Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 41/2011/TT-BCT quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ

Số hiệu: 41/2011/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 16/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2011/TT-BCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2011

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN TRONG LĨNH VỰC KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Căn cứ Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Căn cứ Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

Căn cứ Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền;

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng như sau:

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thông tư này quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, áp dụng đối với cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Khí dầu mỏ hóa lỏng là hỗn hợp chủ yếu của Propane (công thức hóa học: C3H8) và butane (công thức hóa học: C4H10) có nguồn gốc từ dầu mỏ, tên tiếng Anh: Liquiefied Petroleum Gas (viết tắt là LPG).

2. Trạm nạp LPG vào chai là trạm sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng nạp LPG vào chai chứa để bán cho khách hàng.

3. Trạm nạp LPG vào ô tô là trạm sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng nạp trực tiếp LPG vào ô tô làm nhiên liệu sử dụng cho động cơ.

4. Trạm cấp LPG là trạm sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng để cấp khí LPG từ bồn chứa cố định hoặc hệ thống dàn chai chứa LPG trực tiếp qua đường ống dẫn khí LPG đến khách hàng.

5. Cửa hàng LPG là cửa hàng bán LPG và cửa hàng chuyên kinh doanh LPG.

6. Trạm kiểm định chai LPG là trạm thực hiện kiểm định các loại chai LPG.

7. Cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG là cơ sở thực hiện chế tạo, sửa chữa chai chứa LPG.

8. Cơ sở tồn chứa LPG là cơ sở thực hiện giao nhận và tồn chứa LPG bằng bồn chứa.

9. Cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực LPG (cơ sở kinh doanh LPG) là cơ sở thực hiện việc sản xuất, chế biến, giao nhận, tồn chứa và phân phối, bao gồm: Nhà máy sản xuất, chế biến LPG; Cảng xuất, nhập LPG; Kho tồn chứa LPG, kho bảo quản chai LPG và LPG chai, cửa hàng bán LPG, trạm nạp LPG vào chai, xe bồn; Trạm nạp LPG vào ô tô; Trạm cấp LPG; Vận chuyển LPG và cho thuê phương tiện vận chuyển LPG.

10. Bồn chứa LPG là bồn dùng để chứa LPG có dung tích bằng hoặc lớn hơn 0,15 m3.

11. Bồn chứa nổi là bồn chứa được đặt trên mặt đất và không lấp cát hoặc đất.

12. Bồn chứa chìm là bồn chứa được chôn dưới đất và được bao phủ bằng cát hoặc đất.

13. Bồn chứa đắp đất là bồn chứa được đặt trên mặt đất và được bao phủ bằng cát hoặc đất.

14. Khoảng cách an toàn là khoảng cách nhỏ nhất cho phép tính từ mép ngoài cùng của thiết bị, công trình (bồn chứa, cụm bồn chứa, xe bồn, điểm xuất nhập hoặc nhà nạp LPG) đến điểm gần nhất của các thiết bị, công trình liền kề để bảo đảm an toàn.

15. Vùng nguy hiểm là vùng mà tại đó hỗn hợp LPG và không khí có khả năng gây cháy, nổ.

16. Tường ngăn cháy là tường gạch hoặc bê tông hoặc vật liệu không cháy có khả năng chịu lửa tối thiểu 60 phút, có độ cao tối thiểu 2m hoặc cao hơn đỉnh bồn chứa nhằm ngăn chặn bức xạ nhiệt từ đám cháy bên ngoài ảnh hưởng đến bồn chứa, đồng thời đảm bảo khoảng cách đủ để phân tán hơi LPG không lan đến công trình lân cận hoặc tới nguồn lửa bên ngoài khi xảy ra rò rỉ LPG.

17. Cột bơm LPG là thiết bị hoặc hệ thống để đo đếm lượng LPG khi nạp vào bình chứa của phương tiện sử dụng.

18. Nơi cần bảo vệ là nơi có đông người qua lại, lưu trú như các khu vực dân sinh, trường học, bệnh viện, rạp chiếu phim, nhà hát, các cửa hàng, siêu thị và các nơi vui chơi, giải trí công cộng, công trình công nghiệp, dân dụng khác.

19. Nguồn gây cháy là nguồn năng lượng dẫn đến sự cháy của LPG như ngọn lửa trần, vật liệu, máy móc, thiết bị khi sử dụng hoặc hoạt động có khả năng sinh nhiệt hoặc tia lửa có thể gây cháy, nổ hỗn hợp khí dễ cháy.

Điều 3. Hệ thống quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp

1. Các cơ sở tồn chứa LPG, trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào ô tô, trạm cấp LPG phải thực hiện việc xây dựng hệ thống quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

2. Trường hợp cơ sở kinh doanh LPG bao gồm nhà xưởng sản xuất, chế biến, cảng xuất nhập, kho chứa, trạm nạp LPG liền kề nhau và cùng một chủ sở hữu thì việc xây dựng báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp được lập chung cho cơ sở.

3. Hàng năm, các cơ sở quy định tại Khoản 1 Điều này phải lập kế hoạch thực hiện diễn tập các phương án trong kế hoạch ứng cứu khẩn cấp đã được phê duyệt.

Điều 4. Quy định chung về đảm bảo an toàn đối với các cơ sở kinh doanh LPG

1. Các cơ sở kinh doanh LPG phải được thiết kế, chế tạo, lắp đặt và xây dựng theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định pháp luật liên quan.

2. Các cơ sở kinh doanh LPG phải có đầy đủ quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố và quy định về an toàn được lãnh đạo cơ sở phê duyệt.

3. Các máy, thiết bị của cơ sở kinh doanh LPG phải được thường xuyên kiểm tra, định kỳ kiểm định kỹ thuật an toàn theo quy định.

4. Mặt bằng của cơ sở kinh doanh LPG phải đảm bảo:

a) Cho các phương tiện chữa cháy dễ dàng tiếp cận;

b) Thông thoáng và thuận tiện cho việc phát tán LPG khi bị rò rỉ, không để LPG ứ đọng và tích tụ;

c) Ngăn ngừa việc tiếp cận của người không có thẩm quyền.

5. Những người có liên quan đến việc quản lý, vận hành thiết bị, bảo quản, xếp dỡ, vận chuyển của cơ sở kinh doanh LPG phải được đào tạo, huấn luyện về chuyên môn, kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ và được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Điều 5. Quy định về khoảng cách an toàn

1. Cơ sở kinh doanh LPG phải đảm bảo khoảng cách an toàn giữa thiết bị, công trình đến hàng rào ranh giới của cơ sở hoặc những nơi cần bảo vệ.

2. Trong phạm vi khoảng cách an toàn của cơ sở kinh doanh LPG, nghiêm cấm các hoạt động có nguy cơ gây hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự an toàn.

Điều 6. Quy định về phòng cháy chữa cháy

Cơ sở kinh doanh LPG phải:

1. Có đầy đủ phương án phòng cháy chữa cháy.

2. Có hệ thống cảnh báo cháy, các thiết bị chữa cháy đảm bảo yêu cầu và phù hợp với vật liệu gây cháy trong cơ sở.

3. Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

4. Đặt các biển báo như: “Cấm lửa”, “Cấm hút thuốc”, “Không có nhiệm vụ miễn vào”, “Nội quy phòng cháy chữa cháy”, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy và các biển báo khác theo quy định. Các biển báo phải được viết bằng tiếng Việt, chữ in hoa, dễ đọc và đặt ở vị trí dễ thấy. Kích thước của các chữ cái trên biển báo phải có chiều cao tối thiểu 120 mm.

5. Có biện pháp kiểm soát và ngăn ngừa các nguồn gây cháy.

6. Nối đất các thiết bị và công trình theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định kỳ kiểm tra theo quy định.

Chương 2.

AN TOÀN CƠ SỞ TỒN CHỨA LPG

Điều 7. Quy định chung đối với cơ sở tồn chứa

Cơ sở tồn chứa LPG phải thực hiện các quy định từ Điều 3 đến Điều 6 Thông tư này và các biện pháp bổ sung khác để ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ và giảm thiểu rủi ro khi bị rò rỉ LPG.

Điều 8. Quy định đối với lắp đặt bồn chứa

1. Các bồn chứa LPG phải được đặt ở ngoài trời, bên ngoài nhà, bên ngoài các công trình xây dựng kín. Không đặt bồn chứa trên nóc nhà, ban công, trong tầng hầm và dưới các công trình.

2. Bồn chứa LPG phải được lắp đặt đầy đủ các thiết bị an toàn và đo kiểm theo quy định. Bồn chứa phải được lắp đặt van đóng ngắt khẩn cấp.

3. Các bồn chứa không được đặt chồng lên nhau. Các bồn chứa hình trụ nằm ngang không được đặt thẳng hàng theo trục dọc, hướng về phía nhà ở hoặc các công trình dịch vụ.

4. Phải đảm bảo khoảng cách an toàn từ bồn chứa LPG đến các đối tượng xung quanh theo quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này.

Điều 9. Quy định đối với vận hành bồn chứa

1. LPG nạp vào bồn chứa không được vượt quá mức quy định. Trên đồng hồ chỉ thị mức nạp phải có vạch báo mức nạp tối đa.

2. Tất cả các bồn chứa LPG phải được bảo vệ chống ăn mòn. Lớp phủ bảo vệ phải kiểm tra không quá hai năm một lần để tránh hiện tượng ăn mòn bồn chứa. Định kỳ phải kiểm tra độ dày thành vỏ bồn và kiểm tra bên trong theo quy định nhưng không quá 5 năm một lần.

Điều 10. Đường ống LPG

1. Đường ống đi nổi của cơ sở tồn chứa LPG phải có giá đỡ chắc chắn, được sơn theo màu quy định.

2. Đường ống đi ngầm phải được bảo vệ để tránh ăn mòn bằng biện pháp phù hợp. Định kỳ phải kiểm tra đường ống, độ dày đường ống theo quy định.

Điều 11. Các biện pháp kỹ thuật an toàn tăng cường đối với cơ sở tồn chứa LPG

Trong trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ các quy định về khoảng cách hoặc để nâng cao mức độ an toàn, cơ sở tồn chứa LPG phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật an toàn tăng cường phù hợp được nêu tại mục 4 Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này.

Mức giảm khoảng cách đối với các biện pháp tăng cường được quy định tại mục 4 Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này chỉ được áp dụng với các cơ sở tồn chứa LPG đang tồn tại, không áp dụng cho cơ sở xây dựng mới.

Chương 3.

AN TOÀN TRẠM NẠP LPG VÀO CHAI

Điều 12. Quy định chung đối với trạm nạp LPG vào chai

Trạm nạp LPG vào chai phải thực hiện các quy định từ Điều 3 đến Điều 6 Thông tư này và các yêu cầu sau đây:

1. Trạm nạp LPG vào chai phải tuân thủ các quy định từ Điều 16 đến Điều 19 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (sau đây được gọi là Nghị định số 107/2009/NĐ-CP), được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai.

2. Cấm bố trí trạm nạp LPG vào chai ở tầng hầm hoặc trong các tầng nhà của nhà cao tầng.

3. Sàn trạm nạp phải bằng phẳng, bằng hoặc cao hơn mặt bằng xung quanh. Trường hợp sàn được nâng cao thì khoảng trống bên dưới được lấp kín hoặc nếu để trống phải có biện pháp thông thoáng. Không được cất giữ, bảo quản các đồ vật cũng như các chất dễ cháy ở trong khoảng trống này.

4. Khoảng cách an toàn từ bồn chứa đến các đối tượng xung quanh, từ nhà nạp chai chứa LPG đến công trình lân cận và đến bồn chứa được quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này.

Điều 13. Kiểm tra trước khi tiến hành nạp

1. Kiểm tra tình trạng chung, bồn chứa, các phụ kiện, thiết bị nạp không bị hư hỏng và không có dấu hiệu rò rỉ.

2. Các thiết bị an toàn, đo kiểm, thiết bị phòng cháy, chữa cháy đầy đủ, ở tình trạng tốt và sẵn sàng để sử dụng.

3. Các hướng dẫn an toàn khi nạp LPG đã được áp dụng đầy đủ. Trạm nạp phải có quy trình nạp đã được phê duyệt đặt tại chỗ nạp, trong đó có quy định mức nạp lớn nhất để không xảy ra việc nạp quá mức.

4. Không được nạp LPG vào chai, đồng thời phải thực hiện kiểm định khi xuất hiện một trong các trường hợp sau:

a) Chai quá thời hạn kiểm định;

b) Chai chưa được kiểm định hoặc không thể xác định được thời hạn kiểm định.

