Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 02-LB/TT Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Uỷ ban Vật giá Nhà nước Người ký: Hoàng Quy Phan, Phan Văn Tiệm
Ngày ban hành: 07/03/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH-UỶ BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02-LB/TT

Hà Nội , ngày 07 tháng 3 năm 1991

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - UỶ BAN VẬT GIÁ SỐ 02-LB/TT NGÀY 07 THÁNG 03 NĂM 1991 HƯỚNG DẪN KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ GIÁ Ở ĐỊA PHƯƠNG THEO CHỈ THỊ 09-CT NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 1991 CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Để triển khai việc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý giá ở các địa phương theo tinh thần Chỉ thị 09-CT ngày 07-01-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, sau khi đã thống nhất với Ban Tổ chức cán bộ của Chính phủ, Liên Bộ Uỷ ban Vật giá Nhà nước - Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm sau đây:

I- VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

1. Ở các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương đã hợp nhất tổ chức Vật giá và Tài chính;

Theo Chỉ thị 09-CT, các tỉnh Tây Ninh, Tiền Giang cần chuyển tổ chức và cán bộ làm giá vào Sở Tài chính - Vật giá để hình thành Ban Vật giá trực thuộc Sở.

Những nơi khác đã tổ chức phòng Vật giá trực thuộc Sở Tài chính - Vật giá, nay đổi là Ban Vật giá trực thuộc Sở (Ban Vật giá trong Sở Tài chính có vị trị tương đương các phòng khác của Sở).

Ban Vật giá có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Thực hiện hoặc nghiên cứu để cụ thể hoá các chính sách, chế độ quy định về giá của Hội đồng Bộ trưởng, Uỷ ban Vật giá Nhà nước, các ngành có trách nhiệm ở Trung ương chỉ đạo; định giá, thẩm tra phương án giá báo cáo Giám đốc Sở để trình Uỷ ban nhân dân phê duyệt đối với những sản phẩm hàng hoá và dịch vụ quan trọng thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương, xây dựng phương án và nghiên cứu thực hiện các biện pháp tổng hợp phục vụ cho công tác bình ổn giá cả ở địa phương.

- Tổ chức thu nhập thông tin về thị trường, giá cả và phân tích tình hình, dự đoán xu thế vận động của giá cả thị trường trong nước, thị trường trong địa phương để giúp địa phương và trung ương định hướng giá, qua đó tác động đến sản xuất, lưu thông, giúp các chủ thể sản xuất, kinh doanh có được thông tin cần thiết về giá.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra Nhà nước về giá và đề nghị việc xử lý các hành vi vi phạm kỷ luật Nhà nước về giá theo các quy định hiện hành.

Để bảo đảm được những nhiệm vụ trên, Ban Vật giá cần bố trí cán bộ chuyên trách về nghiệp vụ, tổng hợp, thông tin và thanh tra giá.

Phụ trách Ban Vật giá có 1-2 người. Biên chế Ban Vật giá do Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá bố trí trong tổng số biên chế do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định và theo tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn do Uỷ ban Vật giá Nhà nước hướng dẫn.

2. Ở các huyện, quận, thị xã và cấp tương đương:

Cần có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về công tác giá ở trong phòng Tài chính - Thương nghiệp để giúp Uỷ ban nhân dân thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn (thanh tra, kiểm tra, thông tin giá...).

II- VỀ QUAN HỆ CHỈ ĐẠO

Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về chỉ đạo thực hiện công tác quản lý giá ở địa phương và trước Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước về nghiệp vụ chuyên môn.

Phòng Tài chính - Thương nghiệp quận, huyện, thị xã và cấp tương đương chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ giá của Sở Tài chính - Vật giá.

Trên cơ sở Chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư Liên Bộ này, Giám đốc các Sở Tài chính - Vật giá cần xúc tiến ngay các công việc sau đây:

- Có kế hoạch giải quyết những vấn đề về tổ chức và nhân sự để kiện toàn tổ chức và bổ sung, sắp xếp cán bộ cho Ban Vật giá và các phòng Tài chính - Thương nghiệp nơi nào hiện nay còn thiếu cán bộ thì Giám đốc Sở điều hoà trong nội bộ hoặc kiến nghị Uỷ ban Nhân dân (Ban Tổ chức chính quyền) giải quyết.

- Chỉ đạo việc xây dựng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế làm việc của tổ chức Vật giá trong Sở Tài chính - Vật giá và trong các phòng Tài chính - Thương nghiệp trình Uỷ ban nhân dân quyết định.

Trong quá trình thực hiện việc kiện toàn tổ chức quản lý giá theo Chỉ thị 09-CT, Giám đốc các Sở Tài chính - Vật giá cần báo cáo kịp thời về Uỷ ban Vật giá Nhà nước và Bộ Tài chính biến tình hình và kết quả. Các Vụ tổ chức cán bộ Uỷ ban Vật giá Nhà nước và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ và kiểm tra các Sở Tài chính - Vật giá thực hiện.

Hoàng Quy Phan

(Đã ký)

Phan Văn Tiệm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 02-LB/TT ngày 07/03/1991 về việc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý giá ở địa phương theo Chỉ thị 09-CT do Bộ Tài chính - Uỷ ban vật giá ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.342

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96