Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế

Số hiệu: 28/2014/TT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2014/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng;

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP và các văn bản pháp luật quản lý chuyên ngành văn hóa.

2. Thông tư này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam, các tổ chức, cá nhân khác (sau đây gọi là Thương nhân) có liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định tại Luật Thương mại thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại vũ khí thể thao trong việc tập luyện và thi đấu thể thao được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 18/10/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an quy định trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện và thi đấu thể thao.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tác phẩm điện ảnh và sản phẩm nghe nhìn khác

a) Tác phẩm điện ảnh là sản phẩm nghệ thuật được biểu hiện bằng hình ảnh động kết hợp với âm thanh và các phương tiện khác theo nguyên tắc của ngôn ngữ điện ảnh, bao gồm:

- Phim là tác phẩm điện ảnh bao gồm phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình và các loại phim khác;

- Phim nhựa là phim được sản xuất bằng phương tiện kỹ thuật điện ảnh, được ghi trên vật liệu phim nhựa để chiếu trên màn ảnh thông qua máy chiếu phim;

- Phim video là phim sản xuất bằng phương tiện kỹ thuật video, được ghi trên băng từ, đĩa từ và các vật liệu ghi hình khác để phát thông qua thiết bị video;

- Phim kỹ thuật số là phim được sản xuất bằng công nghệ kỹ thuật số được ghi lại dưới dạng các tập dữ liệu tin học lưu trong đĩa số, ổ cứng, băng từ và các vật liệu lưu trữ thông tin số khác để phát thông qua thiết bị kỹ thuật số;

- Phim truyền hình là phim video, phim kỹ thuật số để phát trên sóng truyền hình;

- Băng phim, đĩa phim là sản phẩm của phim video, phim kỹ thuật số hoặc được in sang từ phim nhựa.

b) Sản phẩm nghe nhìn khác ghi trên mọi chất liệu là các bản ghi âm, ghi hình, phần mềm được chứa trong băng cát-xét, băng video, đĩa CD, VCD, DVD, CD-ROM, đĩa vi tính, IC chips, ổ cứng và các loại phương tiện, máy móc, thiết bị vật liệu và kỹ thuật số khác.

2. Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng

a) Tác phẩm tạo hình là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục như: Hội hoạ, đồ hoạ, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt và các hình thức thể hiện tương tự, tồn tại dưới dạng độc bản.

b) Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất hàng loạt bằng tay hoặc bằng máy như: biểu trưng; hàng thủ công mỹ nghệ; hình thức thể hiện trên sản phẩm, bao bì sản phẩm.

3. Máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc (casino) là hàng hóa, máy, trang thiết bị có nội dung, hình ảnh hoặc cài đặt sẵn nội dung trò chơi điện tử, vui chơi giải trí khác mà người tham gia có thể trúng thưởng bằng tiền hoặc hiện vật.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao.

Điều 3. Nguyên tắc chung quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi xuất khẩu, nhập khẩu phải thực hiện các quy định về thẩm định, phê duyệt nội dung và đáp ứng đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu chuyên ngành theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Mã số HS của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. Mã số HS không quy định về nội dung hay quyền sở hữu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Việc xác định hàng hóa là hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu phải căn cứ trên cơ sở sau đây:

a) Có kết quả thẩm định, phê duyệt nội dung của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

b) Quyền sở hữu hoặc chiếm hữu, sử dụng hợp pháp đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu.

4. Thương nhân có trách nhiệm khai báo đầy đủ các nội dung văn hoá, vui chơi giải trí chứa trong máy móc, thiết bị hoặc sản phẩm nghe nhìn khác ghi trên mọi chất liệu xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp không khai báo nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

5. Hồ sơ của Thương nhân gửi các cơ quan có thẩm quyền nếu có văn bản, tài liệu, nội dung sản phẩm ghi bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thương nhân tự chịu trách nhiệm với nội dung bản dịch, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 8 của Thông tư này.

6. Cách thức nộp phí, lệ phí và trả kết quả:

a) Thương nhân có nghĩa vụ nộp phí, lệ phí thẩm định nội dung sản phẩm văn hóa theo quy định của pháp luật hiện hành, nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ, chuyển khoản hoặc gửi qua đường bưu điện;

b) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả kết quả trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện theo đề nghị của Thương nhân.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. QUY ĐỊNH VỀ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ

Điều 4. Hàng hóa cấm xuất khẩu

1. Hàng hoá có nội dung:

a) Kích động nhân dân chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đoàn kết toàn dân;

b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; truyền bá tư tưởng, văn hóa phản động, lối sống dâm ô đồi trụy, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, gây hại cho sức khoẻ và hủy hoại môi trường sinh thái;

c) Có nội dung không phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống của dân tộc;

d) Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định;

đ) Xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

2. Các sản phẩm văn hóa thuộc diện cấm hoặc đã có quyết định đình chỉ phổ biến, lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy tại Việt Nam.

3. Di vật, cổ vật:

a) Cá thể hoặc bộ phận hóa thạch người, động vật, thực vật thuộc thời kỳ Tiền sử Việt Nam;

b) Cổ vật bằng các chất liệu có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học thuộc thời kỳ Tiền sử và Sơ sử Việt Nam;

c) Tài liệu bằng các chất liệu có giá trị đối với việc nghiên cứu lịch sử, văn hóa, chủ quyền quốc gia Việt Nam và anh hùng dân tộc, danh nhân có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của quốc gia Việt Nam;

d) Di vật, cổ vật bằng các chất liệu có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học thuộc các giai đoạn lịch sử Việt Nam trước tháng 9 năm 1945;

đ) Bản thảo tác phẩm văn học, bản gốc tác phẩm tạo hình (hội họa, đồ họa, điêu khắc), tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có tác dụng và ảnh hưởng lớn trong xã hội được sáng tác từ tháng 9 năm 1945 đến nay;

e) Di vật, cổ vật bằng các chất liệu có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học thuộc di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng và kiểm kê;

g) Di vật, cổ vật bằng các chất liệu có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học của các dân tộc thiểu số trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sản xuất, sáng tạo trước năm 1975;

h) Di vật, cổ vật bằng các chất liệu có giá trị tiêu biểu liên quan đến các sự kiện quan trọng và sự nghiệp của các Nhà hoạt động cách mạng tiêu biểu, Nhà hoạt động chính trị, quân sự xuất sắc trong thời kỳ thành lập Đảng, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước từ tháng 9 năm 1945 đến nay;

i) Cổ vật bằng các chất liệu có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học có xuất xứ từ nước ngoài (trừ trường hợp tạm nhập khẩu - tái xuất khẩu);

k) Đồ cổ trên 100 tuổi.

Danh mục cụ thể loại di vật, cổ vật cấm xuất khẩu được quy định tại Thông tư số 19/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định loại di vật, cổ vật không được mang ra nước ngoài và các văn bản hướng dẫn liên quan.

4. Bảo vật quốc gia.

Điều 5. Hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép

1. Di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội: Khi xuất khẩu phải có giấy phép đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp theo các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóaLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.

2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục cấp phép: Cục Di sản Văn hóa.

3. Thủ tục xin cấp giấy phép đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài:

Thương nhân đề nghị cấp giấy phép đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Di sản văn hóa. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị gửi Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Mẫu 01 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Giấy chứng nhận chuyển quyền sở hữu của chủ sở hữu cũ;

c) Hồ sơ đăng ký di vật, cổ vật.

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo cho Thương nhân đề nghị bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài. Trường hợp không cấp giấy phép đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Giấy phép đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp là căn cứ để Thương nhân làm thủ tục xuất khẩu tại hải quan.

Mục 2. QUY ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ

Điều 6. Hàng hóa cấm nhập khẩu

1. Hàng hóa có nội dung:

a) Kích động nhân dân chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đoàn kết toàn dân;

b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; truyền bá tư tưởng, văn hóa phản động, lối sống dâm ô đồi trụy, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, gây hại cho sức khoẻ và hủy hoại môi trường sinh thái;

c) Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định;

d) Xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

đ) Không phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống của dân tộc.

2. Các sản phẩm văn hóa đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy hoặc vi phạm các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

Điều 7. Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh

1. Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu vào Việt Nam phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nội dung.

2. Thẩm quyền phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu:

a) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tiếp nhận hồ sơ và phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh do các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương nhập khẩu;

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ và phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh do các đối tượng còn lại thuộc địa phương nhập khẩu.

3. Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu:

Thương nhân đề nghị phê duyệt nội dung tác phẩm nhập khẩu gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị của Thương nhân nhập khẩu (Mẫu 02 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Hình ảnh tác phẩm nhập khẩu, nêu rõ chất liệu, kích thước, nguồn gốc của tác phẩm;

c) Hồ sơ tài liệu chứng minh nguồn gốc hoặc tài liệu chứng minh tác phẩm được chủ sở hữu hoặc người sở hữu quyền cho phép nhập khẩu.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo cho Thương nhân đề nghị bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản trả lời kết quả phê duyệt nội dung tác phẩm nhập khẩu. Trường hợp không phê duyệt nội dung tác phẩm, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Văn bản phê duyệt nội dung tác phẩm là cơ sở để Thương nhân làm thủ tục nhập khẩu tại hải quan.