5. Không được nạp LPG vào chai, đồng thời phải thực hiện đánh giá loại bỏ hoặc sửa chữa chai trong các trường hợp sau:

a) Khối lượng vỏ không đọc được hoặc không có;

b) Chai có khuyết tật hoặc hư hỏng ở tay cầm hoặc vành chân đai;

c) Chai có khuyết tật về vật lý ở thành chai;

d) Chai bị ăn mòn nhìn thấy được;

đ) Chai có vết cháy do hồ quang, hỏa hoạn;

e) Chai, van hoặc các cơ cấu giảm áp suất (nếu được trang bị) bị rò rỉ hoặc hư hỏng.

6. Nghiêm cấm nạp LPG vào chai của chủ sở hữu khác mà không có hợp đồng nạp LPG vào chai với trạm nạp, chai không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Điều 14. Đánh giá loại bỏ, sửa chữa chai

1. Việc đánh giá loại bỏ chai phải được chủ sở hữu chai chứa thực hiện theo quy định tại mục 5 của TCVN 7762:2007 - Chai chứa khí. Chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Quy trình kiểm tra trước, trong và sau khi nạp.

2. Những chai không bảo đảm an toàn phải phá hủy để không thể sử dụng lại.

3. Chỉ được sửa chữa chai tại các cơ sở sản xuất, sửa chữa chai đủ điều kiện và đã được cấp giấy chứng nhận.

Điều 15. Nạp LPG vào chai chứa LPG

1. Thực hiện nạp LPG vào chai theo đúng quy trình nạp của trạm nạp. Lượng nạp LPG vào chai phải theo đúng khối lượng quy định với mỗi loại chai, nhưng không được quá mức quy định tại Phụ lục B của TCVN 6485:1999 - Khí đốt hóa lỏng (LPG). Nạp khí vào chai có dung tích nước đến 150 lít. Yêu cầu an toàn.

2. Các chai nạp quá mức phải được rút bớt lượng LPG thừa cho đến khi đạt mức nạp theo quy định (khối lượng, thể tích).

Khi rút bớt lượng LPG phải thực hiện theo đúng quy trình đảm bảo an toàn và không được xả trực tiếp ra môi trường.

3. Tất cả các chai bị nạp quá mức sau khi xả lượng thừa phải được kiểm tra lại mức nạp.

4. Các chai sau khi nạp LPG phải được kiểm tra độ kín, được dán nhãn hàng hóa trên vỏ chai và niêm phong van chai.

Điều 16. Bảo quản, xếp dỡ chai chứa LPG trong trạm nạp

1. Các kho bảo quản của trạm nạp LPG vào chai phải có thiết bị kiểm tra, cảnh báo rò rỉ LPG.

2. Nơi bảo quản chai chứa LPG phải đảm bảo thông thoáng, không được bảo quản ở những nơi thấp hơn mặt bằng xung quanh, trong hầm chứa, trong tầng ngầm.

3. Kho chứa chai LPG ngoài trời từ 1000 kg trở lên phải chia thành từng lô nhỏ. Kho chứa chai chưa nạp LPG phải cách kho chứa chai đã nạp LPG ít nhất 03 (ba) m.

Kho chứa chai LPG trong nhà phải đáp ứng yêu cầu về khối lượng tồn chứa, nơi tồn chứa theo quy định tại mục 5.3 TCVN 6304:1997 - Chai chứa khí đốt hóa lỏng. Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển.

Chương 4.

AN TOÀN TRẠM CẤP LPG

Điều 17. Quy định chung đối với trạm cấp LPG

Trạm cấp LPG phải thực hiện các quy định từ Điều 3 đến Điều 6 Thông tư này và các yêu cầu sau:

1. Phải tuân thủ các quy định từ Điều 37 đến Điều 40 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG.

2. Các hạng mục chính như bồn chứa, đường ống, máy hóa hơi phải được bao quanh bằng hàng rào, nơi không bố trí được hàng rào, các hạng mục chính phải nằm trong hàng rào ranh giới của cơ sở.

3. Phải đảm bảo thuận tiện cho xe chữa cháy ra, vào trạm khi cần.

4. Các thiết bị đặt trong khu vực có nguy cơ bị hư hại phải được bảo vệ bằng các biện pháp an toàn như rào chắn, cột sắt, cột bê tông và có biển cảnh báo. Các thiết bị an toàn này phải không làm ảnh hưởng tới độ thông thoáng của khu vực tồn chứa LPG.

5. Phải nhanh chóng đến nơi khách hàng sử dụng LPG khắc phục các sự cố mất an toàn khi nhận được thông báo của khách hàng.

Điều 18. Quy định đối với bồn chứa

Bồn chứa lắp đặt trong trạm cấp LPG phải đảm bảo các quy định tại Điều 8 và Điều 9 Thông tư này và các yêu cầu sau đây:

1. Không được đặt bồn chứa trong các tầng hầm.

2. Khoảng cách từ bồn chứa LPG tới bồn chứa chất lỏng dễ cháy khác có điểm bắt cháy dưới 60oC không được nhỏ hơn 7 m.

Điều 19. Quy định đối với trạm cấp LPG bằng hệ thống chai chứa

1. Sức chứa tối đa của kho chai cho phép là 1000 kg.

2. Chỉ được đặt kho chứa chai trong nhà dân dụng công nghiệp khi sức chứa dưới 700 kg và phải đảm bảo thông gió, an toàn phòng chống cháy nổ. Kho chứa chai phải ngăn cách với các phần khác của tòa nhà bằng đường chắn, trần, nền kín, có giới hạn chịu lửa ít nhất là 150 phút.

3. Kho chứa các chai có hệ thống ống góp phải được đặt trong nhà có mái che làm bằng vật liệu không cháy.

4. Kho chứa chai ngoài nhà dân dụng, công nghiệp phải cách biệt với các tòa nhà khác hoặc hàng rào ranh giới của công trình bên cạnh có khoảng cách tối thiểu 1 m với kho có sức chứa dưới 400 kg; 3 m đối với kho có sức chứa từ 400 kg đến 1000 kg.

Điều 20. Quy định đối với máy hóa hơi

Khi sử dụng máy hóa hơi trong trạm cấp LPG phải tuân thủ các quy định sau:

1. Chỉ được lắp đặt máy hóa hơi đảm bảo an toàn phòng nổ và phải cách bồn chứa hoặc chai chứa tối thiểu 1,5 m, cách tòa nhà gần nhất tối thiểu 3 m.

2. Khi đặt máy hóa hơi bên trong tòa nhà thì máy hóa hơi chỉ đặt ở tầng một (tầng trệt) và tầng một không được thấp hơn mặt bằng xung quanh, phải thông thoáng.

Điều 21. Quy định đối với khu vực tiếp nhận LPG từ xe bồn.

1. Tại lối vào dành cho xe bồn, phải có biển báo hạn chế tốc độ.

2. Khu vực tiếp nhận xe bồn phải có ký hiệu đánh dấu rõ ràng, phải có biển báo hiệu vị trí tiếp nhận xe bồn và không cho người không có nhiệm vụ qua lại khi nhập LPG vào bồn chứa.

3. Đầu xe bồn khi nhập LPG phải hướng ra đường chính hoặc đường thoát hiểm để không bị cản trở khi sơ tán khẩn cấp.

Điều 22. Sử dụng tường ngăn cháy

1. Tường ngăn cháy phải không có lỗ hổng, được xây vững chắc bằng gạch, bê tông hoặc các vật liệu khác, phải đảm bảo giới hạn chịu lửa ít nhất 150 phút.

2. Chiều cao tường ngăn cháy của kho chứa phải cao hơn bồn chứa tối thiểu 0,5 m.

Chương 5.

AN TOÀN TRẠM NẠP LPG VÀO Ô TÔ

Điều 23. Quy định chung đối với trạm nạp LPG vào ô tô

Trạm nạp LPG phải thực hiện các quy định từ Điều 3 đến Điều 6 Thông tư này và các yêu cầu sau đây:

1. Phải tuân thủ các điều kiện quy định từ Điều 33 đến Điều 36 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào ô tô.

2. Trạm nạp LPG vào ô tô phải đảm bảo yêu cầu thông thoáng, không bị che chắn xung quanh, có hàng rào bảo vệ hoặc biện pháp ngăn chặn nguy cơ đột nhập từ bên ngoài vào khu vực bồn chứa.

Điều 24. Quy định với bồn chứa nổi trong trạm nạp LPG vào ô tô

1. Bồn chứa nổi không được đặt trong các tòa nhà hoặc đặt cùng kho chứa chất lỏng dễ cháy khác và phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 3 m tới hàng rào bao quanh.

2. Bồn chứa có dung tích dưới 0,5 m3 được phép đặt tại các nơi cần bảo vệ khi đảm bảo khoảng cách an toàn đến đối tượng bất kỳ không nhỏ hơn 3m. Khi bố trí thành cụm bồn, số lượng không được quá 5 bồn chứa.

3. Bồn chứa không được đặt chồng lên nhau. Các bồn chứa trong cụm bồn phải được đặt song song với nhau và đầu bồn có hướng ra xa với bất kỳ một kho chứa chất nguy hiểm, dễ cháy nổ, dung dịch hay khí dễ bắt cháy khác gần kề.

4. Khoảng cách tối thiểu từ mép bồn chứa nổi tới các đối tượng xung quanh phải theo quy định mục 1 Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này.

5. Khoảng cách từ bồn chứa nổi tới các bồn chứa và các kho chứa các chất dễ cháy khác phải theo quy định tại mục 2 Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này.

Điều 25. Quy định với bồn chứa chìm trong trạm nạp LPG vào ô tô

1. Bồn chứa chìm không được đặt dưới khu vực kho chứa chất lỏng dễ cháy khác.

2. Bồn chứa có một phần hay toàn phần trên mặt đất thì phần nổi trên mặt đất phải được bao phủ bằng cát hoặc bằng đất với độ dày theo bán kính không dưới 600mm. Với bồn đắp đất không có tường bao xung quanh thì độ dốc của lớp bao phủ không được làm trôi vật liệu bao phủ.

3. Khi bố trí theo cụm bồn, không được chồng các bồn chứa lên nhau.

4. Khoảng cách tối thiểu của bồn chứa chìm đến các đối tượng xung quanh phải theo quy định tại mục 3 Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này.

Điều 26. Quy định đối với cột bơm LPG

1. Cột bơm LPG phải đặt cách bồn chứa LPG ít nhất 10 m.

2. Phải đặt cột bơm và điểm nối ống dẫn LPG nạp cho phương tiện tại nơi thông thoáng, ngoài trời và có mái che.

3. Phải lắp khớp nối tách rời giữa cột bơm và ống mềm để cấp LPG cho ô tô.

Điều 27. Quy định về phòng cháy chữa cháy

Trạm nạp LPG vào ô tô phải tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy tại Điều 6 Thông tư này và các quy định sau đây:

1. Ống công nghệ đặt trên mặt đất và phương tiện đến giao nhận LPG phải được nối tiếp đất.

2. Đối với bồn chứa nổi trong trạm nạp có dung tích lớn hơn 20 m3 thì phải có hệ thống phun nước làm mát đỉnh bồn chứa.

3. Khi sử dụng tường ngăn cháy: đỉnh của tường phải cao hơn bồn chứa 0,5 m. Bố trí tường ngăn cháy, khoảng cách giữa bồn chứa nổi đến tường ngăn cháy phải theo quy định tại hình 2 Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này và các quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Chương 6.

AN TOÀN CỬA HÀNG LPG

Điều 28. Quy định chung đối với cửa hàng LPG

Cửa hàng LPG phải thực hiện các quy định có liên quan từ Điều 3 đến Điều 6 Thông tư này và các yêu cầu sau đây:

1. Phải tuân thủ các điều kiện quy định từ Điều 29 đến Điều 32 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP, được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG và các quy định tại Thông tư này.

2. Kết cấu xây dựng, bậc chịu lửa của cửa hàng tối thiểu bậc II. Thiết bị điện của cửa hàng phải là loại phòng nổ, cách chai LPG tối thiểu 1,5 m.

3. Nhân viên của cửa hàng LPG phải được huấn luyện về chuyên môn, kỹ thuật an toàn; Phải được kiểm tra, sát hạch và cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 4 Điều 52 Thông tư này.

