệp định hiện hành về buôn bán hàng dệt may ký với các thị trường có áp dụng hạn ngạch, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại.

Các doanh nghiệp vi phạm sẽ bị xử phạt từ thu hồi hạn ngạch đến đình chỉ giao quyền sử dụng hạn ngạch hoặc xử lý theo pháp luật, tuỳ theo mức độ vi phạm.

Tổ điều hành liên Bộ Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, báo cáo định kỳ kết quả thực hiện, thông báo tình hình trên báo Thương mại, tạp chí thương mại, báo đầu tư và báo công nghiệp để các doanh nghiệp có những thông tin cần thiết kịp thời.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế thông tư liên Bộ Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư - Công nghiệp số 20/1998/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN ngày 12/10/1998.

Lại Quang Thực

(Đã ký)

Lương Văn Tự

(Đã ký)

 

Lê Huy Côn

(Đã ký)

 

 

PHỤ LỤC SỐ 1

(Kèm theo thông tư liên tịch số 29/1999/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN ngày 07/09/1999)

MỨC THU LỆ PHÍ HẠN NGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY VÀO THỊ TRƯỜNG EU

STT

Tên chủng loại hàng

Cat.

Mức thu

1

T.Shirt

4

300,0 đồng/chiếc

2

Áo len

5

1.000,0 đồng/chiếc

3

Quần

6

1.000,0 đồng/chiếc

4

Sơ mi nữ

7

500,0 đồng/chiếc

5

Sơ mi nam

8

500,0 đồng/chiếc

6

Khăn bông

9

200.000,0 đồng/tấn

7

Quần lót

13

100,0 đồng/chiếc

8

Áo khoác nam

14

2.000,0 đồng/chiếc

9

Áo khoác nữ

15

5.000,0 đồng/chiếc

10

Bộ Pỵama

18

500.000,0 đồng/tấn

11

Ga trải giường

20

500.000,0 đồng/tấn

12

Áo Jacket

21

2.000,0 đồng/chiếc

13

Váy dài nữ

26

1.000,0 đồng/chiếc

14

Quần len

28

200,0 đồng/chiếc

15

Bộ quần áo nữ

29

2.000,0 đồng/bộ

16

Áo lót nhỏ

31

1.000,0 đồng/chiếc

17

Vải tổng hợp

35

350.000,0 đồng/tấn

18

Khăn trải bàn

39

500.000,0 đồng/tấn

19

Sợi tổng hợp

41

300.000,0 đồng/tấn

20

Quần áo trẻ em

68

700.000,0 đồng/tấn

21

Bộ thể thao

73

2.000,0 đồng/bộ

22

Quần áo BHLĐ

76

500.000,0 đồng/tấn

23

Quần áo

78

2.500.000,0 đồng/tấn

24

Quần áo

83

700.000,0 đồng/tấn

25

Lưới sợi

97

700.000,0 đồng/tấn

26

Khăn trải bàn bằng lanh, gai

118

500.000,0 đồng/tấn

27

Quần áo bằng vải thô

161

500.000,0 đồng/tấn

PHỤ LỤC 2:

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 29/1999/TTLT-BTM-BKHĐT-BCNngày 07/09/1999_

MỨC THU LỆ PHÍ HẠN NGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY VÀO THỊ TRƯỜNG CANADA

STT

Tên chủng loại hàng

Cat.

Mức thu

1

T.Shirt

8c

300,0 đồng/chiếc

2

Áo len

11a

1.000,0 đồng/chiếc

3

Quần

5a/b

1.000,0 đồng/chiếc

4

Sơ mi nữ

7/8a

500,0 đồng/chiếc

5

Jacket

Quần áo mùa đông

1/3a

2a

3.500,0 đồng/chiếc, bộ

3.500,0 đồng/chiếc, bộ

6

Váy dài nữ

4c

1.000,0 đồng/chiếc

7

Bộ quần áo

4a

2.000,0 đồng/bộ

8

Quần áo lót

9a

500,0 đồng/chiếc

9

Quần áo trẻ em

Item B

150,0 đồng/chiếc, bộ

10

Bộ thể thao

8d

2.000,0 đồng/bộ

Mẫu số1:

1. Tên doanh nghiệp (ghi rõ tên tiếng việt đầy đủ và cả tên viết tắt):

2. Giấy đăng ký kinh doanh số: Cấp ngày:

3. Mã số doanh nghiệp XNK (Mã số Hải quan):

4. Điện thoại: Fax:

5. Tên điện tín:

6. Địa chỉ giao dịch:

7. Địa chỉ cơ sở sản xuất chính:

8. Tổng số thiết bị hiện có:

9. Tổng số lao động:

----------------------------------------------------------------------------------------

Số công văn:..., Ngày... tháng... năm

Kính gửi: BỘ THƯƠNG MẠI

(Vụ Xuất nhập khẩu)

V/v: Đăng ký sử dụng hạn ngạch xuất khẩu hàng

dệt may đi..... (EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ) năm 2000

- Căn cứ quy chế giao hạn ngạch của Liên Bộ Thương mại - Công nghiệp - Kế hoạch và Đầu tư số 29/1999/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 7 tháng 9 năm 1999;

- Căn cứ năng lực sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp:

- Căn cứ nhu cầu thị trường và khách hàng năm 2000, Công ty đề nghị Liên Bộ thương mại - Công nghiệp - Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt giao hạn ngạch để Công ty thực hiện các chủng loại hàng sau đây trong năm 2000.

STT

Tên hàng

Cat

Số lượng thực hiện năm 1999

Hạn ngạch đăng ký sử dụng năm 2000

Thị trường khách hàng

 

 

 

 

 

 

Công ty cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các qui định của Liên Bộ thương mại - Công nghiệp - Kế hoạch và Đầu tư.

Giám đốc Công ty

(Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Bộ Công nghiệp

Mẫu số 2:

1. Tên doanh nghiệp (ghi rõ tên tiếng Việt đầy đủ và cả tên viết tắt):

2. Giấy đăng ký kinh doanh số: Cấp ngày:

3. Mã số doanh nghiệp XNK (Mã số Hải quan):

4. Điện thoại: Fax:

5. Tên điện tín:

6. Địa chỉ giao dịch:

7. Địa chỉ cơ sở sản xuất chính:

8. Tổng số thiết bị hiện có:

9. Tổng số lao động:

----------------------------------------------------------------------------------------------

Số công văn:..., Ngày... tháng.... năm

Kính gửi: BỘ THƯƠNG MẠI

(Vụ Xuất nhập khẩu)

BÁO CÁO NĂNG LỰC SẢN XUẤT

1. Báo cáo về trang thiết bị:

STT

Tên thiết bị

Đơn vị

Số lượng thiết bị đến thời điểm

 

 

 

1.1995

1.1997

9.1999

1

Máy 1 kim

Chiếc

 

 

 

2

Máy 2 kim

Chiếc

 

 

 

3

Máy vắt sổ

Chiếc

 

 

 

4

Thiết bị là hơi

Chiếc

 

 

 

5

Máy đánh bo

Chiếc

 

 

 

6

Máy cắt

Chiếc

 

 

 

7

Máy thùa khuy

Chiếc

 

 

 

8

Thiết bị chuyên dùng khác

Chiếc

 

 

 

2. Diện tích nhà xưởng:

- Diện tích nhà xưởng sản xuất (m2):

- Diện tích nhà kho (khuôn viên, không tính kho thuê tách rời)

3. Nơi đặt xưởng sản xuất:

Ghi rõ địa chỉ từng xưởng sản xuất thuộc tài sản doanh nghiệp.

Ghi chú: chỉ báo cáo trang thiết bị

thuộc sở hữu của doanh nghiệp.

Nơi nhận: Giám đốc Công ty

- Như trên (Ký tên và đóng dấu)

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Bộ Công nghiệp.

Mẫu số 3:

1. Tên doanh nghiệp (ghi rõ tên tiếng Việt đầy đủ và cả tên viết tắt):

2. Giấy đăng ký kinh doanh số: Cấp ngày:

3. Mã số doanh nghiệp XNK (Mã số Hải quan):

4. Điện thoại: Fax:

5. Tên điện tín:

6. Địa chỉ giao dịch:

7. Địa chỉ cơ sở sản xuất chính:

8. Tổng số thiết bị hiện có:

9. Tổng số lao động:

----------------------------------------------------------------------------------------------

Số công văn:..., Ngày... tháng.... năm

Kính gửi: BỘ THƯƠNG MẠI

(Vụ Xuất nhập khẩu)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY NĂM 1999

1. Thị trường có hạn ngạch:

STT

Chủng loại hàng

Cat

Đơn vị

Hạn ngạch

Thực hiện

Nước NK

 

 

 

 

 

Số lượng

Đạt (%)

Trị giá

 

 

 

 

 

 

 

 

Gia công

FOB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thị trường không hạn ngạch:

STT

Tên hàng

Nước NK

Đơn vị

Số lượng

Trị giá (USD)

 

 

 

 

 

Gia công

Bán FOB

 

 

 

 

 

 

 