Điều 8. Tác phẩm điện ảnh, sản phẩm nghe nhìn

1. Tác phẩm điện ảnh:

a) Tác phẩm điện ảnh nhập khẩu vào Việt Nam phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nội dung.

b) Thẩm quyền phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu:

- Cục Điện ảnh tiếp nhận hồ sơ và xem xét cấp Giấy phép phổ biến phim đối với:

+ Phim truyện do cơ sở điện ảnh trong cả nước nhập khẩu, trừ trường hợp phim truyện của các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng được các điều kiện về sản xuất và nhập khẩu phim theo quy định.

+ Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc Trung ương sản xuất hoặc nhập khẩu;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ và xem xét cấp Giấy phép phổ biến phim đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương nhập khẩu.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ cấp và xem xét cấp Giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện sau:

+ Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;

+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến.

Nếu trong năm, địa phương không đáp ứng được hai điều kiện quy định tại khoản này thì năm kế tiếp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không còn thẩm quyền cấp Giấy phép phổ biến phim truyện.

- Hàng năm, từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 12, căn cứ vào số lượng phim truyện nhựa sản xuất và nhập khẩu được phép phổ biến của các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương trong năm đó, Cục Điện ảnh có trách nhiệm thông báo cho Tổng cục Hải quan danh sách các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đủ điều kiện cấp Giấy phép phổ biến phim truyện trong năm tiếp theo.

- Đối với tác phẩm điện ảnh nhập khẩu để phát sóng trên truyền hình:

Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Giám đốc đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm quyết định việc phát sóng trên đài truyền hình của mình tác phẩm điện ảnh do mình nhập khẩu.

c) Đối tượng được phép nhập khẩu:

Thương nhân có chức năng kinh doanh nhập khẩu phim, chiếu phim, phân phối phim; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh, thành phố.

d) Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu:

Thương nhân đề nghị phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Điện ảnh hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký xét duyệt nội dung tác phẩm (Mẫu 03 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này);

- Văn bản chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tác phẩm hoặc sản phẩm;

- Tác phẩm đề nghị xét duyệt nội dung để nhập khẩu;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo cho Thương nhân đề nghị bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản trả lời kết quả phê duyệt nội dung tác phẩm. Trường hợp không phê duyệt nội dung tác phẩm, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Giấp phép phổ biến phim hoặc văn bản phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền cấp là căn cứ để Thương nhân làm thủ tục thông quan tại hải quan.

2. Bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu có nội dung các loại hình nghệ thuật biểu diễn, thời trang, người đẹp, thể thao:

a) Bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu nhập khẩu phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép phê duyệt nội dung.

b) Thẩm quyền cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu nhập khẩu:

- Cục Nghệ thuật biểu diễn tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu do các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương nhập khẩu.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu do các đối tượng còn lại thuộc địa phương nhập khẩu.

c) Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu:

Thương nhân đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung (Mẫu 04 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này);

- Danh mục tác giả, tác phẩm, người biểu diễn;

- Bản nhạc và lời hoặc kịch bản văn học (đối với tác phẩm nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt do đơn vị dịch thuật có tư cách pháp nhân chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch);

- Bản ghi âm, ghi hình có nội dung ca múa nhạc, sân khấu;

- Mẫu vỏ bản ghi âm, ghi hình (nếu có);

- Bản sao chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký Thương nhân có chức năng hoạt động nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo cho Thương nhân đề nghị bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép phê duyệt nội dung. Trường hợp không cấp giấy phép phê duyệt phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

d) Sản phẩm nhập khẩu là bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách không chứa nội dung nghệ thuật biểu diễn, thời trang, người đẹp, thể thao và vui chơi giải trí thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Đối với các sản phẩm nghe nhìn được chứa trong máy móc, thiết bị, linh kiện, phương tiện hoặc sản phẩm nghe nhìn khác ghi trên mọi chất liệu nội dung vui chơi giải trí, trò chơi điện tử (trừ trò chơi điện tử trực tuyến và trò chơi điện tử quy định tại Điều 10) và nội dung văn hóa khác không phải là sản phẩm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trên cơ sở hồ sơ đề nghị nhập khẩu của Thương nhân.

a) Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ:

- Vụ Kế hoạch, Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của Thương nhân có đăng ký hoạt động đầu tư hoặc trụ sở chính và chi nhánh tại địa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và giải quyết hồ sơ nhập khẩu của các đối tượng còn lại thuộc địa phương nhập khẩu.

b) Thủ tục đề nghị nhập khẩu hàng hóa:

Thương nhân đề nghị nhập khẩu gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Vụ Kế hoạch, Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị nhập khẩu sản phẩm (Mẫu 05 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này);

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các loại giấy tờ xác nhận tư cách pháp lý có giá trị tương đương khác và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (nếu có);

- Hồ sơ tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm hàng hóa đề nghị nhập khẩu (kèm theo văn bản dịch ra tiếng Việt);

- Bản mô tả nội dung, hình ảnh, cách thức vận hành/sử dụng, chủng loại, số lượng, tính năng của từng loại hàng hóa và các thông tin liên quan khác đến sản phẩm nhập khẩu (nếu có);

- Mẫu sản phẩm đề nghị nhập khẩu.

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo cho Thương nhân đề nghị bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ có văn bản trả lời kết quả chấp thuận hoặc từ chối đề nghị nhập khẩu của Thương nhân và nêu rõ lý do.

Văn bản chấp thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là căn cứ để Thương nhân làm thủ tục nhập khẩu tại hải quan. Cơ quan hải quan làm thủ tục xác nhận thông quan cho hàng hóa sau khi có văn bản thẩm định, phê duyệt nội dung của cơ quan chuyên ngành văn hóa theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư này.

c) Đối với những sản phẩm nghe nhìn thuộc loại mới mà cơ quan có thẩm quyền địa phương không xác định được thể loại, loại hình hàng hóa và hình thức quản lý nhập khẩu của hàng hóa đó, cơ quan có thẩm quyền ở địa phương có văn bản thông báo yêu cầu thương nhân gửi hồ sơ nhập khẩu đến Vụ Kế hoạch, Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét, giải quyết thủ tục nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Đồ chơi trẻ em

1. Phải đảm bảo mới 100%; chưa qua sử dụng.

2. Đảm bảo chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em theo quy định tại Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN.

3. Có nội dung, hình thức, kiểu dáng, tính năng sử dụng không có hại đến giáo dục, phát triển nhân cách, không gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em, không vi phạm các quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

Đồ chơi trẻ em đáp ứng các điều kiện nêu trên được phép nhập khẩu vào Việt Nam. Thủ tục nhập khẩu thực hiện tại cơ quan hải quan.

Điều 10. Máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc

1. Việc nhập khẩu máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu và danh mục hàng hóa nhập khẩu.

2. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: Vụ Kế hoạch, Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Đối tượng được phép nhập khẩu: Thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các loại giấy tờ xác nhận tư cách pháp lý có giá trị tương đương khác và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, kinh doanh sòng bạc.

4. Điều kiện nhập khẩu:

- Máy, thiết bị nhập khẩu mới 100%, có nội dung, hình ảnh, âm thanh, hình thức bảo đảm chất lượng, phù hợp với thẩm mỹ của người Việt Nam và không vi phạm các điều kiện quy định về nội dung cấm phổ biến, lưu hành tại Việt Nam;

- Có địa điểm lắp đặt, kinh doanh máy, thiết bị nhập khẩu đúng với nội dung đăng ký kinh doanh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch còn hiệu lực theo quy định của pháp luật tại thời điểm nhập khẩu;

- Tuân thủ các điều kiện khác theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, kinh doanh sòng bạc.