4. Phải nhanh chóng đến nơi khách hàng sử dụng LPG khắc phục các sự cố mất an toàn khi nhận được thông báo của khách hàng.

5. Cửa hàng LPG phải có sổ theo dõi nhập xuất chai chứa LPG, trong đó phải có các thông tin: Số sêri chai, loại chai, ngày kiểm định ghi trên chai, nơi nhập chai chứa cho cửa hàng, ngày nhập, tên và địa chỉ khách hàng sử dụng, ngày giao chai cho khách hàng.

Điều 29. Quy định về mặt bằng

1. Mặt bằng cửa hàng tối thiểu là 12 m2.

2. Cửa hàng phải cách ly với các nguồn gây cháy ít nhất 3 m về phía không có tường chịu lửa; Nếu có tường chịu lửa thì không yêu cầu khoảng cách giữa nguồn gây cháy và cửa hàng.

Điều 30. Quy định về tồn chứa và bày bán chai chứa LPG

1. Chỉ được phép trưng bày trên giá quảng cáo những chai không chứa LPG.

2. Nơi chứa chai LPG phải bảo đảm thông thoáng. Không được bố trí trong phòng kín, hầm kín. Trường hợp có kho chứa hàng, kho phải có ít nhất 01 cửa chính và 01 lối thoát dự phòng có cửa mở ra phía ngoài.

3. Không được cất giữ chai LPG ở khu vực cửa ra vào, lối đi công cộng.

4. Các chai chứa LPG, khi bán cho khách hàng phải còn nguyên niêm phong, tuyệt đối kín, bảo đảm chất lượng, khối lượng và nhãn mác đã đăng ký.

5. Cấm tiến hành sửa chữa chai, nạp LPG tại cửa hàng.

6. Cấm bán chai chứa LPG mini đã nạp lại (các chai chứa chỉ cho phép nạp một lần).

Chương 7.

AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG VÀ VẬN CHUYỂN CHAI CHỨA LPG

Điều 31. Quy định chung trong sử dụng và vận chuyển chai chứa LPG

1. Chai chứa LPG phải:

a) Còn nguyên hình dạng thiết kế ban đầu, đã được kiểm định kỹ thuật an toàn và chưa quá thời hạn kiểm định;

b) Đăng ký sử dụng, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo quy định của pháp luật;

c) Được niêm phong đúng quy cách;

d) Có đầy đủ hồ sơ được lưu trữ theo quy định;

đ) Có nguồn gốc xuất xứ, phù hợp với hợp đồng mua, bán hoặc hợp đồng đại lý kinh doanh LPG và đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 20, 21 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP.

2. LPG trong chai phải bảo đảm đúng khối lượng theo thiết kế, nhãn hiệu hàng hóa, tiêu chuẩn chất lượng đã công bố.

3. Khi cung cấp chai chứa LPG cho khách hàng sử dụng, cửa hàng LPG phải cung cấp cho khách hàng 01 bản phiếu giao hàng và 01 bản lưu tại cửa hàng, trong đó phải có các thông tin tối thiểu: Số sêri chai, loại chai, thời gian kiểm định gần nhất ghi trên chai, tên, địa chỉ và điện thoại liên hệ của cửa hàng, tên và địa chỉ khách hàng sử dụng, ngày giao chai cho khách hàng.

Điều 32. Quy định an toàn đối với việc vận chuyển chai chứa LPG tới khách hàng sử dụng

Xe gắn máy (hai bánh) vận chuyển chai chứa LPG phải có giá đỡ chắc chắn, chai phải luôn ở vị trí thẳng đứng, van chai hướng lên trên.

Nghiêm cấm việc vận chuyển chai chứa LPG cùng với người trong thang máy.

Điều 33. Quy định về trách nhiệm an toàn của cửa hàng LPG đối với khách hàng sử dụng

1. Phải cung cấp tài liệu hướng dẫn và hướng dẫn trực tiếp các thông tin cần thiết về an toàn khi sử dụng LPG, các biện pháp đề phòng, các bước xử lý khi LPG rò rỉ; Quy trình sử dụng bếp ga, chai chứa và các phụ kiện kèm theo cho khách hàng sử dụng bếp ga, chai chứa LPG của cửa hàng.

2. Kiểm tra độ kín của van chai, các đầu nối và ống mềm sau khi lắp đặt mới hoặc thay chai chứa LPG xong, có sự chứng kiến quá trình kiểm tra và ký tên xác nhận vào biên bản giao nhận của khách hàng sử dụng.

3. Chỉ được thay thế, cung cấp cho khách hàng các loại phụ kiện đảm bảo an toàn khi sử dụng và là loại chuyên dùng cho sử dụng với LPG; Các ống mềm phải là loại ngăn ngừa hoặc có bảo vệ được khỏi sự xâm hại của loài gặm nhấm.

4. Thông báo cho khách hàng sử dụng biết quyền và trách nhiệm của khách hàng sử dụng LPG để đảm bảo an toàn, cụ thể:

a) Các thông tin chi tiết về chai chứa LPG mà khách hàng sử dụng được cung cấp: Nguồn gốc xuất xứ, niêm phong đúng quy cách, nhãn hiệu hàng hóa, khối lượng LPG và thời hạn kiểm định chai chứa LPG;

b) Khi phát hiện chai chứa LPG không bảo đảm an toàn, có nguy cơ gây cháy nổ (mùi LPG phát tán ra ngoài do van, phụ kiện không đảm bảo độ kín) phải ngừng sử dụng, báo ngay cho cửa hàng LPG đến khắc phục kịp thời; Không tự ý sửa chữa, thay thế thiết bị;

c) Trường hợp khách hàng chuyển sang dùng chai LPG của thương nhân khác hoặc khi không có nhu cầu sử dụng chai chứa LPG, khách hàng sử dụng phải thông báo cho cửa hàng bán LPG để cửa hàng LPG thu hồi chai chứa LPG.

Điều 34. An toàn vận chuyển chai chứa LPG bằng ô tô

1. Ô tô vận chuyển chai chứa LPG phải được cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định hiện hành.

2. Chai phải xếp theo chiều thẳng đứng, van chai ở phía trên. Đối với chai có dung tích trên 99 lít thì chỉ được xếp một lớp. chai có dung tích dưới 99 lít cho phép xếp từ 2 lớp trở lên nhưng không được cao hơn thành xe và giữa hai lớp phải có lớp ván lót.

3. Cấm đỗ ô tô nơi gần nguồn gây cháy, nơi có nhiều người và phương tiện qua lại. Trường hợp ô tô tạm đỗ để bốc dỡ hàng phải đỗ ở nơi bảo đảm an toàn cho người và không cản trở các phương tiện giao thông khác.

Điều 35. Quy định an toàn vận chuyển chai chứa LPG bằng đường thủy

1. Khi vận chuyển chai chứa LPG bằng đường thủy phải thực hiện các quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của ngành hàng hải.

2. Chai chứa LPG trong khoang, hầm tàu phải được thông gió tự nhiên hoặc chụp hút gió cơ khí, miệng hút gió phải đặt tại điểm thấp nhất của khoang chứa.

3. Không được vận chuyển chai chứa LPG trong các container đóng kín.

4. Khoang chứa chai chứa LPG phải được trang bị hệ thống báo cháy tự động và hệ thống phun nước.

Điều 36. Quy định an toàn vận chuyển chai chứa LPG bằng đường sắt

Khi vận chuyển chai chứa LPG bằng đường sắt phải thực hiện đầy đủ các quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của ngành đường sắt.

Chương 8.

AN TOÀN TRONG GIAO NHẬN, VẬN CHUYỂN LPG BẰNG BỒN CHỨA

Điều 37. Quy định đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển, người áp tải, thủ kho

Người điều khiển phương tiện, người áp tải, thủ kho phải được huấn luyện kỹ thuật an toàn và được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Việc tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 52 Thông tư này.

Điều 38. Quy định đối với xe bồn, toa xe bồn

1. Xe bồn, toa xe bồn vận chuyển bồn chứa LPG phải được cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định.

2. Phía ngoài mỗi bồn chứa LPG tại 2 bên và phía sau phải dán biểu trưng nguy hiểm và báo hiệu nguy hiểm theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này.

3. Trên cabin xe và thành xe phải có số điện thoại liên hệ khẩn cấp. Độ cao chữ số không được nhỏ hơn 40 mm.

4. Bồn chứa LPG, thiết bị đo kiểm trên xe bồn, toa xe bồn phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan và được kiểm định theo quy định.

Điều 39. Quy định giao nhận LPG của xe bồn, toa xe bồn

1. Quy định chung

a) Chỉ cho phép các phương tiện giao nhận LPG và các phương tiện khác cần thiết cho hoạt động của trạm đi vào khu vực tồn trữ, xuất và nhập LPG;

b) Người điều khiển phải trực thường xuyên tại khu vực phương tiện xuất nhập trong suốt quá trình xuất nhập LPG. Ngay sau khi giao nhận xong, phải điều khiển phương tiện ra khỏi khu vực trạm;

c) Các nguồn gây cháy phải được giám sát và áp dụng các biện pháp an toàn khi giao nhận LPG, cụ thể:

- Tắt các động cơ ở trong vòng bán kính tối thiểu 5 m quanh điểm xuất và nhập LPG, trừ động cơ chuyên dụng dẫn động bơm, máy nén để xuất và nhập LPG;

- Cấm: Hút thuốc, ngọn lửa trần, hàn, cắt kim loại, các dụng cụ điện cầm tay, điện thoại di động, máy nhắn tin và các nguồn gây cháy khác trong vòng bán kính 15 m;

- Khi xuất LPG từ xe bồn cho các bồn chứa trên công trường phải tắt các thiết bị lưu chuyển không khí, như các quạt lớn, có đầu hút cách điểm xuất LPG trong vòng bán kính 15 m; Tắt các máy, thiết bị có ngọn lửa trần, tia lửa, nguồn nhiệt.

d) Khi đỗ xe để giao nhận LPG, phải đặt biển cảnh cáo “DỪNG LẠI”, “CẤM LỬA” tại đầu và đuôi xe bồn. Toa xe bồn phải có các biện pháp ngăn chặn tránh các toa, đầu máy khác va chạm;

đ) Khi xuất LPG, phải kiểm tra xác nhận rằng bồn nhận LPG và các phụ kiện của bồn đủ điều kiện an toàn theo quy định. Người thực hiện xuất LPG từ xe bồn hoặc toa xe bồn phải kiểm tra chắc chắn khả năng chứa, lượng tồn, lượng nhận của bồn nhận LPG.

2. Quy định an toàn khi giao nhận LPG cho xe bồn

a) Khi chờ giao nhận LPG, xe bồn phải đỗ tại nơi an toàn có rào chắn phù hợp, cách nguồn lửa ít nhất 7 m, đầu xe bồn phải hướng về cửa thoát hiểm gần nhất. Xe bồn không được đỗ hoặc vận hành trong nhà xây kín 3 mặt;

b) Trước khi thực hiện các thao tác giao nhận LPG xe bồn phải được nối đất và chèn lốp trước chắc chắn;

c) Khi giao nhận LPG tại trạm, xe bồn phải đỗ ở vị trí quy định của trạm. Vị trí đỗ xe bồn khi xuất và nhập LPG phải thuận tiện để nối ống và thao tác các van, đầu xe quay về phía lối ra. Lối ra của xe không có vật ngăn cản trong suốt quá trình giao nhận LPG.

3. Quy định an toàn khi giao nhận LPG cho toa xe bồn

Khi giao nhận LPG cho các toa xe bồn đoàn tàu có toa xe bồn phải được cố định bằng phanh; Các toa xe bồn phải được bố trí để các hộp van của bồn chứa ở về cùng một phía của đoàn tàu.

Điều 40. Quy định an toàn vận chuyển bồn chứa LPG

1. Vận chuyển bồn chứa LPG bằng phương tiện đường bộ

a) Người điều khiển xe bồn phải chấp hành đầy đủ các quy định của ngành giao thông đường bộ về vận chuyển hàng nguy hiểm;

b) Không được đỗ xe bồn đang chở hàng qua đêm, đỗ ở nơi công cộng, ở lề đường trong khoảng thời gian trên 2 giờ, trừ trường hợp xe bồn bị hư hỏng hoặc chờ vào điểm giao hàng và phải đảm bảo:

- Không đỗ xe dưới đường dây điện lực;

- Đỗ cách xa khu vực dân cư tối thiểu 15 m;

- Tránh xa các ngọn lửa trần;

- Tránh xa nơi có các chất dễ cháy, nổ.