3. Xuất khẩu uỷ thác qua doanh nghiệp khác:

STT

Tên hàng

Cát

Nước NK

Số lượng

Trị giá (USD)

DN nhận uỷ thác

 

 

 

 

 

Gia công

Bán FOB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Trị giá qui ra USD

Giám đốc Công ty

(Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Bộ Công nghiệp

Mẫu số 4:

1. Tên doanh nghiệp (ghi rõ tên tiếng Việt đầy đủ và cả tên viết tắt):

2. Giấy đăng ký kinh doanh số: Cấp ngày:

3. Mã số doanh nghiệp XNK (Mã số Hải quan):

4. Điện thoại: Fax:

5. Tên điện tín:

6. Địa chỉ giao dịch:

7. Địa chỉ cơ sở sản xuất chính:

8. Tổng số thiết bị hiện có:

9. Tổng số lao động:

----------------------------------------------------------------------------------------------

Số công văn:..., Ngày... tháng.... năm

Kính gửi: BỘ THƯƠNG MẠI

(Vụ Xuất nhập khẩu)

BÁO CÁO THỰC HIỆN XUẤT KHẨU HÀNG DỆT, MAY

QUÍ.... NĂM 2000

1. Xuất khẩu sang thị trường có hạn ngạch:

STT

Tên hàng

Cat

Nước NK

Đơn vị

Số lượng

Giá trị (USD)

 

 

 

 

 

Hạn ngạch

Thực hiện

Luỹ kế

Gia công

Luỹ kế

FOB

Luỹ kế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Xuất khẩu sang thị trường không hạn ngạch:

STT

Tên hàng

Nước NK

Đơn vị

Số lượng

Trị giá (USD)

 

 

 

 

 

Gia công

Luỹ kế

FOB

Luỹ kế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Xuất khẩu uỷ thác qua doanh nghiệp khác:

STT

Tên hàng

Cat

Nước NK

Số lượng

Trị giá (USD)

DN nhận uỷ thác

 

 

 

 

 

Gia công

Luỹ kế

FOB

Luỹ kế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Trị giá qui ra USD

Giám đốc Công ty

(Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Bộ Công nghiệp

 

THE MINISTRY OF TRADE
THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
THE MINISTRY OF INDUSTRY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 29/1999/TTLT/BTM-BKHDT-BCN

Hanoi, September 7, 1999

 

JOINT CIRCULAR

STIPULATING THE ALLOCATION OF THE 2000 QUOTAS OF TEXTILE AND GARMENT PRODUCTS TO BE EXPORTED TO QUOTA-REGULATED MARKETS

According to their tasks assigned by the Prime Minister;
Basing themselves on the textile and garment trading agreements with countries which require quotas, the Ministry of Trade, the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Industry hereby jointly stipulate the allocation of the 2000 textile and garment export quotas with fees, as follows:

I. GENERAL PROVISIONS:

1. The allocation of quotas with fee collection shall be carried out on the principle of publicity, non-discrimination and encouragement of export of products made of raw materials available in the country or export to non-quota markets.

2. Quotas shall be allocated to enterprises producing textile and garment articles up to the technical standards set for export goods, having business registration certificates or investment licenses under the Law on Foreign Investment in Vietnam, having textile and garment commodity lines and have fufilled the 1999 quotas.

3. The ground for quota allocation is the volumes performed in 1999 by enterprises against their officially assigned volumes, excluding rewarded, bidded, readjusted or additionally allocated quotas according to the extraordinary demands.

4. For the EU market, a proportion of 30% of the total quotas of each product category shall be put aside for priority allocation to enterprises that have signed contracts directly with customers being European industrialists recommended by the European Commission. This priority shall be considered to be given to contracts signed no later than March 31, 2000. The enterprises allocated quotas shall have to ensure the above-said proportion, except for those assigned with small volumes: i.e. less than 50,000 products for cats. 4, 5, 8, 28 and 31; less than 30,000 products for cats. 6, 7 and 21; less than 10,000 products for cats. 14, 26, 29 and 73; less than 5,000 products for cat 15; less than 10 tons for cats. 68 and 161; and less than 3 tons for cats 78 and 83.

5. The Ministry of Trade, the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Industry shall authorize the municipal People’s Committees of Hanoi and Ho Chi Minh City to directly allocate quotas to enterprises under their respective management. The allocation of quotas by the municipal People’s Committees of the two cities shall comply with this Joint Circular and the hand-over minutes between the Ministry of Trade, the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Industry and the two cities’ People’s Committees.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 29/1999/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN giao hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch năm 2000 do Bộ Công nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.684

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103