5. Thủ tục đề nghị xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu và danh mục hàng hóa nhập khẩu:

Thương nhân đề nghị xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu hàng hóa và danh mục hàng hóa nhập khẩu gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Vụ Kế hoạch, Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu hàng hóa và danh mục hàng hóa nhập khẩu của Thương nhân (Mẫu 06 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này) trong đó nêu rõ tên, chủng loại, hãng, nhà sản xuất của máy, thiết bị, linh kiện nhập khẩu và loại hình trò chơi điện tử có thưởng; số lượng, trị giá của từng mặt hàng; thời hạn và tổng số máy được phép kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài của doanh nghiệp; địa điểm lắp đặt máy, thiết bị nhập khẩu; địa chỉ kinh doanh của doanh nghiệp và các thông tin khác có liên quan đến số lượng và chủng loại máy (nếu có);

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các loại giấy tờ xác nhận tư cách pháp lý có giá trị tương đương khác và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, kinh doanh sòng bạc;

- Hồ sơ (catalogue) ghi rõ các tính năng, kiểu dáng, nội dung, chương trình cài đặt, mô tả cách thức chơi, chủng loại, hãng, nhà sản xuất, cung cấp và các tài liệu chứng minh về hãng, nhà sản xuất, cung cấp và tổ chức kiểm định độc lập hoặc cung cấp dịch vụ kiểm định máy, thiết bị xin nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo cho doanh nghiệp đề nghị bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, căn cứ các điều kiện quy định tại khoản 4 Điều này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu và danh mục hàng hóa nhập khẩu của Thương nhân. Trường hợp Thương nhân không thuộc đối tượng được phép nhập khẩu hoặc chưa đủ điều kiện nhập khẩu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận cho Thương nhân đủ điều kiện nhập khẩu hàng hóa và danh mục hàng hóa được nhập khẩu là căn cứ để cơ quan hải quan cho phép thương nhân được đưa hàng về địa điểm kiểm tra chuyên ngành hoặc kho của doanh nghiệp bảo quản để chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành của cơ quan văn hóa. Cơ quan hải quan làm thủ tục xác nhận thông quan cho số hàng hóa mang về bảo quản này sau khi có văn bản thẩm định, phê duyệt nội dung của cơ quan chuyên ngành văn hóa theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư này.

Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc vận chuyển, bảo quản đối với hàng hóa nhập khẩu được phép mang về bảo quản cho đến khi hàng hóa được thông quan.

6. Đối với những Thương nhân nhập khẩu bổ sung hoặc thay thế số máy, thiết bị đang kinh doanh, ngoài những nội dung hồ sơ kê khai tại khoản 5 Điều này, đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu hàng hóa và danh mục hàng hóa nhập khẩu của Thương nhân cần ghi rõ tổng số máy doanh nghiệp được phép kinh doanh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; bản kê chi tiết số máy, thiết bị, chủng loại hiện có đang kinh doanh; số máy, thiết bị dự phòng hiện có, đã tiêu hủy, hoặc xin phép tiêu hủy; ngày nhập khẩu những máy, thiết bị đã nhập khẩu này và các thông tin khác có liên quan đến số lượng và chủng loại máy (nếu có).

Thủ tục đề nghị xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu hàng hóa và danh mục hàng hóa nhập khẩu bổ sung hoặc thay thế số máy, thiết bị trò chơi điện tử thực hiện như quy định tại khoản 5 Điều này.

Mục 3. QUY ĐỊNH VỀ MUA, BÁN, PHÂN PHỐI HÀNG HÓA

Điều 11. Mua, bán, phân phối hàng hóa

1. Chỉ những hàng hóa đáp ứng đủ điều kiện nhập khẩu và đã được nhập khẩu theo quy định tại Thông tư này mới được phép mua, bán, phân phối tại Việt Nam.

Thương nhân nhập khẩu chỉ được phép kinh doanh phân phối sản phẩm nghe nhìn tại thị trường Việt Nam nếu có chức năng kinh doanh dịch vụ phân phối sản phẩm nghe nhìn này tại Việt Nam.

2. Hàng hóa quy định tại khoản 2 Điều 8 do Thương nhân thuộc địa phương nhập khẩu và hàng hóa quy định tại khoản 3 Điều 8 và Điều 10 Thông tư này chỉ được phép thông quan và đưa vào kinh doanh, sử dụng, phân phối sau khi đã được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra hoặc thẩm định, phê duyệt nội dung và dán tem, nhãn kiểm soát, lưu hành đối với hàng hóa đủ điều kiện phổ biến, lưu hành theo quy định của pháp luật.

Đối với hàng hóa không đáp ứng đủ điều kiện phổ biến, lưu hành theo quy định của pháp luật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản yêu cầu Thương nhân phải tái xuất hoặc tiêu hủy và báo cáo kết quả thẩm định này cho cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền cấp trên, đồng thời gửi cho cơ quan hải quan để phối hợp thực hiện hoàn tất thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật.

3. Trừ trường hợp có quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật chuyên ngành khác, trên cơ sở đề nghị của thương nhân và văn bản phê duyệt nội dung, xác nhận danh mục hoặc xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu hàng hóa của cơ quan có thẩm quyền và các hồ sơ tài liệu liên quan khác theo quy định của pháp luật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc kiểm tra hoặc thẩm định, phê duyệt nội dung và dán tem, nhãn kiểm soát, lưu hành cho hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản 2 Điều này. Tem, nhãn phải đảm bảo có tối thiểu các thông tin sau:

- Tên cơ quan kiểm tra, thẩm định, phê duyệt nội dung hàng hóa nhập khẩu;

- Tên hàng hóa và các thông tin cơ bản liên quan đến hàng hóa;

- Ngày kiểm tra, thẩm định, phê duyệt nội dung và ngày dán tem, nhãn;

- Tem, nhãn phải có chữ ký của người có thẩm quyền, có đóng dấu của cơ quan dán tem;

- Các ký, mã hiệu riêng trên tem, nhãn (nếu cần thiết).

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2015.

2. Thông tư này thay thế:

a) Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/05/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.

b) Thông tư số 95/2006/TT-BVHTT ngày 06/12/2006 bổ sung Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 5 tháng 5 năm 2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Kế hoạch, Tài chính) để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc, các UB của Quốc hội;
- UBTW MTTQVN, Cơ quan TW các đoàn thể;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Tổng cục Hải quan;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo; Website Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, KHTC (300).

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHÂN LOẠI THEO MÃ SỐ HS THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Danh mục này được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu. Nguyên tắc sử dụng danh mục này như sau:

1. Các trường hợp chỉ liệt kê mã 4 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4 số này đều được áp dụng.

2. Các trường hợp chỉ liệt kê mã 6 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc phân nhóm 6 số này đều được áp dụng.

3. Các trường hợp ngoài mã 4 số và 6 số còn chi tiết đến mã 8 số thì chỉ những mã 8 số đó mới được áp dụng.

4. Trường hợp sau khi đã thực hiện việc xác định mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà vẫn chưa xác định được hàng hóa đó thuộc mã số HS nào trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (hoặc hàng hóa đó chưa có mã số HS) thì khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu phải lấy mẫu hàng hóa đó để tiến hành thẩm định của cơ quan quản lý chuyên ngành phục vụ cho việc phân loại theo mã HS.

II. DANH MỤC CỤ THỂ:

Chương

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Chương 37

37.06

Phim điện ảnh đã phơi sáng và đã tráng, đã hoặc chưa có rãnh tiếng hoặc chỉ có duy nhất rãnh tiếng.

3706.10

- Loại chiều rộng từ 35 mm trở lên:

3706.10.10

- - Phim thời sự, phim du lịch, phim kỹ thuật và phim khoa học

3706.10.30

- - Phim tài liệu khác

3706.10.40

- - Loại khác, chỉ có duy nhất rãnh tiếng

3706.10.90

- - Loại khác

3706.90

- Loại khác:

3706.90.10

- - Phim thời sự, phim du lịch, phim kỹ thuật và phim khoa học

3706.90.30

- - Phim tài liệu khác

3706.90.40

- - Loại khác, chỉ có duy nhất rãnh tiếng

3706.90.90

- - Loại khác

Chương 49

4904.00.00

Bản nhạc, in hoặc viết tay, đã hoặc chưa đóng thành quyển hoặc minh họa tranh ảnh.

Chương 85

85.23

Đĩa, băng, các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn (các thiết bị bán dẫn không mất dữ liệu khi không có nguồn điện cung cấp), “thẻ thông minh” và các phương tiện lưu giữ thông tin khác để ghi âm hoặc ghi các hiện tượng khác, đã hoặc chưa ghi, kể cả bản khuôn mẫu và bản gốc để sản xuất ghi đĩa, nhưng không bao gồm các sản phẩm của Chương 37.