2. Vận chuyển bồn chứa LPG bằng phương tiện đường sắt, đường thủy

An toàn về giao nhận, vận chuyển LPG bằng bồn chứa bằng phương tiện đường sắt, đường thủy phải tuân thủ quy định hiện hành.

Chương 9.

TRẠM KIỂM ĐỊNH CHAI CHỨA LPG

Điều 41. Quy định chung đối với Trạm kiểm định chai chứa LPG

1. Trạm kiểm định chai chứa LPG phải có tư cách pháp nhân và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP.

2. Trạm kiểm định chai chứa LPG phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 43 Thông tư này.

3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai được thực hiện theo quy định tại Điều 45 Thông tư này.

4. Trạm kiểm định chai chứa LPG thuộc cơ sở kinh doanh LPG có sở hữu chai chứa LPG chỉ được kiểm định định kỳ chai chứa LPG thuộc sở hữu của cơ sở.

Điều 42. Quy định về kiểm định chai chứa LPG

1. Kiểm định định kỳ chai chứa LPG theo quy định của nhà chế tạo nhưng chu kỳ không quá 5 năm so với lần kiểm định gần nhất. Với các chai đã sử dụng trên 20 năm, thời hạn kiểm định định kỳ không quá 2 năm.

2. Phải làm sạch bề mặt chai khi thực hiện kiểm định định kỳ. Phải thực hiện sơn lại chai và thay mới van chai khi kiểm định định kỳ.

3. Phải tiến hành kiểm định chai chứa LPG theo đúng các bước quy định tại quy trình kiểm định được phê duyệt.

Điều 43. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG

Trạm kiểm định chai chứa LPG chỉ được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG khi đảm bảo các yêu cầu sau đây:

1. Phải có đầy đủ các quy định an toàn, quy trình kiểm định chai chứa LPG được lãnh đạo phê duyệt theo quy định.

2. Có đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác kiểm định, cụ thể:

a) Thiết bị thu hồi LPG còn lại trong chai;

b) Thiết bị đo chiều dày kim loại, thiết bị siêu âm mối hàn;

c) Thiết bị tháo lắp van chai;

d) Thiết bị thử bền, thử kín;

đ) Thiết bị loại bỏ nước;

e) Thiết bị kiểm tra bên trong;

g) Thiết bị làm sạch bề mặt;

h) Cân khối lượng;

i) Thiết bị đóng dấu;

k) Thiết bị hút chân không.

Tất cả các thiết bị trên phải có các thông số kỹ thuật và công suất phù hợp với công suất kiểm định của trạm.

3. Có đầy đủ nhân lực cần thiết phục vụ cho công tác kiểm định.

Nhân viên trực tiếp thực hiện kiểm định chai phải được huấn luyện về chuyên môn và an toàn trong công tác kiểm định chai và có kinh nghiệm làm việc tối thiểu là 2 năm.

4. Phải có đầy đủ phương án phòng cháy chữa cháy được phê duyệt, các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Điều 44. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho trạm kiểm định chai chứa LPG theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 của Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đơn vị.

3. Danh sách cán bộ, công nhân trạm kiểm định chai, các quyết định phân công nhiệm vụ.

4. Bản sao chứng chỉ chuyên môn, huấn luyện an toàn, huấn luyện phòng cháy chữa cháy của cán bộ, công nhân trạm kiểm định chai.

5. Danh mục thiết bị phục vụ công tác kiểm định chai.

6. Danh mục quy trình vận hành và quy định về an toàn các thiết bị kiểm định.

7. Quy trình kiểm định chai của trạm kiểm định, quy định an toàn trạm kiểm định.

Điều 45. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG

1. Cơ sở có trạm kiểm định chai chứa LPG nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG đến Bộ Công Thương (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp).

2. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, thông báo bằng văn bản cho cơ sở để hoàn chỉnh hồ sơ.

3. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp xem xét, thẩm định và trình Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG theo mẫu tại Phụ lục 5 kèm theo Thông tư này.

4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG được cấp cho từng trạm kiểm định và có hiệu lực 02 (hai) năm kể từ ngày cấp. Trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận (01 tháng), cơ sở có trạm kiểm định gửi hồ sơ về Bộ Công Thương đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thời hạn tiếp theo.

Chương 10.

CƠ SỞ SẢN XUẤT, SỬA CHỮA CHAI CHỨA LPG

Điều 46. Quy định chung đối với cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG

1. Cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG phải có tư cách pháp nhân và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP.

2. Cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG phải đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 47 Thông tư này.

3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG được thực hiện theo quy định tại Điều 49 Thông tư này.

Điều 47. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG

Cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG khi đảm bảo các yêu cầu sau đây:

1. Có đầy đủ các quy định về an toàn, quy trình chế tạo chai chứa LPG và các quy trình kiểm tra chất lượng, sản phẩm sau chế tạo đã được lãnh đạo cơ sở phê duyệt.

2. Có các trang thiết bị kiểm tra đáp ứng yêu cầu kiểm tra an toàn và chất lượng chai chứa LPG sau chế tạo, cụ thể:

a) Hệ thống thử áp: Tạo được áp suất không nhỏ hơn 3 MPa;

b) Hệ thống kiểm tra độ kín khí;

c) Thiết bị kiểm tra không phá hủy: Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn, thiết bị đo chiều dày bằng siêu âm;

d) Thiết bị kiểm tra thành phần, cơ tính của vật liệu chế tạo chai;

đ) Thiết bị đo khối lượng;

e) Thiết bị đo mô men xiết.

3. Có đầy đủ nhân lực vận hành các trang thiết bị kiểm tra và thợ hàn đáp ứng các yêu cầu:

a) Nhân viên kỹ thuật vận hành các thiết bị kiểm tra phải được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, huấn luyện kỹ thuật an toàn theo quy định;

b) Thợ hàn chai chứa LPG phải có chứng chỉ hàn thiết bị áp lực theo quy định.

4. Phải có đầy đủ phương án phòng cháy chữa cháy được phê duyệt, các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Điều 48. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 của Thông tư này;

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đơn vị.

3. Danh sách nhân viên kỹ thuật, nhân viên vận hành thiết bị kiểm tra, thợ hàn áp lực.

4. Bản sao chứng chỉ chuyên môn và huấn luyện an toàn của nhân viên kỹ thuật, nhân viên vận hành thiết bị kiểm tra, thợ hàn áp lực.

5. Danh mục thiết bị phục vụ công tác kiểm tra chai chứa LPG.

6. Danh mục quy trình và quy định về an toàn chế tạo chai chứa LPG.

7. Quy trình chế tạo một chai chứa LPG điển hình (bao gồm cả tính toán bền).

8. Quy trình kiểm tra chất lượng chai sau chế tạo.

Điều 49. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG

1. Cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG đến Bộ Công Thương (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp).

2. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, thông báo bằng văn bản cho cơ sở để hoàn chỉnh hồ sơ.

3. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp xem xét, thẩm định và trình Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG theo mẫu tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư này.

4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG có hiệu lực trong 05 năm kể từ ngày cấp. Trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận (01 tháng), cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG gửi hồ sơ về Bộ Công Thương đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thời hạn tiếp theo.

Chương 11.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 50. Trách nhiệm của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

1. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện công tác an toàn trong lĩnh vực LPG.

2. Phê duyệt báo cáo đánh giá rủi ro, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp các cơ sở tồn chứa LPG, trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào ô tô, trạm cấp LPG thuộc doanh nghiệp nhà nước giữ cổ phần chi phối do các Bộ, ngành hoặc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu vốn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với trạm kiểm định chai chứa LPG; Cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG.

Điều 51. Trách nhiệm của Cục Quản lý thị trường

Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh LPG, tổ chức và cá nhân có liên quan trong phạm vi toàn quốc về việc thực hiện quy định tại Thông tư này và quy định pháp luật có liên quan khác về kinh doanh LPG.

Điều 52. Trách nhiệm của Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn trong lĩnh vực LPG đối với các cơ sở kinh doanh LPG trên địa bàn quản lý.

2. Phê duyệt báo cáo đánh giá rủi ro, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp các cơ sở tồn chứa LPG, trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào ô tô, trạm cấp LPG thuộc doanh nghiệp trên địa bàn quản lý ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 50 Thông tư này.

3. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai, Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô, Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG, Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán LPG theo quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP .

4. Tổ chức thực hiện kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển, người áp tải, thủ kho, nhân viên cửa hàng LPG theo quy định.

Điều 53. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với các cơ sở tồn chứa LPG, trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào ô tô, trạm cấp LPG đã hoạt động trước ngày Thông tư này có hiệu lực, nếu không đáp ứng được các yêu cầu của thông tư này thì phải áp dụng các giải pháp khắc phục và các biện pháp an toàn tăng cường.

2. Sau thời hạn 5 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, tất cả các cơ sở kinh doanh LPG quy định tại khoản 1 Điều này phải thực hiện đầy đủ các quy định tại Thông tư này.

Điều 54. Điều khoản thi hành

1. Trong trường hợp có các quy định khác nhau về khoảng cách an toàn tại các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chuyên ngành LPG hoặc văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có yêu cầu cao hơn.

2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 2 năm 2012.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Công thương các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Công báo;
- Lưu: VT, PC, ATMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

PHỤ LỤC 1

QUY ĐỊNH VỀ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN CƠ SỞ TỒN CHỨA LPG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Khoảng cách an toàn tối thiểu từ bồn chứa đến công trình; tòa nhà, văn phòng và khoảng cách giữa các bồn chứa:

Dung tích bình chứa, V (m3)

Khoảng cách an toàn tối thiểu (mét)

Khoảng cách giữa các bồn chứa

Bồn chứa chìm

Bồn chứa nổi

V < 0,5

3

1,5

0

0,5 < V ≤ 1

3

3

0

1 < V ≤ 1,9

3

3

1

1,9 < V ≤ 7,6

3

7,6

1

7,6 < V ≤ 114

15

15

1,5

114 < V ≤ 265

15

23

1/4 tổng đường kính hai bồn lân cận

265 < V ≤ 341

15

30

341 < V ≤ 454

15

38

454 < V ≤ 757

15

61

757 < V ≤ 3785

15

91

V > 3785

15

122

2. Khoảng cách an toàn từ nhà nạp chai khí dầu mỏ hóa lỏng đến công trình lân cận và đến bồn chứa:

Công trình lân cận

Khoảng cách an toàn (mét)

Khu vực ngoài tầm kiểm soát, nguồn phát tia lửa cố định, điểm xuất nhập LPG bằng đường bộ, đường sắt

15

Bồn nổi dung tích dưới 9 m3

7,5

Bồn nổi dung tích từ 9 m3 đến dưới 40 m3

10

Bồn nổi dung tích từ 140 m3 trở lên

15

Hệ thống van, phụ kiện nổi bên ngoài của bồn đặt chìm hoặc đắp đất có sức chứa:

Dưới 2,5 m3

5

Từ 2,5 m3 đến dưới 140 m3

7,5

Từ 140 m3 đến dưới 350 m3

11

Từ 350 m3 trở lên

15

3. Khoảng cách an toàn giữa điểm xuất nhập khí dầu mỏ hóa lỏng bằng xe bồn hoặc toa bồn đường sắt tới các công trình lân cận:

Công trình lân cận

Khoảng cách an toàn (mét)

Nhà hoặc công trình xây dựng có tường ngăn cháy

3,1

Nhà hoặc công trình xây dựng không có tường ngăn cháy

7,6

Các kết cấu hở của tường nhà, hào rãnh ở vị trí ngang hoặc thấp hơn cao độ điểm xuất, nhập

7,6

Ranh giới công trình lân cận được quy hoạch

7,6

Nơi công cộng tập trung đông người, sân chơi, sân thể thao ngoài trời

15

Đường phố

7,6

Trục tim đường sắt

7,6

Bồn chứa LPG nổi có sức chứa 16 m3 đến dưới 25 m3

3

Bồn chứa LPG nổi có sức chứa 25 m3 đến dưới 125 m3

6

Bồn chứa LPG nổi có sức chứa từ 125 m3 trở lên

9

4. Việc giảm khoảng cách an toàn khi áp dụng các biện pháp kỹ thuật tăng cường đối với các cơ sở tồn chứa LPG đang tồn tại.

Giải pháp kỹ thuật tăng cường

Khoảng cách được phép giảm tương ứng

Sử dụng tường ngăn cháy

Mục 6.11 TCVN 6486:2008 “Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Tồn chứa dưới áp suất - Yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt.