- Phương tiện lưu trữ thông tin bằng từ:

8523.21

- - Thẻ có dải từ:

8523.21.10

- - - Chưa ghi

8523.21.90

- - - Loại khác

8523.29

- - Loại khác:

- - - Băng từ, có chiều rộng không quá 4 mm:

- - - - Loại chưa ghi:

8523.29.11

- - - - - Băng máy tính

8523.29.19

- - - - - Loại khác

- - - - Loại khác:

8523.29.21

- - - - - Băng video

8523.29.29

- - - - - Loại khác

- - - Băng từ, có chiều rộng trên 4 mm nhưng không quá 6,5 mm:

- - - - Loại chưa ghi:

8523.29.31

- - - - - Băng máy tính

8523.29.33

- - - - - Băng video

8523.29.39

- - - - - Loại khác

- - - - Loại khác:

8523.29.41

- - - - - Băng máy tính

8523.29.42

- - - - - Loại dùng cho phim điện ảnh

8523.29.43

- - - - - Loại băng video khác

8523.29.49

- - - - - Loại khác

- - - Băng từ, có chiều rộng trên 6,5 mm:

- - - - Loại chưa ghi:

8523.29.51

- - - - - Băng máy tính

8523.29.52

- - - - - Băng video

8523.29.59

- - - - - Loại khác

- - - - Loại khác:

8523.29.61

- - - - - Loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng mã nhị phân để máy có thể đọc được, và có thể thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)

8523.29.62

- - - - - Loại dùng cho phim điện ảnh

8523.29.63

- - - - - Băng video khác

8523.29.69

- - - - - Loại khác

- - - Đĩa từ:

- - - - Loại chưa ghi:

8523.29.71

- - - - - Đĩa cứng và đĩa mềm máy vi tính

8523.29.79

- - - - - Loại khác

- - - - Loại khác:

- - - - - Của loại để tái tạo các hiện tượng trừ âm thanh hoặc hình ảnh:

8523.29.81

- - - - - - Loại thích hợp dùng cho máy vi tính

8523.29.82

- - - - - - Loại khác

8523.29.83

- - - - - Loại khác, của loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng mã nhị phân để máy có thể đọc được, và có thể thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)

8523.29.84

- - - - - Loại khác, dùng cho phim điện ảnh

8523.29.89

- - - - - Loại khác

- - - Loại khác:

- - - - Loại chưa ghi:

8523.29.91

- - - - - Loại sử dụng cho máy vi tính

8523.29.92

- - - - - Loại khác

- - - - Loại khác:

- - - - - Loại sử dụng để tái tạo các hiện tượng trừ âm thanh hoặc hình ảnh:

8523.29.93

- - - - - - Loại phù hợp sử dụng cho máy vi tính

8523.29.94

- - - - - - Loại khác

8523.29.95

- - - - - Loại khác, của loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng mã nhị phân để máy có thể đọc được, và có thể thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)

8523.29.99

- - - - - Loại khác

- Phương tiện lưu trữ thông tin quang học:

8523.41

- - Loại chưa ghi:

8523.41.10

- - - Loại thích hợp sử dụng cho máy vi tính

8523.41.90

- - - Loại khác

8523.49

- - Loại khác:

- - - Đĩa dùng cho hệ thống đọc bằng laser:

8523.49.11

- - - - Loại sử dụng để tái tạo các hiện tượng trừ âm thanh hoặc hình ảnh

- - - - Loại chỉ sử dụng để tái tạo âm thanh:

8523.49.12

- - - - - Đĩa chứa nội dung Giáo dục, kỹ thuật, khoa học, lịch sử hoặc văn hóa

8523.49.13

- - - - - Loại khác

8523.49.14

- - - - Loại khác, của loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng mã nhị phân để máy có thể đọc được, và có thể thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)

8523.49.19

- - - - Loại khác

- - - Loại khác:

8523.49.91

- - - - Loại sử dụng để tái tạo các hiện tượng trừ âm thanh hoặc hình ảnh

8523.49.92

- - - - Loại chỉ sử dụng để tái tạo âm thanh

8523.49.93

- - - - Loại khác, của loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng mã nhị phân để máy có thể đọc được, và có thể thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)

8523.49.99

- - - - Loại khác

- Phương tiện lưu trữ thông tin bán dẫn:

8523.51

- - Các thiết bị lưu trữ bán dẫn không xoá:

- - - Loại chưa ghi:

8523.51.11

- - - - Loại phù hợp sử dụng cho máy vi tính

8523.51.19

- - - - Loại khác

- - - Loại khác:

- - - - Loại sử dụng để tái tạo các hiện tượng trừ âm thanh hoặc hình ảnh:

8523.51.21

- - - - - Loại thích hợp sử dụng cho máy vi tính

8523.51.29

- - - - - Loại khác

8523.51.30

- - - - Loại khác, loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng nhị phân để máy có thể đọc được, và có khả năng thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)

8523.51.90

- - - - Loại khác

8523.52.00

- - "Thẻ thông minh"

8523.59

- - Loại khác:

8523.59.10

- - - Thẻ không tiếp xúc (proximity cards) và thẻ HTML (tags)

- - - Loại khác, chưa ghi:

8523.59.21

- - - - Loại phù hợp sử dụng cho máy vi tính

8523.59.29

- - - - Loại khác

- - - Loại khác:

8523.59.30

- - - - Loại dùng cho tái tạo các hiện tượng trừ âm thanh hoặc hình ảnh

8523.59.40

- - - - Loại khác, loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng nhị phân để máy có thể đọc được, và có khả năng thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)

8523.59.90

- - - - Loại khác

8523.80

- Loại khác:

8523.80.40

- - Đĩa ghi âm sử dụng kỹ thuật analog

- - Loại khác, chưa ghi:

8523.80.51

- - - Loại thích hợp sử dụng cho máy vi tính

8523.80.59

- - - Loại khác

- - Loại khác:

8523.80.91

- - - Loại dùng cho tái tạo các hiện tượng trừ âm thanh hoặc hình ảnh

8523.80.92

- - - Loại khác, loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng nhị phân để máy có thể đọc được, và có khả năng thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)

8523.80.99

- - - Loại khác

Chương 95

95.03

Xe đạp ba bánh, xe đẩy, xe có bàn đạp và đồ chơi tương tự có bánh; xe của búp bê; búp bê; đồ chơi khác; mẫu thu nhỏ theo tỷ lệ ("scale") và các mẫu đồ chơi giải trí tương tự, có hoặc không vận hành; các loại đồ chơi đố trí.

9503.00.10

- Xe đạp ba bánh, xe đẩy, xe có bàn đạp và đồ chơi tương tự có bánh; xe của búp bê

- Búp bê:

9503.00.21

- - Búp bê, có hoặc không có trang phục

- - Bộ phận và phụ kiện:

9503.00.22

- - - Quần áo và phụ kiện quần áo; giầy và mũ

9503.00.29

- - - Loại khác

9503.00.30

- Xe điện, kể cả đường ray, đèn hiệu và các phụ kiện khác của chúng

9503.00.40

- Các mô hình thu nhỏ theo tỷ lệ ("scale") và các mô hình giải trí tương tự, có hoặc không vận hành

9503.00.50

- Đồ chơi và bộ đồ chơi xây dựng khác, bằng mọi loại vật liệu trừ plastic

9503.00.60

- Đồ chơi hình con vật hoặc sinh vật không phải hình người

9503.00.70

- Các loại đồ chơi đố trí

- Loại khác:

9503.00.91

- - Đồ chơi, xếp khối hoặc cắt rời hình chữ số, chữ cái hoặc hình con vật; bộ xếp chữ; bộ đồ chơi tạo chữ và tập nói; bộ đồ chơi in hình; bộ đồ chơi đếm (abaci); máy may đồ chơi; máy chữ đồ chơi

9503.00.92

- - Dây nhảy

9503.00.93

- - Hòn bi

9503.00.99

- - Loại khác

95.04

Các máy và bộ điều khiển trò chơi video, dụng cụ dùng cho giải trí, cho các trò chơi trên bàn hoặc trong phòng khách, kể cả bàn sử dụng trong trò chơi bắn bi (pin-table), bi-a, bàn chuyên dụng dùng cho trò chơi ở sòng bạc và các thiết bị dùng cho đường chạy bowling tự động.

9504.20

- Các mặt hàng và phụ kiện dùng cho trò chơi bi-a:

9504.20.20

- - Bàn bi-a các loại

9504.20.30

- - Phấn xoa đầu gậy bi-a

9504.20.90

- - Loại khác

9504.30

- Máy trò chơi khác, hoạt động bằng đồng xu, tiền giấy, thẻ ngân hàng, xèng hoặc các loại tương tự, trừ các thiết bị dùng cho đường chạy bowling tự động:

9504.30.10

- - Máy trò chơi pin-table hoặc các máy trò chơi tự động (có khe nhét xèng hoặc xu)

9504.30.20

- - Bộ phận bằng gỗ, bằng giấy hoặc bằng plastic

9504.30.90

- - Loại khác

9504.40.00

- Bộ bài

9504.50.00

- Các máy và bộ điều khiển game video, trừ loại thuộc phân nhóm 9504.30

9504.90

- Loại khác:

9504.90.10

- - Các loại đồ phụ trợ để chơi bowling

9504.90.20

- - Trò chơi ném phi tiêu và các bộ phận và phụ kiện của chúng

- - Thiết bị chơi bạc và đồ phụ trợ đi kèm:

9504.90.31

- - - Bàn thiết kế để chơi bạc

9504.90.39

- - - Loại khác

- - Loại khác:

- - - Bàn thiết kế để chơi trò chơi:

9504.90.92

- - - - Bằng gỗ hoặc bằng plastic

9504.90.93

- - - - Loại khác

- - - Loại khác:

9504.90.94

- - - - Bằng gỗ hoặc bằng plastic

9504.90.99

- - - - Loại khác

95.08

Vòng ngựa gỗ, đu, phòng tập bắn và các trò chơi tại khu giải trí khác; rạp xiếc lưu động và bầy thú xiếc lưu động; nhà hát lưu động.

9508.10.00

- Rạp xiếc lưu động và bầy thú xiếc lưu động

9508.90.00

- Loại khác

Chương 97

97.01

Tranh vẽ, tranh phác họa và tranh bột màu, được vẽ hoàn toàn bằng tay, trừ các loại tranh phác họa thuộc nhóm 49.06 và trừ các tác phẩm vẽ hoặc trang trí bằng tay; các tác phẩm ghép và phù điêu trang trí tương tự.

9701.10.00

- Tranh vẽ, tranh phác họa và tranh bột màu

9701.90.00

- Loại khác

9702.00.00

Nguyên bản các bản khắc, bản in và bản in lytô.

97.03

Nguyên bản tác phẩm điêu khắc và tượng tạc, làm bằng mọi loại vật liệu.

9703.00.10

- Bằng kim loại

9703.00.20

- Bằng đá

9703.00.30

- Bằng plastic

9703.00.40

- Bằng gỗ

9703.00.50

- Bằng đất sét

9703.00.90

- Bằng vật liệu khác

9705.00.00

Bộ sưu tập và các vật phẩm sưu tập chủng loại động vật, thực vật, khoáng vật, giải phẫu học, sử học, khảo cổ, cổ sinh vật học, dân tộc học hoặc các loại tiền.

9706.00.00

Đồ cổ có tuổi trên 100 năm.

PHỤ LỤC II

DANH MỤC MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Mẫu số 01: Đơn đề nghị cấp giấy phép mang di vật, cổ vật ra nước ngoài.

2. Mẫu số 02: Đơn đề nghị phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu.

3. Mẫu số 03: Đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu.

4. Mẫu số 04: Đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

5. Mẫu số 05: Đơn đề nghị xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu.

6. Mẫu số 06: Đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu và danh mục máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc nhập khẩu.

Mẫu số 01

TÊN THƯƠNG NHÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……….., ngày …… tháng ….. năm …..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép mang di vật, cổ vật ra nước ngoài

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Tên thương nhân đề nghị (viết chữ in hoa):

- Ngày tháng năm sinh (đối với cá nhân):

- Nơi sinh (đối với cá nhân):

- Chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân): Số…… ngày cấp… nơi cấp……..

- Địa chỉ (nơi thường trú đối với cá nhân):

- Điện thoại:

2. Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

- Họ và tên (viết chữ in hoa):

- Chức vụ:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

3. Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; căn cứ quy định của pháp luật về di sản văn hóa, trân trọng đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép mang di vật, cổ vật ra nước ngoài cho … (số lượng) di vật, cổ vật thuộc quyền sở hữu hợp pháp của …………………. (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép).

- Mục đích:

- Nơi mang đến:

Danh sách di vật, cổ vật cụ thể như sau:

STT

Tên di vật, cổ vật

Đặc điểm chính

Nguồn gốc

Ghi chú

1

2

4. Cam kết: Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hiện vật và tính chính xác, trung thực của việc chuyển quyền sở hữu và hồ sơ đăng ký của những di vật, cổ vật đề nghị cấp phép mang ra nước ngoài kể trên; cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình làm thủ tục đề nghị cấp phép mang ra nước ngoài và các quy định của pháp luật có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh đối với tổ chức)
(Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

Mẫu số 02

TÊN THƯƠNG NHÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……….., ngày …… tháng ….. năm …..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình/ mỹ thuật ứng dụng/

tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

Kính gửi:

- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố…

1. Tên thương nhân (ghi rõ tên đầy đủ và tên viết tắt):……………….

- Điện thoại:…… …………… Fax………………………………………………

- Email:……………… …………………………………………………………..

2. Địa chỉ:………………………………………………………………………....

3. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh) số…………………………………………………

4. Hồ sơ kèm theo (liệt kê các tài liệu kèm theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này)……………………………………………………………………..

5. Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và căn cứ quy định của pháp luật về quản lý tác phẩm tạo hình, mỹ thuật và nhiếp ảnh;

Đề nghị Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình/mỹ thuật ứng dụng/tác phẩm nhiếp ảnh đề nghị nhập khẩu dưới đây:

- Tên tác phẩm: .....................................................................................................

- Nguồn gốc tác phẩm: ...........................................................................................

- Chất liệu, kích thước tác phẩm: ............................................................................

- Nội dung tác phẩm: ..............................................................................................

6. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định về nhập khẩu tác phẩm tạo hình/mỹ thuật ứng dụng/tác phẩm nhiếp ảnh;

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý tác phẩm mỹ thuật, tạo hình và nhiếp ảnh;

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị nhập khẩu./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên đối với tổ chức)
(Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

Mẫu số 03

TÊN THƯƠNG NHÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……….., ngày …… tháng ….. năm …..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

Kính gửi:

- Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố…

1. Tên thương nhân (ghi rõ tên đầy đủ và tên viết tắt): ...............................................

- Điện thoại:...................................................... Fax:..............................................

- Email .................................................................................................................

2. Địa chỉ:..............................................................................................................

3. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh...) số...........................

4. Hồ sơ kèm theo (liệt kê các tài liệu kèm theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 8 Thông tư này)

5. Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và căn cứ quy định của pháp luật về quản lý, lưu hành tác phẩm điện ảnh;

Đề nghị Cục Điện ảnh/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu dưới đây:

- Cơ sở điện ảnh (tên cơ sở) đề nghị thẩm định.........................................................

- Bộ phim:..............................................................................................................

- Thể loại (truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình…):......................................................

- Hãng sản xuất hoặc phát hành:..............................................................................

- Nước sản xuất.....................................................................................................

- Nhập phim qua đối tác...........................................................................................

- Biên kịch:.............................................................................................................

- Đạo diễn..............................................................................................................

- Quay phim:..........................................................................................................

- Chất liệu phim trình duyệt (nhựa, băng hình, đĩa hình….):.........................................

- Độ dài (tính bằng phút):.........................................................................................

- Mầu sắc (mầu hoặc đen trắng):..............................................................................

- Chủ sở hữu bản quyền:.........................................................................................

- Tóm tắt nội dung:..................................................................................................

6. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị nhập khẩu./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên đối với tổ chức)
(Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

Mẫu số 04

TÊN THƯƠNG NHÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……….., ngày …… tháng ….. năm …..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm,

ghi hình ca múa nhạc, sân khấu nhập khẩu

Kính gửi:

- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố…

1. Tên thương nhân (ghi rõ tên đầy đủ và tên viết tắt):................................................

- Điện thoại:........................................................ Fax:...........................................

- Email: .................................................................................................................

2. Địa chỉ:..............................................................................................................

3. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh...) số………

4. Hồ sơ kèm theo (liệt kê các tài liệu kèm theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 Thông tư này)

5. Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và căn cứ quy định của pháp luật về quản lý, lưu hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và phê duyệt nội dung chương trình bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu đề nghị cấp phép nhập khẩu dưới đây:

- Tên chương trình:.................................................................................................

- Thời lượng chương trình (số phút): .......................................................................

- Người chịu trách nhiệm chương trình: ...................................................................

6. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên đối với tổ chức)
(Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

Mẫu số 05

TÊN THƯƠNG NHÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……….., ngày …… tháng ….. năm …..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn

có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

Kính gửi:

- Vụ Kế hoạch, Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố….

1. Tên thương nhân (ghi rõ tên đầy đủ và tên viết tắt):................................................

- Điện thoại:........................................................ Fax.............................................

- Email:

2. Địa chỉ:..............................................................................................................

3. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh...) số………

4. Hồ sơ kèm theo (liệt kê các tài liệu kèm theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 8 Thông tư này)

5. Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và căn cứ quy định của pháp luật về nhập khẩu sản phẩm có nội dung văn hóa;

Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Kế hoạch, Tài chính)/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn nhập khẩu dưới đây:

- Tên hàng hóa:.......................................................................................................

- Số lượng và danh mục hàng hóa xin nhập khẩu:......................................................

- Mô tả nội dung, đặc điểm, tính năng, chủng loại, cách thức sử dụng/vận hành của từng loại hàng hóa và các thông tin liên quan khác theo yêu cầu tại điểm b khoản 3 Điều 8 Thông tư này: …….

- Theo hợp đồng nhập khẩu số:................................................................................

- Tại cửa khẩu:.......................................................................................................

- Mục đích - địa điểm nhập khẩu/lắp đặt/sử dụng/phân phối:.......................................

6. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về các điều kiện nhập khẩu, lưu hành, phổ biến sản phẩm văn hóa;

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị nhập khẩu./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên đối với tổ chức)
(Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

Mẫu số 06

TÊN THƯƠNG NHÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……….., ngày …… tháng ….. năm …..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu và danh mục máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc nhập khẩu

Kính gửi:

Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Tên thương nhân (ghi rõ tên đầy đủ và tên viết tắt):................................................

- Điện thoại:........................................................ Fax.............................................