Hệ thống báo lửa tự động, camera quan sát có người trực 24/24

10%

Hệ thống chữa cháy tự động

20%

Ghi chú:

1. Khi áp dụng một hoặc nhiều hơn giải pháp kỹ thuật tăng cường khoảng cách tối đa được giảm không được vượt quá 50%.

2. Đối với trường hợp không có trong bảng này, áp dụng tại các quy chuẩn kỹ thuật liên quan hoặc đề xuất theo phương pháp đánh giá định lượng rủi ro.

PHỤ LỤC 2

QUY ĐỊNH VỀ KHOẢNG CÁCH TRẠM NẠP LPG VÀO Ô TÔ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Khoảng cách tối thiểu của mép bồn chứa nổi tới các đối tượng xung quanh:

Sức chứa của bồn, V (m3)*

Khoảng cách nhỏ nhất tới bồn chứa liền kề, m

Khoảng cách nhỏ nhất từ bồn chứa tới nơi công cộng hoặc đường ray xe lửa, m

Khoảng cách nhỏ nhất từ bồn chứa tới nơi cần bảo vệ***, m

V ≤ 0,5

Đường kính của bồn chứa lớn

1,5

1,5

0,5 < V ≤ 1

2

3

1 < V ≤ 2

4 (3) **

6 (4,5)

2 < V ≤ 5

5 (3,5)

8 (5)

5 < V ≤ 8

6 (4)

10 (6)

8 < V ≤ 10

7

11

10 < V ≤ 15

8

14

15 < V ≤ 20

9

15

20 < V ≤ 50

10

17

- Khoảng cách từ một cụm bồn chứa tới bồn chứa khác hay cụm bồn chứa khác không nhỏ hơn 15m. Nếu cả hai cụm bồn chứa không có bồn nào có đường kính lớn hơn 2 m thì khoảng cách này có thể giảm xuống 10 m.

- Tại vị trí mà không thể tránh được, nếu một bồn có thể trên cùng một trục với bồn khác thì khoảng cách giữa đầu của bất kỳ một bồn nào với đầu của một bồn khác không được nhỏ hơn 3 m hoặc không nhỏ hơn hai lần đường kính của bồn chứa lớn.

* Khoảng cách cho các bồn có dung tích trung gian nội suy theo số liệu trên.

** Khoảng cách trong dấu ngoặc đơn được thay thế khi sử dụng bồn đơn lẻ để rút hơi LPG. Bồn đặt tại vị trí mà trong khoảng 8 m không có bồn nào khác thì được coi là bồn nằm đơn lẻ.

*** Khoảng phân cách được đo theo đường bao quanh tới nơi cần bảo vệ gần nhất của công trình liền kề.

2. Khoảng cách từ bồn chứa nổi tới các bồn chứa chất khác và các kho chứa các chất dễ cháy:

Loại bồn chứa

Bồn khí cháy không chịu nén

Bồn khí dễ bắt cháy hơn LPG

Bồn khí khác hoặc chứa môi chất lạnh

Bồn khí thiên nhiên hóa lỏng

Nơi xuất nhập của bất kỳ chất lỏng dễ cháy nổ

Khoảng cách nhỏ nhất tới bồn chứa LPG

6 m

Như bồn LPG

6 m

6 m

3 m

- Khoảng cách từ bồn chứa nổi tới đường ra, vào của kho chứa chất lỏng dễ cháy nổ khác không nhỏ hơn 2 m.

3. Khoảng cách tối thiểu của bồn chứa chìm tới các đối tượng xung quanh:

Từ

Tới

Khoảng cách nhỏ nhất

Vỏ bồn

Đến nơi công cộng

Đến công trình lân cận

Hình 1 Phụ lục 2

Nơi cần bảo vệ (trong hoặc ngoài khu vực bồn chứa)

Bồn chứa LPG lân cận

1 m

Thiết bị trên bồn, ví dụ: van, bích, đồng hồ

Nơi công cộng

3 m

Các công trình lân cận

6 m

Nơi cần bảo vệ

6 m

Đầu nhập

Đối với ống nhập khi tháo có xả LPG lỏng khi tháo ra không quá 1 lít thì khoảng cách theo thiết bị bồn.

Khoảng cách từ một bồn chứa chìm đến bồn khác chứa chất lỏng dễ cháy khác không được nhỏ hơn 3m. Khi hai bồn có hệ thống bảo vệ chống ăn mòn phù hợp được thiết kế đặc biệt thì khoảng cách giữa chúng giảm tới 1m.

Hình 1. Khoảng cách từ bồn chứa trạm nạp LPG vào ô tô đến hàng rào ranh giới, ranh giới các công trình công cộng và nhà ở các công trình cần bảo vệ

Hình 2. Sử dụng tường ngăn lửa trạm nạp LPG vào ô tô

PHỤ LỤC 3

BIỂU TRƯNG NGUY HIỂM VÀ BÁO HIỆU NGUY HIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

BIỂU TRƯNG NGUY HIỂM

Kích thước biểu trưng:

Đối với xe bồn: 250 mm x 250 mm

Đối với toa xe bồn: 500 mm x 500 mm

BÁO HIỆU NGUY HIỂM

Kích thước báo hiệu nguy hiểm: 300 mm x 200 mm đối với xe bồn

Kích thước báo hiệu nguy hiểm: 500 mm x 300 mm đối với toa xe bồn

PHỤ LỤC 4

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KIỂM ĐỊNH CHAI CHỨA LPG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

... ngày … tháng … năm 201…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KIỂM ĐỊNH CHAI CHỨA LPG

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tên cơ sở:..............................................................................................................................

Quyết định thành lập số (1) ………………do ............................................................................ (2)

Cấp ngày … tháng … năm …….

Địa chỉ: ...................................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………., Fax: …………………….

Đề nghị Bộ Công Thương xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG cho:

Trạm kiểm định chai chứa LPG:................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................

đủ điều kiện để kiểm định chai chứa LPG theo quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP và Thông tư số …/2011/TT-BCT ngày …/…/2011 của Bộ Công Thương.

Hồ sơ gửi kèm, gồm:

- ………………

- ………………

…………………… (3)
(Ký tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1) Hoặc Giấy đăng ký kinh doanh số.

(2) Tên cơ quan Quyết định thành lập cơ sở hoặc cơ quan cấp giấy đăng ký kinh doanh.

(3) Chủ cơ sở.

PHỤ LỤC 5

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KIỂM ĐỊNH CHAI CHỨA LPG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /BCT-GCNĐĐK

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
KIỂM ĐỊNH CHAI CHỨA LPG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

Căn cứ Thông tư số ……./2011/TT-BCT ngày   tháng    năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;

Xét đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG ngày … tháng … năm ... của ……………………………… (1);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trạm kiểm định chai chứa LPG:.................................................................................. (2)

Địa chỉ:....................................................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………… Fax:..................................................................

Thuộc cơ sở:........................................................................................................................ (1)

Điện thoại: ………………………………………… Fax:..................................................................

Quyết định thành lập(3) số ……..do ……………………. (4) cấp ngày … tháng … năm …

Đủ điều kiện để kiểm định chai chứa LPG.

Điều 2. ………….. (1), ………………………………………………. (2) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, Thông tư số …/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận này có giá trị đến ngày … tháng … năm …./.

Nơi nhận:
- ………. (1);
- Cục QLTT, Vụ TTTN;
- Sở Công thương ……(5);
- Lưu: VT, ATMT.

BỘ TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1) Tên cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

(2) Tên trạm kiểm định chai chứa LPG.

(3) Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh số.

(4) Tên cơ quan Quyết định thành lập cơ sở hoặc cơ quan cấp giấy đăng ký kinh doanh.

(5) Sở Công thương nơi đặt trạm kiểm định chai chứa LPG.

PHỤ LỤC 6

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SỬA CHỮA CHAI CHỨA LPG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

... ngày … tháng … năm 201…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SỬA CHỮA CHAI CHỨA LPG

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tên cơ sở:..............................................................................................................................

Giấy đăng ký kinh doanh số: …………………..do ................................................................... (1)

cấp ngày ………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………….., Fax: …………………..

Đề nghị Bộ Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG theo quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và Thông tư số …/2011/TT-BCT ngày …/…/2011 của Bộ Công Thương.

Hồ sơ gửi kèm, gồm:

- ………………

- ………………

…………………… (2)
(Ký tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1) Tên cơ quan cấp giấy đăng ký kinh doanh.

(2) Chủ cơ sở.

PHỤ LỤC 7

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SỬA CHỮA CHAI CHỨA LPG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /BCT-GCNĐĐK

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
SẢN XUẤT, SỬA CHỮA CHAI CHỨA LPG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

Căn cứ Thông tư số ……./2011/TT-BCT ngày    tháng    năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;

Xét đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG ngày … tháng … năm ... của ……………………………… (1);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ................................................................................................................................ (1)

Địa chỉ:....................................................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………… Fax:..................................................................

Giấy đăng ký kinh doanh số ……..do ……………………. (2) cấp ngày … tháng … năm …

Đủ điều kiện để sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG.

Điều 2. …………………………………………………. (1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, Thông tư số …/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận này có giá trị đến ngày … tháng … năm …./.

Nơi nhận:
- ………. (1);
- Cục QLTT, Vụ TTTN;
- Sở Công Thương ……(3);
- Lưu: VT, ATMT.

BỘ TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1) Tên cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

(2) Tên cơ quan cấp giấy đăng ký kinh doanh.

(3) Sở Công thương nơi đặt cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG.

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------------

No.: 41/2011/TT-BCT

Hanoi, December 16, 2011

 

CIRCULAR

STIPULATING ON SAFE MANAGEMENT IN THE FIELD OF LIQUEFIED PETROLEUM GAS

Pursuant to the Government’s Decree No.189/2007/ND-CP, of December 27, 2007 and the Government’s Decree No. 44/2011/ND-CP, of June 14, 2011 on amending and supplementing Article 3 of the Government’s Decree No.189/2007/ND-CP, of December 27, 2007 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade; 

Pursuant to the Government’s Decree No. 06/CP, of January 20, 1995 detailing a number of articles of the Labor Code on labor safety, labor hygiene;

Pursuant to the Government’s Decree No. 110/2002/ND-CP, of December 27, 1902 amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 06/CP, of January 20, 1995 detailing a number of articles of the Labor Code on labor safety, labor hygiene;

Pursuant to the Government’s Decree No. 104/2009/ND-CP, of November 09, 2009 providing for the list of dangerous goods and the transport of dangerous goods by road motor vehicles; 

Pursuant to the Government’s Decree No. 107/2009/ND-CP, of November 26, 2009 on trading liquefied petroleum gas;

Pursuant to the Government’s Decree No. 13/2011/ND-CP, of February 11, 2011 on safety of onshore oil and gas works;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter 1.

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation and subjects of application

This Circular stipulates on safe management in the field of liquefied petroleum gas, applies to establishments trading liquefied petroleum gas and relevant organizations, individuals.

Article 2. Interpretation of terms

In this Circular, the following terms are construed as follows:

1. Liquefied petroleum gas is a mixture including principally of Propane (chemical formula: C3H8) and butane (chemical formula: C4H10) that originated from petroleum, English name: Liquiefied Petroleum Gas (abbreviated as LPG).    

2. LPG-bottling station is station using special-use means, equipment for filling bottles with LPG for sale to customers.

3. Automobile LPG-filling station is a station using special-use means, equipment for directly filling automobiles with LPG as fuel used for engine.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. LPG stores are shops where sell LPG and shops where specially trade in LPG.

6. LPG bottle inspection stations are stations implementing inspection of kinds of LPG bottle.

7. Establishments producing, repairing LPG-containing bottles are establishments performing the manufacture, repair of LPG-containing bottles.

8. Establishments storing LPG are establishments performing the delivery-receipt and storage of LPG by tanks.

9. Establishments trading in LPG are establishments performing production, processing, delivery-receipt, storage and distribution, including: Plants producing, manufacturing LPG; ports of LPG exit and entry; warehouses storing LPG, warehouses preserving LPG bottles and bottled LPG, stores selling LPG, LPG bottling or cistern truck-filling stations; automobile LPG-filling stations; stations supplying LPG; LPG transport and leasing means of LPG transport.

10. LPG tank means tank used to contain LPG with capacity of equal or larger than 0.15 m3.

11. The floating tank means tank laid on ground and not be filled up sand or soil.

12. The countersunk tank means tank buried under ground and covered with sand or soil.

13. The tank covered with soil means tank laid on ground and covered with sand or soil.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15. Dangerous area means area at which the mixture of LPG and air is able to cause burning, explosion.