- Email:

2. Địa chỉ:..............................................................................................................

3. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh...) số……….

4. Hồ sơ kèm theo (liệt kê các tài liệu kèm theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này)…….

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và căn cứ quy định của pháp luật về nhập khẩu máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc;

Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Kế hoạch, Tài chính) xem xét, xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu và danh mục máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc đề nghị nhập khẩu dưới đây:

1. Tên hàng hóa:.....................................................................................................

2. Số lượng và danh mục hàng hóa xin nhập khẩu:....................................................

3. Mô tả tên, chủng loại, hãng/nhà sản xuất, cung cấp của máy, thiết bị, linh kiện nhập khẩu và loại hình trò chơi điện tử có thưởng; số lượng, trị giá của từng mặt hàng theo Danh mục sau:

STT

Hãng sản xuất/ cung cấp

Chủng loại

Số lượng

Loại hình trò chơi

Trị giá

Thông tin khác (nếu có)

1.

2.

3.

Tổng số

- Nêu rõ thời hạn kinh doanh và tổng số máy được phép kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài của doanh nghiệp; địa điểm lắp đặt máy, thiết bị nhập khẩu; địa chỉ kinh doanh của doanh nghiệp và các thông tin khác có liên quan khác theo yêu cầu tại khoản 5, 7 Điều 10 Thông tư này.

4. Theo hợp đồng nhập khẩu số:..............................................................................

5. Tại cửa khẩu: ....................................................................................................

6. Mục đích - địa điểm /lắp đặt/sử dụng/phân phối:....................................................

7. Chúng tôi xin cam kết:.........................................................................................

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về nhập khẩu, lưu hành, phổ biến sản phẩm văn hóa và các điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, kinh doanh sòng bài của doanh nghiệp;

- Bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, nhà sản xuất theo quy định đối với máy, thiết bị nhập khẩu; về chủng loại, số lượng được phép nhập khẩu và kinh doanh;

- Bảo đảm máy, thiết bị mới 100%, chất lượng về âm thanh, hình ảnh, hình thức phù hợp với thẩm mỹ của người Việt Nam;

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị nhập khẩu./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên đối với tổ chức)
(Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

THE MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 28/2014/TT-BVHTTDL

Hanoi, December 31, 2014

 

CIRCULAR

REGULATIONS ON ACTIVITIES OF INTERNATIONAL GOODS PURCHASE AND SALE UNDER CULTURAL LINE MANAGEMENT OF THE MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM

Pursuant to the Law on Commerce No. 36/2005/QH11 dated June 14, 2005;

Pursuant to the Law on Cultural Heritage No. 28/2001/QH10 dated June 29, 2001 and the Law No. 32/2009/QH12 dated June 18, 20090 amending and supplementing a number of articles of the Law on Cultural Heritage No. 28/2001/QH10;

Pursuant to the Law on Cultural Heritage No. 28/2001/QH10 dated June 29, 2001 and the Law No. 32/2009/QH12 dated June 18, 20090 amending and supplementing a number of articles of the Law on Cultural Heritage No. 28/2001/QH10;

Pursuant to the Government's Decree No. 103/2009/NĐ-CP dated November 06, 2009 promulgating operation regulation on culture and business of public cultural services;

Pursuant to the Government’s Decree No. 79/2012/NĐ-CP dated October 05, 2012 regulating art performance and fashion shows; beauty and model pageants; circulation and business activities of audio and video recordings of art and theatrical performances;

Pursuant to the Government's Decree No. 86/2013/NĐ-CP dated July 29, 2013 on business activities of non-table games intended for foreigners;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Government's Decree No. 187/2013/NĐ-CP dated November 20, 2013 detailing the implementation of the Law on international goods sale and purchase and goods sale, purchase, processing and transit agency activities with foreign countries;

Pursuant to the Government's Decree No. 76/2013/NĐ-CP dated July 16, 2013 regulating defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Culture, Sports and Tourism;

At the request of Director General of the Department of Planning and Finance;

The Minister of Culture, Sports and Tourism promulgates the Circular regulating the management of activities of international goods purchase and sale under cultural line management of the Ministry of Culture, Sports and Tourism.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope and regulated entities

1. This Circular regulates activities of international goods purchase and sale under cultural line management of the Ministry of Culture, Sports and Tourism according to the Decree No. 187/2013/NĐ-CP and other legal documents concerning cultural line management.

2. This Circular applies to Vietnamese entrepreneurs, other organizations, individuals (hereinafter referred to as entrepreneurs) concerning activities of international goods purchase and sale under cultural line management of the Ministry of Culture, Sports and Tourism as regulated in the Law on Commerce.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Interpretation of terms

In this Circular, some terms are construed as follows:

1. Cinema works and other audiovisual products

a) Cinema works means art products that are expressed in moving images accompanied by sounds and other means on principles of cinematographic languages, including:

- Movies are cinema works including feature films, documentaries, scientific films, cartoons and other types;

- Celluloid roll films mean the films that are produced through cinematographic technical means with images being recorded on plastic films to show onto a screen via a cine-projector;

- Video films mean the films that are produced through video technical means with moving images and sounds being recorded on magnetic tapes and other magnetic recording materials to show via a video device;

- Digital films mean the films that are produced through digital technology with moving images and sounds being captured and recorded as files into video tapes, hard discs, flash memories or other media to show via a digital device;

- TV films mean video films, digital films that are aired on TV;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Other audiovisual products recorded on all materials include audio and video recordings, softwares stored in cassette tapes, video tapes, CD, VCD, DVD, CD-ROM, computer discs, IC, hard disks, and other digital media.

2. Works of applied fine arts and plastic arts

a) Works of plastic arts mean the works that are expressed in lines, colors, blocks and layouts such as painting, sculpture, graphics, arts of arrangement and other similar forms, and exist in a unique form.

b) Works of applied fine arts mean the works that are expressed in lines, colors, blocks and layouts with functions closely associated with some useful objects, produced in large quantity by hands or machinery such as icons, handicrafts, forms expressed on products, packages.

3. Electronic game machines installed with a reward paying program and dedicated devices for casino games mean goods, machines and facilities integrated with content and pictures, or with other built-in electronic games from which winners may receive rewards in cash or in kind.

Article 3. General principles of managing exportation and importation of goods under line management of the Ministry of Culture, Sports and Tourism

1. Any goods as defined under cultural line management of the Ministry of Culture, Sports and Tourism when being imported or exported must follow the regulations on appraisal and conformity approval and must meet conditions of specific imports and exports according to applicable regulations.

2. HS code of the lists of imported, exported goods under cultural line management of the Ministry of Culture, Sports and Tourism is instructed in the Appendix I enclosed herewith. HS code does not regulate content or ownership with respect to imported, exported goods.

3. Identifying goods as eligible or ineligible for import or export must be based on the followings:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Legal ownership, possession or use with respect to imported, exported goods.

4. Entrepreneurs shall be responsible for declaring all information related to culture and entertainment contained in machinery, equipment or other audiovisual products recorded on all types of imported, exported materials. Entrepreneurs shall be punished under the law if they are found failing to carry out the declaration.

5. Any document sent to competent agencies by entrepreneurs that is written in a foreign language must be translated into Vietnamese before being submitted to competent agencies for approval. Entrepreneurs must be responsible for the translation unless otherwise regulated in Clause 2, Article 8 hereof.

6. Manner of paying fees, charges and return of results:

a) Entrepreneurs must be responsible for paying fees, charges for the appraisal of cultural products according to applicable regulations. Payment of fees, charges is made direct at the document receiving agency, via account transfer or by post;

b) The document receiving agency shall return results at the agency or by post at the request of entrepreneurs.

Chapter II

PARTICULAR PROVISIONS

Section 1. EXPORTATION OF GOODS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Any goods that contain the following information shall be banned from export:

a) Inciting people to come out against the Socialist Republic of Vietnam and sabotaging united bloc of the whole people;

b) Propaganda to incite violence, war of expansion; causing hatred among the peoples; spreading reactionary ideas, culture, obscene and dissolute lifestyles, criminal acts, debaucheries, superstitions going against practices and customs and harming health and ecological environment;

c) Information that is not appropriate for ethical, cultural and traditional values of the people;

d) Disclosing secrecy of the Communist Party and State, military, security, economy, foreign policy, privacy of individuals and other secrets as defined by the law;

dd) Distorting historical truth; denying revolution achievements; hurting the people, great people and national heroes, heroines; slandering and hurting reputation of agencies, organizations and dignity of individuals;

2. Any cultural product that is defined as being banned or suspended from circulation, subject to revocation, confiscation or destruction in Vietnam;

3. Relics, antiques:

a) Fossils of humans, animals and plants from the pre-history of Vietnam;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Documents made from materials that bear values for studies of history, culture and sovereignty of Vietnam, national heroes, famous persons who had positive influence on the development of the country;

d) Relics and antiques that bear typical values in history, culture and science from the late Dynastic Epoch;

dd) Manuscripts of literary works, originals of plastic art works (painting, graphics, sculpture), photographic works bearing high values in ideas and art forms, exerting pervasive influence on society composed from September 1945 up to now;

e) Relics and antiques made from materials that bear values in history, culture and science from the ranked and listed historical - cultural remains and scenic beauties;

g) Relics and antiques made from materials that bear typical values in history, culture and science from ethnic minorities throughout the territory of the Socialist Republic of Vietnam manufactured and created before 1975;

h) Relics and antiques made from materials that bear typical values in relation to important events and careers of typical revolutionaries, outstanding political and military activists during the establishment of the Communist Party, the Democratic Republic of Vietnam, during the wars of resistance for independence and unification of the country from September 1945 up to now;

i) Antiques made from materials that bear typical values in history, culture and science originated from foreign countries (except temporary imports);

k) Antiques over 100 years ;

List of relics, antiques banned from export are defined in the Circular No. 19/2012/TT-BVHTTDL dated December 28, 2012 of the Ministry of Culture, Sports and Tourism regulating ban of relics, antiques from export.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. Goods exported under permits

1. For export of relics, antiques not owned by the State, political or socio-political organizations, the exporter is required to obtain the permit for bringing relics, antiques abroad issued by the Minister of Culture, Sports and Tourism according to the conditions defined in Clause 1, Article 21 of the Government’s Decree No. 98/2010/NĐ-CP dated September 21, 2010 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Cultural Heritage and the Law on Amendments and Supplements to a number of articles of the Law on Cultural Heritage.

2. The agency that receives documents and settles procedures for issuance of permit: Department of Cultural Heritage.

3. Procedures for application for issuance of permit for bringing relics, antiques abroad:

Any entrepreneur that requests issuance of the permit for bringing relics and antiques abroad must send a set of documents direct or by post to the Department of Cultural Heritage. The set of documents includes:

a) A request form submitted to the Minister of Culture, Sports and Tourism (See Form 01 instructed in the Appendix II enclosed herewith);

b) Certificate of ownership transfer from the old owner;

c) Registration documents for relics, antiques;

Within seven working days since receipt of the documents, the competent agency shall issue a written notice to the entrepreneur for supplements upon finding the submitted documents are not eligible and adequate as regulated.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The permit for bringing relics, antiques abroad issued by the Ministry of Culture, Sports and Tourism shall serve as the basis for the entrepreneur to carry out customs formalities.

Section 2. PROVISIONS ON IMPORT OF GOODS

Article 6. Goods banned from import

1. The following goods shall be banned from import:

a) Inciting people to come out against the Socialist Republic of Vietnam and sabotaging the united bloc of the whole people;

b) Propaganda to incite violence, war of expansion; cause hatred among the peoples; spread reactionary ideas, culture, obscene and dissolute lifestyles, criminal acts, debaucheries, superstitions against practices and customs, harming ecological environmental health;

d) Information that discloses secrecy of the Communist Party and State, secrecy of military, security, economy, foreign policy, privacy of individuals and other secrets as defined by the law;

dd) Distorting historical truth; denying revolution achievements; hurting the people, great people and national heroes, heroines; slandering and hurting reputation of agencies, organizations and dignity of individuals;

c) Information that is not appropriate for ethical, cultural and traditional values of the people;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Works of plastic arts, fine arts and photography

1. Works of plastic arts, fine arts and photography to be imported into Vietnam must be assessed and approved by the competent agency.

2. Powers to appraise and approve the import of works of plastic arts, fine arts and photography:

a) Department of Fine Arts, Photography and Exhibitions shall receive documents, appraise and approve the works of applied plastic arts, fine arts and photography imported by central agency-affiliated organizations;

b) The Service of Culture, Sports and Tourism shall receive documents, appraise and approve the works of applied plastic arts, fine arts and photography imported by local-affiliated organizations;

3. Procedures for approval of the import of works of applied plastic arts, fine arts and photography:

Entrepreneurs that request appraisal and approval of imported works must send 01 set of documents direct or by post to the Department of Fine Arts, Photography and Exhibitions or the Service of Culture, Sports and Tourism. The set of documents includes:

a) A request form submitted to the Minister of Culture, Sports and Tourism (See Form 02 instructed in the Appendix II enclosed herewith);

b) Pictures of imported works of which the materials, size and origin must be specified;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Within five working days since receipt of the documents, the competent agency shall issue a written notice to the entrepreneur for supplements upon finding the submitted documents are not eligible and adequate as regulated.

Within seven working days since receipt of adequate and eligible documents, the competent agency shall issue a written notice about result of appraisal and approval of the imported works. Otherwise, the competent agency must issue a written reply specifying the reasons.

The written approval of the imported works shall serve as the basis for the entrepreneur to carry out customs formalities.

Article 8. Cinema works and audiovisual products

1. Cinema works:

a) Any cinema works to be imported into Vietnam must be appraised and approved by the competent agency.

b) Powers to appraise and approve content of imported cinema works:

- Vietnam Cinema Department shall receive the documents and grant the permit for film dissemination with respect to:

+ Feature films imported by domestic cinematographic establishments except the feature films owned by local cinematographic establishments that meet conditions for production and import as regulated.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The Service of Culture, Sports and Tourism of central-affiliated provinces and cities shall receive the documents and grant film dissemination permit with respect to documentaries, science films and cartoons imported by local cinematographic establishment.

- The Service of Culture, Sports and Tourism of central-affiliated provinces and cities shall receive the documents and grant feature film dissemination permit if in the preceding year, the local cinematographic establishment has met the following conditions:

+ Production of at least 10 feature films (celluloid roll films) that are granted dissemination;

+ Import of at least 40 feature films (celluloid roll films) that are granted dissemination;

If such local cinematographic establishment fails to meet two conditions in the year, the Service of Culture, Sports and Tourism shall no longer have the power to grant feature film dissemination permit.

- Annually, from December 25 – 31, based on the number of celluloid feature films that are granted dissemination in the year, Vietnam Cinema Department shall be responsible for making notice to the General Department of Customs about the lists of services of culture, sports and tourism that meet conditions for issuance of feature film dissemination permit to local cinematographic establishments in the coming year.

- As for imported cinema works to aired on TV:

General Director of Vietnam Television, directors of radio-television stations of provinces shall be entitled to autonomy and responsibility for airing on television the cinema works imported by themselves.

c) Entities permitted for import:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Procedures for approval of content of imported cinema works:

Entrepreneurs that request appraisal and approval of imported cinema works must send 01 set of documents direct or by post to Vietnam Cinema Department, the Service of Culture, Sports and Tourism. The set of documents includes:

- A registration form for appraisal and approval of content of the works (See Form 03 instructed in the Appendix II enclosed herewith);

- Documents that prove legal origin of the works or products;

- The works to be appraised and approved for import;

- Certified true copy of the Investment certificate or Certificate of Enterprise registration or Certificate of Business registration;

Within seven working days since receipt of the documents, the competent agency shall issue a written notice to the entrepreneur for supplements upon finding the submitted documents are not eligible and adequate as regulated.

Within 45 working days since receipt of adequate and eligible documents, the competent agency shall issue a written notice about result of the appraisal and approval of content of the works. Otherwise, the competent agency must issue a written reply specifying the reasons.

Film dissemination permit or the written approval of the imported cinema works issued by the competent agency shall serve as the basis for the entrepreneur to carry out customs clearance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Audio and video recordings of art and theatrical performances to be imported must be appraised and approved by the competent state agency;

b) Powers to appraise and approve content of audio and video recordings of art and theatrical performances to be imported:

- The Department of Performing Arts shall receive the documents and issue the written approval of content of audio and video recordings of art and theatrical performances imported by central agency-affiliated organizations;

- The Service of Culture, Sports and Tourism shall receive the documents and issue the written approval of content of audio and video recordings of art performances imported by local organizations;

c) Procedures for issuance of written approval of content of audio and video recordings of art and theatrical performances:

Entrepreneurs that request issuance of written approval of content of audio and video recordings of art and theatrical performances must send 01 set of documents direct or by post to the Department of Performing Arts or the Service of Culture, Sports and Tourism. The set of documents includes:

- An application form for issuance of the written approval (See Form 04 instructed in the Appendix II enclosed herewith);

- List of authors, works and performers;

- Pieces of music, lyrics or literary scenario (for foreign works, Vietnamese translation must be added and the translator shall take legal responsibility for accuracy of the translation);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Sample packages of audio and video recordings (if any);

- Certified true copy of the Establishment Decision or Certificate for registration in import of audio and video recordings

Within three working days since receipt of the documents, the competent agency shall issue a written notice to the entrepreneur for supplements upon finding the submitted documents are not eligible and adequate as regulated.