16. The fire-isolated wall means wall made of bricks or concrete or non-inflammable materials with fire-resistant ability of at least 60 minutes, with height at least 2m or be higher peak of tank aiming to prevent heat radiation from the fire outside affecting to tanks, concurrently ensure a sufficient distance for dispersing LPG steam to not spread to the adjacent works or the fire source outside when happening the LPG leakage.

17. LPG pump means equipment or system used to measure, count quantity of LPG when filling into bottles of means using LPG.

18. Places, which need be protected, are places having many people traveling, residing such as areas of residence, schools, hospitals, cinemas, theatres, stores, supermarkets and places for amusement, public entertainment, other industrial and civil works.

19. Sources causing burning are energy sources leading to the LPG burning such as bare flame, materials, machines, equipment when using or operating with ability of generating heat or spark which may cause burning, explosion for the flammable air mixture.

Article 3. System of safe management, reports on assessment of risks and plans on emergency rescue  

1. Establishments storing LPG, LPG-bottling stations, automobile LPG-filling stations, LPG supply stations, must implement elaboration of system of safe management, reports on assessment of risks and plans on emergency rescue to submit to competent agencies for appraisal and approval. 

2. In case an establishment trading LPG includes factories of production, processing, LPG exit and entry ports, LPG warehouses, stations filling LPG, which are near to each other and have the same owner, formulation of reports on assessment of risks and plans on emergency rescue are made in a combined system for such establishment.

3. Annually, establishments specified in clause 1 of this Article must make plan on performing manoeuvres of projects in the approved plan on emergency rescue.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. LPG trading establishments must be designed, installed and built in according to National technical regulations and relevant provisions of law.

2. LPG trading establishments must have fully the operational process, process of handling incidents and regulations on safety which have been approved by their leaders.

3. Machines, equipment of LPG trading establishments must be regularly checked, periodically inspected on technical safety as prescribed.

4. The premises of LPG trading establishments must ensure:

a) For fire fighting means to be easy to approach;

b) To be aerated and convenient for LPG dispersal when being leaked, not let LPG stagnancy and accumulation;

c) To prevent approach of persons without authority.

5. Persons related to management, operation of equipment, preservation, loading and unloading, transport of LPG trading establishments must be trained, coached on professional work, technical safety, prevention and fighting of fire and explosion, and be granted certificates as prescribed.

Article 5. Provisions on safe distance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. In scope of safe distance of LPG trading establishments, acts being likely to cause directly or indirectly damages to safety are strictly prohibited.

Article 6. Provisions on fire prevention and fighting

The LPG trading establishments must:

1. Fully having projects on fire prevention and fighting.

2. Having system of fire warning, fire fighting equipment which ensure requirement and in conformity with flammable materials in establishments.

3. Having certificate of eligibility of fire prevention and fighting as prescribed. 

4. Laying notice plates such as: “No fire”, “Non smoking”, “no admittance, except to authorized personnel”, “fire prevention and fighting regulation”, standard command of fire prevention and fighting, and other notice plates as prescribed.   Notice plates must be written in Vietnamese, uppercase letters, readable, and laid in easily seen places. Size of letters on notice plates must be high at least 120 mm.

5. Having measures to control and prevent sources causing burning.

6. Grounding for equipment and works under National technical regulations and periodically examining as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SAFETY FOR LPG STORAGE ESTABLISHMENTS

Article 7. General provisions for LPG storage establishments

LPG storage establishments must implement provisions from Article 3 to Article 6 of this Circular and other additional measures in order to prevent risks of fire, explosion and minimize risks when being leaked LPG.

Article 8. The provisions for installation of tanks

1. LPG tanks must be put outdoor, outside of houses, outside of closed construction works. Do not put tanks on roofs,  balconies, in basements and under works.

2. LPG tanks must be installed full measuring, checking and safe equipment as prescribed.  Tanks must be installed emergency closure valve.

3. Tanks are not overlapped on one another.  Cylinder tanks laying horizontally are not put in a straight line along to vertical axle and directed toward dwelling houses or service works.

4. The safe distance from LPG tanks to surrounding objects must be assured as prescribed in Annex 1 enclosed with this Circular.

Article 9. The provisions for operation of tanks

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. All LPG tanks must be protected against corrosion. The protective covering layers must be examined not exceeding two years once in order to prevent corrosion of tanks. Periodically, must examine thickness of shell of tanks and examine inside as prescribed but not exceeding 5 year once.

Article 10. LPG pipelines

1. Floating pipelines of establishments storing LPG must have unshakeable racks, painted with prescribed colors.

2. Underground pipelines must be protected to prevent corrosion by suitable measures. Periodically, pipelines, thickness of pipelines must be examined as prescribed.

Article 11. The strengthened technical-safety measures for LPG storage establishments

In case have not yet fully meeting provisions on distances or in order to raise safe level, LPG storage establishments must apply suitably-strengthened-technical-safety measures stated in item 4 of Annex 1 enclosed with this Circular. 

The reducing level of distances for strengthened measures specified in item 4 of Annex 1 enclosed with this Circular applies to LPG storage establishments existing only, not applies to newly-build establishments.

Chapter 3.

SAFETY OF LPG-BOTTLING STATIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

LPG-bottling stations must implement provisiosn from Article 3 to Article 6 of this Circular and the following requirements:

1. LPG-bottling stations must abide by provisions from Article 16 to Article 19 of the Government’s Decree No. 107/2009/ND-CP, of November 26, 2009 on trading liquefied petroleum gaz (hereinafter referred to as the Decree No. 107/2009/ND-CP), granted certificate of eligibility of LPG bottling.

2. To prohibit to arrange the LPG-bottling stations at basements or in floors of buildings.

3. Floors of the bottling stations must be flat, equal or higher than the surrounding premises. If a floor is lifted up, the under space must be filled up or must have measure to be aerated if letting blank. Not keep, preserve things, as well as flammable substances, in this blank space.

4. The safe distances from tanks to surrounding objects, from LPG-bottling houses to adjacent works and to tanks are specified in Annex 1 enclosed with this Circular.

Article 13. Examination before filling

1. To examine common situation, tanks, accessories, equipment for filling LPG not being decayed and not having sign of leakage.

2. Safe, measuring and checking equipment, fire prevention and fighting equipment are full, in good and ready condition for use.

3. Safe instructions when filling LPG have been applied fully.  The LPG-filling stations must have the approved process of filling LPG, laid in the place of filling LPG, in which stipulated the maximum level of filling LPG in order to not happen the filling LPG excessively.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Bottles have been overdue for inspection;

b) Bottles have not yet inspected or the inspection term cannot define.

5. Do not filling bottle with LPG, and must implement assessment to reject or repair bottles in the following cases:

a) Weight of shell is unreadable or absent;

b) Bottles having defects or broken on handle or the bottom belt;

c) Trunks of bottle have physical flaws;

d) Bottles are corroded that can see;

dd) Bottles with burns due to arc or fire;

e) Bottles, valves or structures reducing pressure (if equipped) are leaked or corrupted.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 14. Assessment for rejecting, repairing bottles

1. Assessment for rejecting bottles must be implemented by owner of bottles as prescribed in item 5 of TCVN 7762:2007 – Gas Bottles- Refillable, welded and steel bottles used for LPG. The process of checking before, during and after filling.

2. Bottles which not ensure safety must be destroyed in order to not reuse.

3. Repair of bottles must implement at establishments producing, repairing bottles which are qualified and have been granted certificate.

Article 15. LPG bottling

1. To implement LPG bottling in accordance to the process of bottling of the bottling station. Weight of LPG filled for bottles must be performed properly with volume stipulated for each bottle, but not exceeding levels prescribed in the Annex B of TCVN 6485:1999 – LPG. The filling gas in bottles of up to 150 liter water capacity. Safety requirements.

2. Bottles filled excessively must be drawn part of superfluous LPG until attain the filling level as prescribed (weight, volume).

When reducing partly the LPG weight, must comply with process on safety assurance and not discharging directly out environment.

3. All bottles filled excessively after discharging the redundant, must be re-check the filling level.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 16. Preservation, loading and unloading of LPG-containing bottles in LPG bottling stations

1. Warehouses for preservation of LPG-bottling stations must have equipment to check, warn leakage of LPG.

2. Places preserving LPG-containing bottles must be aerated, not preserve in places lower than the surrounding premises, in the containing cellars, in underground floors.

3. Warehouses containing LPG bottles outdoor, of from 1000 kg or more, must be divided into small lots.   Warehouses containing bottles not yet filled with LPG must have a distance of at least 03 m from warehouses containing bottles filled with LPG.

Warehouses containing bottles indoor must meet requirements on weight of storage, place of storage as prescribed in item 5.3 TCVN 6304:1997 – Bottles containing LPG.  Safety requirement in preservation, loading and unloading, transport.

Chapter 4.

SAFETY OF LPG SUPPLY STATION

Article 17. General provisions for LPG supply stations

The LPG supply stations must implement provisions from Article 3 to Article 6 of this Circular and the following requirements:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The main items such as tanks, pipelines, vaporizers must be surrounded by fences, places cannot to lay fences, the main items must placed in the boundary fences of establishments.

3. It must ensure convenience for fire-fighting vehicles to go out and enter stations when necessary.

4. Equipments placed in areas having risk of damage must be protected by safety measures such as barriers, iron poles, concrete poles and there are warning panels.   The safe equipment must not effect to aeration of areas storing LPG.

5. To fast come places where customers using LPG to remedy unsafe malfunctions when receiving notice of customers.

Article 18. Provisions for LPG tanks

The tanks installed in LPG supply stations must ensure provisions in Article 8 and Article 9 of this Circular and the following requirements:

1. Not lay tanks in basements.

2. Distance from LPG tanks to tanks containing other flammable liquids with burning point under 60oC is not less than 7 m.

Article 19. Provisions for LPG supply stations by system of bottles

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. It may put the bottle-containing warehouses in civil-industrial houses when capacity is less than 700 kg and must ensure air ventilation, safety in fire and explosion prevention.  The bottle-containing warehouses must be separated with other parts of the building by barriers, ceilings, closed floors, with the fire-resistance limit not less than 150 minutes.

3. Warehouses containing bottles with system of contributed bottles must be put in houses with roof made of non-inflammable materials.

4. Warehouses containing bottles outside of civil, industrial houses must be seperated completely with other buildings or the boundary fences of the adjacent works with minimum distance of 1 m for warehouses with capacity of under 400 kg; 3 m for  warehouses with capacity of between 400 kg and 1000 kg.

Article 20. Provisions for vaporizers

When using vaporizers in LPG supply stations, it must comply with the following provisions:

1. It allows installing only vaporizers ensuring safety and explosion prevention and must placed far from tanks or bottles at least 1.5 m, far from the nearest buildings at least 3 m.

2. When putting vaporizers in buildings, vaporizers are placed only at the first floor (ground-floor) and the first floor is not lower than the surrounding premises, it must be aerated.

Article 21. Provisions for areas receiving LPG from cistern trucks.

1. At the entry for cistern trucks, it must have notice plate for restraining of speed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The head of cistern truck during receiving LPG must direct toward main path or the rescue path in order to not be obstructed when evacuating urgently.

Article 22. Use of fire-isolated walls

1. The fire-isolated walls must have no hole, built firmly by bricks, concretes, or other materials, must ensure the fire-resistance limit at least 150 minutes.

2. Height of the fire-isolated walls of warehouses must be higher than the tanks at least of 0.5 m.

Chapter 5.

SAFETY OF AUTOMOBILE LPG-FILLING STATIONS

Article 23. General provisions for Automobile LPG-filling stations

The Automobile LPG-filling stations must implement provisions from Article 3 to Article 6 of this Circular and the following requirements:

1. To abide by conditions prescribed in from Article 33 to Article 36 of the Decree No. 107/2009/ND-CP and granted certificate of eligibility of automobile LPG-filling station.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 24. Provisions for floating tanks at the automobile LPG-filling stations

1. The floating tanks are not permitted to put in buildings or in same warehouse containing other flammable liquids and must ensure the minimum distance of 3 m from the circling fence.

2. The tanks with capacity under 0.5 m3 are allowed to put in places need be protected in case ensuring that the safe distance to any object is not less than 3 m. When arranging into a cluster of tanks, quantity does not exceed 5 tanks.