Within five working days since receipt of adequate and eligible documents, the Department of Performing Arts or the Service of Culture, Sports and Tourism shall be responsible for issuing the written approval. Otherwise, the competent agency must issue a written reply specifying the reasons.

d) Imported products in the form of audio and video recordings that act as substitutes or illustrations for books and bear no relation to art performances, fashion shows, beauty contests, sports and entertainments shall be instructed by the Ministry of Information and Communications;

3. For any audiovisual product built in machinery, equipment, components, vehicles or any other audiovisual product recorded in all types of materials carrying entertaining, electronic game contents (except online electronic games and the games as defined in Article 10) and other cultural contents other than the products as defined in Clauses 1, 2 of this Article, the competent agency shall carry out consideration and settlement based on the request documents submitted by the entrepreneur.

a) Competent agencies that receive and settle the documents:

- The Department of Planning and Finance under the Ministry of Culture, Sports and Tourism shall receive and settle the documents submitted by entrepreneurs who have registered for investment activities or have head offices and branches situated in the administrative division of from two central-affiliated cities and provinces and more.

- The Service of Culture, Sports and Tourism shall receive and settle the documents submitted by local organizations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Entrepreneurs that request import of goods must send 01 set of documents direct or by post to The Department of Planning and Finance under the Ministry of Culture, Sports and Tourism or the Service of Culture, Sports and Tourism. The set of documents includes:

- A request form (See Form 05 instructed in the Appendix II enclosed herewith);

- Certified true copy of the Investment certificate or Investment license, Certificate of Enterprise registration or Certificate of Business registration or other similar legal papers and certificate of satisfaction of business conditions (if any);

- Documents that prove legal origin of works and products to be imported (enclosed with a Vietnamese translation);

- Description of content, images and mode of operation/use, types, quantity and functions of each type of goods and other information relating to imported products (if any);

- Sample product requested for import;

Within seven working days since receipt of the documents, the competent agency shall issue a written notice to the entrepreneur for supplements upon finding the submitted documents are not eligible and adequate as regulated.

Within 10 working days since receipt of adequate and eligible documents, the competent agency shall issue a written notice to the entrepreneur about rejection or approval of the import with reasons specified.

The written approval issued by the Ministry of Culture, Sports and Tourism or the Service of Culture, Sports and Tourism shall serve as the basis for the entrepreneur to carry out customs formalities. Customs authority shall carry out procedures to confirm customs clearance for the goods upon receipt of the written approval of content of such goods issued by competent agencies according to the provisions set out in Clause 2, Article 11 hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. Kid toys

1. Kid toys must be ensured 100% new;

2. Quality of kid toys must be ensured to conform to National technical regulation on kid toy safety as prescribed in the Circular No. 18/2009/TT-BKHCN dated June 26, 2009 of the Ministry of Science and Technology on National technical regulation on kid toy safety – QCVN 3:2009/BKHCN.

3. Content, form, design and function of kid toys must be ensured not to harm education and development of kids’ personalities, not to impose danger or negative effects on their health and not to violate the provisions set out in Article 6 hereof.

Kid toys that meet conditions mentioned above shall qualify for import into Vietnam. Import procedures are carried out at the customs authority;

Article 10. Electronic game machines built in with a prize paying program intended for foreigners and equipment dedicated for casino games

1. Import of electronic game machines built in with a prize paying program intended for foreigners and equipment dedicated for casino games shall be put into consideration by the competent agency to confirm if import conditions and the list of imports are met.

2. Competent agencies that receive and settle the documents: the Department of Planning and Finance under the Ministry of Culture, Sports and Tourism.

3. Entities to be granted import permits: Entrepreneurs that have already granted Investment certificate, Investment license, Certificate of enterprise registration, Certificate of business registration or similar legal papers, Certificate of satisfaction of business conditions for non-table electronic games intended for foreigners, and Certificate of casino business.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Machines, equipment must be 100% new. Contents, images, sounds and forms must meet requirements for quality and be suitable for Vietnamese people and do not violate the provisions on prohibition against dissemination and circulation in Vietnam;

- Must have a location for installation and doing business for imported machines and equipment in accordance with the business registration issued by the competent agency;

- Travellodge establishment recognition that is still unexpired at the time of importation as regulated.

- Must comply with other requirements as prescribed in the Investment certificate or the Business registration certificate and Certificate of satisfaction of business conditions for non-table electronic games intended for foreigners, and Certificate of casino business.

5. Procedures to ask for confirmation of satisfaction of import conditions and the list of imports:

Any entrepreneur who requests confirmation of satisfaction of import conditions and the list of imports must send a set of documents direct or by post to the Department of Planning and Finance under the Ministry of Culture, Sports and Tourism. The set of documents includes:

- A request form (See Form 06 as instructed in the Appendix II enclosed herewith) in which it is required to specify name, type, firm and manufacturer of imported machines, equipment, components and types of non-table games; quantity and value of each item; time limit and total of machines allowed for business of non-table game services intended for foreigners; Location for installation of machines and equipment; address of enterprises and other information regarding quantity and types of machines (if any);

- Certified true copy of Investment certificate, Investment license, Certificate of enterprise registration, Certificate of business registration or similar legal papers, Certificate of satisfaction of conditions for business of non-table electronic games intended for foreigners, and Certificate of casino business;

- Catalogues that describe functions, designs, content, built-in programs, instructions, types, firms, manufacturers, suppliers and documents that describe independent verifying organization or any assessment service providers for machines and equipment to be imported according to the law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Within 10 working days since receipt of adequate and eligible documents, in reliance on the conditions as prescribed in Clause 4 of this Article, the Ministry of Culture, Sports and Tourism shall issue a document confirming the satisfaction of import conditions and list of imports by the entrepreneur. In case an entrepreneur that is not defined in the list eligible for importation or yet to meet import conditions, the Ministry of Culture, Sports and Tourism shall issue a written reply with reasons specified.

A written approval of satisfaction of import conditions and list of imports issued to the entrepreneur by the Ministry of Culture, Sports and Tourism shall serve as the basis for the customs authority to allow the entrepreneur to transport the goods for storage at some location pending professional inspection conducted by cultural agencies. The customs authority shall carry out procedures of customs clearance for such goods upon receipt of a written approval (of content of the goods) issued by the cultural agency as prescribed in Clause 2, Article 11 hereof.

The entrepreneur shall be responsible to the law for transporting and storing the imported goods until customs clearance is completed.

6. As for any entrepreneur that needs additional imports or replacements for current machines and equipment, in addition to the submission of declaration documents as prescribed in Clause 5 of this Article, request form for confirmation of satisfaction of import conditions and list of imports, it is required to note down total number of machines accepted for business under the decision of competent agencies; detailed list of machines, equipment and types currently operational for business, provisionally available, destroyed or pending permission for destruction; import date of such imported machines, equipment and other information regarding number and types (if any).

Procedures for confirmation of satisfaction of import conditions and the list of additional imports or replacements are instructed in Clause 5 hereof.

Section 3. REGULATIONS ON PURCHASE, SALE AND DISTRIBUTION OF GOODS

Article 11. Purchase, sale and distribution of goods

1. Only goods that meet import conditions and are eligible for importation under this Circular shall be eligible for purchase, sale and distribution in Vietnam.

Only importers that have functions in business and distribution of audiovisual products in Vietnam shall be eligible for doing business and distribution of audiovisual products in Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

For goods that fail to meet the conditions for dissemination and circulation as prescribed by the law, the Service of Culture, Sports and Tourism shall request the entrepreneur to carry out re-export or destruction, report results of appraisal to upper line management agency, and at the same time make submission to the customs authority for completion of customs formalities according to the law.

3. Unless otherwise as regulated in other legal documents, in reliance on the proposal submitted by the entrepreneur, the written approval of content and confirmation of satisfaction of import conditions issued by competent agencies and other relevant documents, the Service of Culture, Sports and Tourism shall carry out the inspection and approval of content, stick labels for control and circulation for the imported goods as instructed in Clause 2 hereof. Information written on stamps and labels must include at least:

- Name of the agency that carries out inspection, appraisal and approval of content of the imported goods;

- Name of goods and basic information related to goods;

- Dates of inspection, appraisal and approval of content, dates of sticking stamps and labels;

- Signatures of competent persons and legal seals of stamp sticking agency;

- Other codes, signs (if necessary);

Chapter III

IMPLEMENTATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular takes effect since March 01, 2015.

2. This Circular replaces:

a) The Circular No. 48/2006/TT-BVHTT dated May 05, 2006 providing guidance on the implementation of the Government's Decree No. 12/2006/NĐ-CP dated January 23, 2006, detailing the implementation of the Law on Trade applicable to international goods trade and the activities of agents, trading, processing, and transiting of goods with foreign partners.

a) The Circular No. 48/2006/TT-BVHTT dated May 05, 2006 providing guidance on the implementation of the Government's Decree No. 12/2006/NĐ-CP dated January 23, 2006, detailing the implementation of the Law on Trade applicable to international goods trade and the activities of agents, trading, processing, and transiting of goods with foreign partners.

3. Any difficulty that arises during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Culture, Sports and Tourism (the Department of Planning and Finance) for early handling./.

 

 

THE MINISTER
Hoang Tuan Anh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


55.920

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!