3. The tanks are not permitted to overlap on each other.  The tanks in a cluster of tanks must be put in parallel and heads of tanks directed farther from all adjacent warehouses containing dangerous, flammable substances, or other flammable liquid or gas.

4. The minimum distance from the edge of floating tanks to the surrounding objects must comply with provisions in item 1 Annex 2 enclosed with this Circular.

5. The distance from the floating tanks to the tanks and warehouses containing other flammable substances must comply with provisions in item 2 Annex 2 enclosed with this Circular.

Article 25. Provisions for countersunk tanks at the automobile LPG-filling stations

1. The countersunk tanks are not put under area of warehouses containing other flammable liquids.

2. Tanks with a part or whole part on the land, parts floated on land must be covered by sand or soil with thickness based on diameter not less than 600 mm. For soil-covered tanks which having no the surround wall, the slope of covering layer must not let the covering materials drift. 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The minimum distance of the countersunk tanks to the surrounding objects must comply with provisions in item 3 Annex 2 enclosed with this Circular.

Article 26. Provisions for LPG pumps

1. LPG pumps must be put at distance at least 10 m from the LPG tanks.

2. The pumps and points connecting LPG pipes to fill for means must be put at aeration places, outdoor and places with roofs.

3. It must have the joints to detach pumps with soft pipes used to supply LPG for automobiles.

Article 27. Provisions on fire prevention and fighting 

The automobile LPG-filling stations must comply with provisions on fire prevention and fighting in Article 6 of this Circular and the following provisions:

1. The technical pipes put on ground and vehicles coming for LPG delivery and receipt must be performed grounding. 

2. For countersunk tanks in the filling stations with capacity of larger than 20 m3, it must have the water spraying system cooling peaks of tanks.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter 6.

SAFETY OF LPG STORES

Article 28. General provisions for LPG stores

The LPG stores must implement related provisions from Article 3 to Article 6 of this Circular and the following requirements:

1. To abide by conditions prescribed in from Article 29 to Article 32 of the Decree No. 107/2009/ND-CP and granted certificate of eligibility of LPG trading and provisions in this Circular.

2. The construction structure, the fire-resistance rank of stores is grade II minimally. Electrical equipment of stores must be kinds of explosion prevention, with distance at least 1.5 m from LPG bottles.

3. Officers of LPG stores must be trained on profession, technical safety; must be examined, tested and granted certificate as prescribed in clause 4 Article 52 of this Circular.   

4. To arrive fast at places where customers using LPG to remedy unsafe malfunctions when receiving notices of customers.

5. LPG stores must have books monitoring enter and ex-warehousing of LPG-containing botlles, in which they must have information:   Serial number, kind of bottle, testing date written on bottle, place of receiving bottle, date of receipt, name and address of users, date of handing bottles for users.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The premises of stores are not less than 12 m2.

2. Stores must be isolated with sources causing fire at least 3 m toward place having no fire-isolated wall; in case having fire-isolated wall, distances between sources causing fire and stores are not required.  

Article 30. Provisions on storage and display of LPG bottles

1. It is just allowed to display on advertising racks for bottles not containing LPG.

2. Places containing LPG bottles must ensure aeration. Not arrange in closed rooms, closed cellars. If there is warehouse to store goods, warehouse must have at least 01 main door and 01 emergency escape with door opened in outside direction. 

3. Not store LPG bottles in zones of doors, public paths.

4. Bottles containing LPG, when selling them for customers, must be still sealing, absolute closure, ensure quality, weight and labels as registered.

5. To ban repairing bottles, filling LPG at the stores.

6. To ban selling mini LPG bottles which being refilled (all bottles are permitted to fill with LPG just once).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SAFETY IN USE AND TRANSPORT OF LPG-CONTAINING BOTTLES

Article 31. General provisions in use and transport of LPG-containing bottles

1. LPG-cointaining bottles must:

a) Being intact as shape of initial design, having been tested on technical safety and not over time limit of test;

b) Having the use registration, goods label registration as prescribed by law;

c) Being sealed in accordance with specification;

d) Having fully dossier stored as prescribed;

e) Having origin, in conformity with purchase contract or contract of LPG-trading agent and meeting requirements specified in Article 20, 21 of the Decree No. 107/2009/ND-CP.

2. LPG in bottle must ensure in accordance to the weight as design, goods label, and quality standard having been announced.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 32. Provisions on safety for transport of LPG-containing bottles to users

Motorcycles (two wheels) transporting LPG-containing bottles must have unshakeable racks, bottles must always at vertical position, valves of bottle are directed up.   

To strictly prohibit transport of LPG-containing bottles together with persons in elevator.

Article 33. Provisions on safety responsibilities of LPG stores for users

1. To supply documents guiding and directly guide neccessary information on safety when using LPG, precautionary measures, steps of handling when LPG being leaked, process of using gas cooker, the containing-bottles and accessories enclosed for customers who are using gas cooker, the LPG-containing bottles of stores.

2. To check tightness of valves, connectors and soft pipes after installing newly or replacing LPG-containing bottles, with witness of checking and signing for confirmation on minutes of delivery and receipt of users.

3. It may only replace, supply for customers the accessories which ensure safety upon using and being specialized kind for using with LPG; soft pipes must be kinds which prevent or protect against causing damages by rodents.

4. To notify for users on their rights and duties in using LPG in order to ensure safety, specifying:

a) Detailed information on LPG-cointaining bottles which they are supplied: Origin, sealing in accordance with specification, labels of goods, LPG weight and time limit of testing of bottles containing LPG;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) In case customers change to use LPG bottles of other trader or when having no demand to use LPG-containing bottle, users must notify to LPG store for revocation of LPG-containing bottles.

Article 34. Safety in transport of LPG-containing bottles by automobile

1. Automobiles transporting LPG-containing bottles must be granted certificate of dangerous goods transport under current provisions.

2. Bottles must be arranged vertically, valves of bottle are at above side.  For bottles with capacity over 99 liter, only arrange one layer, for bottles with capacity under 99 liter, may arrange from two layers or more than but not be higher than side of automobiles and between to layers must have a padded plank.

3. To ban parking of automobiles near sources causing fire, or places having many people and means passing. In case an automobile just temporarily stop for unloading goods, it must park at places ensure safety for people and not obstruct other means of transport.

Article 35. Provisions on safety in transport of LPG-containing bottles by waterway

1. When transporting LPG-containing bottles by waterway, provisions on dangerous goods transport of maritime sector must be implemented.

2. The LPG-containing bottles in holds must be ventilated naturally or have mechanical ventilator, mouth of ventilator must be laid at the lowest point of holds.

3. Not transport LPG-containing bottles in the closed containers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 36. Provision on safety in transport of LPG-containing bottles by railway

When transporting bottles containing LPG by railway, provisions on dangerous goods transport of railway sector must be implemented fully.

Chapter 8.

SAFETY IN LPG DELIVERY AND RECEIPT, TRANSPORT BY TANKS

Article 37. Provisions for operators of means of transport, escorts, storekeepers

Operators of means of transport, escorts, storekeepers must be trained technical safety and be granted certificate of technical safety training as prescribed in Article 11 of the Government’s Decree No. 104/2009/ND-CP, of November 09, 2009 stipulating list of dangerous goods and transport of dangerous goods by means of road motor transport.  Organization of training and granting certificate of technical safety coaching is comply with clause 4 Article 52 of this Circular. 

Article 38. Provisions for cistern trucks, wagons of cistern trucks

1. The cistern trucks, wagons of cistern truck containing LPG must be granted permit of dangerous goods transport as prescribed.

2. The outside of each tank containing LPG, at two sides and the behind side must paste dangerous icon and dangerous warning made in according to form in Annex 3 enclosed with this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. LPG tanks, measurement and testing equipment on the cistern trucks, wagons of cistern trucks must comply with relevant National technical regulations and be tested as prescribed.

Article 39. Provisions on delivery and receipt of cistern trucks, wagons of cistern trucks

1. General provisions

a) It permits only transport means of LPG delivery and receipt and other means of transport, which are necessary for operation of station, to go enter area of LPG storage, exit and entry;

b) The operators must keep watching regularly at area of means putting LPG in and out warehouse during the process of putting LPG in and out warehouse.   Right after finishing delivery and receipt, they must drive vehicles to leave out area of station;

c) Sources causing fire must be supervised and applied safety measures when delivering and receiving LPG, specifying:

- To shut down engines in scope with minimum radius of 5 m surrounding point putting LPG in and out warehouse, except specialized engines to drive pumps, compressor for putting LPG in and out warehouse;

- To ban: Smoking, bare flame, welding, cutting metal, hand-held electric equipment, mobile phones, pagers and other sources causing fire in scope with radius of 15 m;

- When putting LPG from cistern trucks out for tanks at the works site, equipment of air circulation must be shut down, such as big fans which distance of suction head and point putting LPG out is in scope with radius of 15 m; shut down machines, equipments having bare flames, sparks, heat sources.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) When putting LPG out, it is required to check and confirm that the tanks receiving LPG and accessories of tanks are qualified on safety as prescribed. Persons putting LPG from cistern trucks or wagons of cistern trucks out must check definitely on capacity of containing, the volume of stored and received LPG of tank receiving LPG. 

2. Provisions on safety upon delivering and receiving LPG for cistern trucks

a) When waiting for LPG delivery and receipt, the cistern trucks must stop at safe places with suitable protective fences, far from fire sources at least 7 m. head of cistern truck must direct toward the nearest rescue door. Cistern trucks are not allowed to stop or operate in house with 3 tightly-built sides;

b) Before performing manipulation of LPG delivery and receipt, cistern trucks must be connected with ground and have performed inserting buffer for advance tyres definitely;

c) When delivering and receiving LPG at stations, cistern trucks must stop at stipulated places of station. Position for stopping cistern trucks as putting LPG out and in must be convenient to connect pipes and manipulation relating to valves, head of trucks turn toward the exit. The exit of trucks has no obstacle during process of LPG delivery and receipt.

3. Provisions on safety upon delivering and receiving LPG for wagons of cistern truck

When delivering and receiving LPG for wagons of cistern truck, trains with wagons of cistern truck must be fixed by brake; wagons of cistern truck must be arranged in order to valve boxes of  tanks at a same side of trains.

Article 40. Provisions on safety in transport of LPG-containing tanks

1. Transport of LPG-containing tanks by means of road transport

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Cistern trucks carrying goods do not stop overnight, not stop at public places, pavements in time over 2 hour, unless cistern trucks are corrupted or are waiting for entering the point of goods delivery and must ensure:

- Do not park below power lines;

- To park at places far away from civil areas at least 15 m;

- To avoid off bare flames;

- To avoid off places having flammable or explosive substances.

2. Transport of LPG-containing tanks by means of railway, waterway transport

Safety in the delivery and receipt, transport of LPG in tanks by means of railway, waterway transport must comply with current regulations.

Chapter 9.

LPG-BOTTLE TESTING STATIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The LPG-bottle testing stations must have legal status and be granted certificate of eligibility of testing bottles containing LPG as prescribed in point c, clause 1, Article 56 of the Decree No. 107/2009/ND-CP.

2. The LPG-bottle testing stations must meet conditions specified in Article 43 of this Circular.

3. Procedures for granting certificate of eligibility of testing bottles are implemented as prescribed in Article 48 of this Circular.

4. The LPG-bottle testing stations of LPG-trading establishments, which own LPG-bottles, may test periodically only with bottles containing LPG belong to property of establishments.

Article 42. Provisions on testing LPG-bottles

1. Periodically testing LPG bottles as prescribed by manufacturers but the cycle not exceed 5 years compared to the nearest testing time. For bottles have been used over 20 years, time of periodically testing not exceed 2 years.

2. It is required to make clean the surface of bottles when testing periodically. It is required to re-paint and replace new valves for bottles when testing periodically.

3. It is required to test LPG bottles properly with steps prescribed in the approved testing process.

Article 43. Conditions to be granted certificate of eligibility of LPG bottle testing

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. It must have fully safety regulations, process of testing bottles containing LPG having been approved by leaders as prescribed.

2. Having fully necessary equipment to service for testing, specifying:

a) Equipment to recapture LPG remained in bottle;

b) Equipment to measure thickness of metal, equipment for ultrasound of weld;

c) Equipment to assembly and disassembly valves of bottle;

d) Equipment to test durability, tightness;

dd) Equipment to remove water;

e) Equipment for checking inside;

g) Equipment to clean surface;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

i) Equipment for stamp;

k) The vacuum-sucking equipment. 

All above equipments must have technical parameters and output in conformity with the testing output of stations.

3. Having fully necessary human resource to service for testing.

The officers directly testing bottles must be trained on professional and safe skills in the bottle testing and have working experiences for at least 2 years.

4. Having fully plans on fire prevention and fighting having been approved, devices of fire prevention and fighting as prescribed. 

Article 44. Dossier applying for grant of certificate of eligibility of testing

A dossier applying for grant of certificate of eligibility of testing comprises:

1. An application for grant of certificate of eligibility of LPG-bottle testing station made in according to form prescribed in Annex 4 of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. List of cadres, workers of the bottle testing station, decisions on assigning tasks.

4. Copies of certificates of profession, safety training, fire prevention and fighting training of cadres and workers of the bottle testing station.

5. List of equipment servicing for testing bottles.

6. List of process of operation and regulations on safety of testing equipment.

7. The process of testing bottles of testing station, regulations on safety of testing station.

Article 45. Procedures for grant of certificate of eligibility of LPG bottle testing

1. The establishment having LPG-bottle testing station submits directly or sends via post a dossier applying for grant of certificate of eligibility of LPG-bottle testing to the Ministry of Industry and Trade (the Department of technical safety and industrial environment).

2. The Department of technical safety and industrial environment checks validity and sufficiency of dossier. If dossier is not valid, sufficient, within 05 (five) working days, notifying in writing to the establishment  for completion of dossier.

3. Within 07 (seven) working days, from the day of receiving a valid dossier, the Department of technical safety and industrial environment considers, appraises and submits to the Ministry of Industry and Trade for grant of certificate of eligibility of LPG-bottle testing in according to form in Annex 5 enclosed with this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter 10.

ESTABLISHMENTS PRODUCING, REPAIRING LPG-CONTAINING BOTTLES

Article 46. General provisions for establishments producing, repairing LPG-containing bottles 

1. The establishments producing, repairing LPG-containing bottles must have legal status and be granted certificate of eligibility of producing, repairing LPG-containing bottles as prescribed in point c, clause 1, Article 56 of the Decree No. 107/2009/ND-CP.

2. The establishments producing, repairing LPG-containing bottles must meet fully conditions specified in Article 47 of this Circular.

3. Procedures for granting certificate of eligibility of producing, repairing LPG-containing bottles are implemented as prescribed in Article 49 of this Circular.

Article 47. Conditions to be granted certificate of eligibility of producing, repairing LPG-containing bottles

The establishments producing, repairing LPG-containing bottles are granted certificate of eligibility of producing, repairing LPG-containing bottles when ensuring the following requirements:

1. Having fully regulations on safety, process of manufacturing LPG-containing bottles and processes of checking quality, products after manufacturing which have been approved by leaders of establishments.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) System of pressure testing:  Creating a pressure of not less than 3 MPa;

b) System of gas tightness testing:

c) Equipment of non-destructive testing:  Equipment to test quality of weld, equipment to measure thickness by ultrasound;

d) Equipment to test component, mechanical nature of materials used for manufacture of bottles;

dd) Equipment to measure weight;

e) Equipment to measure the tightening torque.

3. Having full human resources to operate equipment of testing and welder who meeting requirements:

a) Technical officers operating equipment of testing must be trained on profession, coached on technical safety as prescribed;

b) The LPG-containing bottle welders must have certificate of welding the pressure equipment as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 48. Dossier applying for grant of certificate of eligibility of producing, repairing LPG-containing bottles

A dossier applying for grant of certificate of eligibility of producing, repairing LPG-containing bottles comprises:

1. An application for grant of certificate of eligibility made in according to form prescribed in Annex 6 of this Circular.

2. Copy of Certificate of Business registration or Decision on establishment of unit.

3. List of technical officers, operators of the testing equipment, pressure welders.

4. Copies of certificate on profession and safety coaching of technical officers, operators of the testing equipment, pressure welders.

5. List of equipment servicing for testing bottles containing LPG.

6. List of process and regulations on safety of manufacturing the LPG-containing bottles.

7. The process of manufacturing a typical LPG-containing bottle (including calculation of durability).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 49. procedures for grant of certificate of eligibility of producing, repairing LPG-containing bottles

1. The establishment producing, repairing LPG-containing bottle submits directly or sends via post a dossier applying for grant of certificate of eligibility of producing, repairing LPG-containing bottles to the Ministry of Industry and Trade (the Department of technical safety and industrial environment).

2. The Department of technical safety and industrial environment checks validity and sufficiency of dossier. If dossier is not valid, sufficient, within 05 (five) working days, notifying in writing to the establishment for completion of dossier.

3. Within 07 (seven) working days, from the day of receiving a valid dossier, the Department of technical safety and industrial environment consider, appraise and submit to the Ministry of Industry and Trade for grant of certificate of eligibility of producing, repairing LPG-containing bottles in according to form in Annex 7 enclosed with this Circular.

4. The certificate of eligibility of producing, repairing LPG-containing bottles has effect within 05 years as from the day of granting.   Before the expired time of certificate (01 month), establishments producing, repairing LPG-containing bottles must send to the Ministry of Industry and Trade an application for grant of certificate of eligibility for the next time limit.

Chapter 11.

ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

Article 50. The responsibility of Department of technical safety and industrial environment

1. To organize direction, guidance, examination of performance of safety work in LPG sector.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Receiving dossiers, appraising and submitting to Ministerial leaders for approval of grant of certificate of eligibility for LPG-bottle testing stations; establishments producing, repairing LPG-containing bottles.

Article 51. The responsibility of Department of market management

To direct forces of market management to cooperate with functional agencies to organize examination, supervision of establishments trading LPG, relevant organizations and individuals in nationwide on implementation of provisions in this Circular and other related provisions of law on trading LPG.

Article 52. The responsibility of the Service of Industry and Trade of central-affiliated cities and provinces

1. To guide and examine implementation of provisions on safety in LPG field for establishments trading LPG in their management localities.

2. To approve the reports on assessment of risks, the plans on emergency rescue of establishments storing LPG, LPG-bottling stations, automobile LPG-filling stations, LPG supply stations of enterprises in their management localities apart from provisions in clause 2 Article 50 of this Circular.

3. To grant certificates of eligibility of LPG-bottling, certificates of eligibility of automobile LPG-filling, certificates of eligibility of LPG supply, certificates of eligibility of LPG-selling stores as prescribed in the Decree No. 107/2009/ND-CP.

4. To organize implementation of examination and grant of certificates of training technical safety for operators of transport means, escorts, storekeepers, staff of LPG store as prescribed.

Article 53. Transitional provisions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. After time of 5 years, as from the effective day of this Circular, all establishments trading LPG specified in clause 1 this Article must implement fully provisions in this Circular.

Article 54. Implementation provisions

1. In case there are various provisions on safe distance in legal documents, National Technical Regulations, applying under the LPG sector-specialized legal documents, national Technical Regulations or legal documents, national Technical Regulations with higher standards.

2. This Circular takes effect on February 01, 2012.

 

 

FOR THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE
DEPUTY MINISTER
Hoang Quoc Vuong

 

ANNEX 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The minimum safe distances from the tank to works; buildings, offices and distances between tanks:

Capacity of bottle, V (m3)

The minimum safe distance (meter)

Distance between tanks

The countersunk tanks

The float tanks

V < 0.5

3

1.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.5 < V ≤ 1

3

3

0

1 < V ≤ 1.9

3

3

1

1.9 < V ≤ 7.6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.6

1

7.6 < V ≤ 114

15

15

1.5

114 < V ≤ 265

15

23

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

265 < V ≤ 341

15

30

341 < V ≤ 454

15

38

454 < V ≤ 757

15

61

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15

91

V > 3785

15

122

2. The safe distances from the house of LPG bottling to the adjacent works and to tanks:

The adjacent works

The safe distance (meter)

Areas out of control, sources generating fixed sparks, point of putting LPG in and out by roadway, railway

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The floating tanks with capacity of less than 9 m3

7.5

The floating tanks with capacity of between 9 m3 and less than 40 m3

10

The floating tanks with capacity of 140 m3 or more

15

System of valves, accessories connected outside of tanks sunk or covered with soil having the capacity of:

 

Less than 2.5 m3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Between 2.5m m3 and less than 140 m3

7.5

Between 140 m3 and less than 350 m3

11

From 350 m3 or more

15

3. The safe distance between point of putting LPG in and out by cistern trucks or tank wagons on railway to the adjacent works:

The adjacent works

The safe distance (meter)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1

Houses or construction works without fire-isolated walls

7.6

The open structures of house walls, trenches at position equal or lower than the height of point of putting out and in.

7.6

Boundary of adjacent works have been planned

7.6

Public places gathering many people, playing grounds, outdoor sport grounds

15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.6

The central axle of railway

7.6

The floating LPG tanks with capacity of between 16 m3 and less than 25 m3

3

The floating LPG tanks with capacity of between 25 m3 and less than 125 m3

6

The floating LPG tanks with capacity of 125 m3 or more

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The technical solutions for strengthening

Distances allowed to reduce correspondingly

Using the fire isolated walls

Item 6.11 TCVN 6486:2008 “LPG – Storage under pressure – Requirements on design and position of installment.

The automatic fire alarming system, camera for observation with persons keeping watch for 24/24

10%

The automatic fire fighting system

20%

Note:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. For cases not stated in this table, apply in relevant technical regulations or propose under the method of risk-quantifying assessment.

 

ANNEX 2

PROVISIONS ON DISTANCE OF AUTOMOBILE LPG-FILLING STATIONS
(promulgated together with the Circular No. 41/2011/TT-BCT,of December 16, 2011 of the Minister of Industry and Trade)

1. The minimum distance of edges of floating tanks to the surrounding objects:

Capacity of tanks, V (m3)

The minimum distance to the adjacent tanks

The minimum distance from tanks to public places or rails of trains, m

The minimum distance from the tank to places need be protected ***, m

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Diameter of the big tanks

1.5

1.5

0.5 < V ≤ 1

2

3

1 < V ≤ 2

4 (3) **

6 (4.5)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5 (3.5)

8 (5)

5 < V ≤ 8

6 (4)

10 (6)

8 < V ≤ 10

7

11

10 < V ≤ 15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14

15 < V ≤ 20

9

15

20 < V ≤ 50

10

17

- Distance from a cluster of tanks to other tanks or cluster of tanks not less than 15 m. In case both clusters of tanks have diameter less than 2m, this distance may be reduced to 10 m. 

- At positions which cannot avoid, if a tank may be on a same axle with another, distance between two head of any tank with head of other tank is not less than 3 m or not less than two times of diameter of big tank.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

** Distance in brackets replaced when using separate tanks to withdraw LPG steam.  Tanks put in position where in about 8m having no other tank is considered as separately-lying tanks.

*** The separate distance measured by the surrounding line to the nearest place need be protected of the adjacent works.

2. Distance from float LPG tanks to tanks containing other substances and warehouses containing flammable substances:

Types of tank

Tank containing the non-compression-and-flammable gas

Tank containing gas which is easier to fire than LPG

Tank containing other gas or containing cold solven

Tank containing liquefied natural gas

Place putting in and out of any flammable and explosive liquid

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6 m

as LPG tank

6 m

6 m

3 m

- Distance from floating LPG tanks to path going out and in of warehouse containing other flammable and explosive liquids is not less than 2 m.

3. The minimum distance of countersunk tanks to the surrounding objects:

From

To

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Shell of tank

To the public places

To the adjacent works

Picture 1 Annex 2

Places need be protected (in or out area of tanks)

The adjacent LPG tanks

1 m

Equipment on tanks, example: Valve, collar, meter

Public places

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

The adjacent works

6 m

 

Places need be protected

6 m

Input head

For input pipes when disassembling and discharging LPG liquid upon disassembling not exceed 1 liter, distance under equipment of tank   

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Picture 1. Distance from the tanks of automobile LPG-filling station to boundary fence, boundary of public works and dwelling house, works need be protected

 

Picture 2. Using the fire-isolated wall of automobile LPG-filling station

 

ANNEX 3

DANGEROUS ICON AND DANGEROUS WARNING
(promulgated together with the Circular No. 41/2011/TT-BCT,of December 16, 2011 of the Minister of Industry and Trade)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Size of icon:

For cistern truck: 250 mm x 250 mm

For wagons of cistern truck: 500 mm x 500 mm

 

DANGEROUS WARNING

Size of dangerous warning: 300 mm x 200 mm for cistern truck

Size of dangerous warning: 500 mm x 300 mm for wagons of cistern truck

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


19.072

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!