Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 13/2000/TT-BXD sửa đổi Thông tư 06/2000/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Quyết định 178/1999/QĐ-TTg ban hành quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu đối với mặt hàng vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 13/2000/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Tống Văn Nga
Ngày ban hành: 01/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2000/TT-BXD

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 13/2000/TT-BXD NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2000 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 06/2000/TT-BXD NGÀY 4/7/2000 CỦA BỘ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 178/1999/QĐ-TTG NGÀY 30/8/1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ GHI NHÃN HÀNG HOÁ LƯU THÔNG TRONG NƯỚC VÀ HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2000/TT-BXD ngày 4/7/2000 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với mặt hàng vật liệu xây dựng;

Ngày 15/8/2000 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 95/2000/QĐ-TTg về việc điều chỉnh, bổ xung một số nội dung của Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ;

Để phù hợp với những quy định mới của Quyết định số 95/2000/QĐ-TTg , Bộ Xây dựng hướng dẫn sửa đổi, bổ xung một số nội dung của Thông tư số 06/2000/TT-BXD ngày 4/7/2000 của Bộ Xây dựng như sau:

1. Bổ sung khoản a mục 1 phần A nội dung bắt buộc ghi nhãn hàng hoá của Thông tư 06/2000/TT-BXD , như sau:

Chữ viết tên hàng hoá có chiều cao không nhỏ hơn 2 mm (hai milimét).

2. Bổ xung mục 3 phần A nội dung bắt buộc ghi nhãn hàng hoá của Thông tư 06/2000/TT-BXD , như sau:

Vị trí ghi định lượng nằm ở phần chính của nhãn (PCD)

3. Bổ sung mục 6 phần A nội dung bắt buộc ghi nhãn hàng hoá của Thông tư 06/2000/TT-BXD , như sau:

Riêng đối với mặt hàng Xi măng chỉ ghi tháng và năm sản xuất.

Ví dụ: Xi măng sản xuất tháng 5 năm 2001 ghi là SX 05.2001

Các quy định khác vẫn áp dụng theo quy định tại Thông tư số 06/2000/TT-BXD ngày 4/7/2000 của Bộ xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần phải phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để xem xét giải quyết.

 

Tống Văn Nga

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 13/2000/TT-BXD

Hanoi, November 01, 2000

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF CONTENTS OF THE CONSTRUCTION MINISTRYS CIRCULAR No. 06/2000/TT-BXD OF JULY 4, 2000 GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE PRIME MINISTERS DECISION No. 178/1999/QD-TTg OF AUGUST 30, 1999 ISSUING THE REGULATION ON THE LABELING OF DOMESTICALLY CIRCULATED GOODS AS WELL AS EXPORT AND IMPORT GOODS, WITH REGARD TO THE CONSTRUCTION MATERIALS

The Ministry of Construction issued Circular No. 06/2000/TT-BXD on July 4, 2000 guiding the implementation of the Prime Ministers Decision No. 178/1999/QD-TTg of August 30, 1999 issuing the Regulation on the labeling aof domestically circulated goods as well as export and import goods, with regard to the construction materials;
On August 15, 2000, the Prime Minister issued Decision No. 95/2000/QD-TTg adjusting and supplementing a number of contents of the Regulation on the labeling of domestically-circulated goods as well as export and import goods, issued together with the Prime Minsters Decision No. 178/1999/QD-TTg of August 30, 1999;
For the compliance with the new provisions of Decision No. 95/2000/QD-TTg , the Ministry of Construction hereby guides the amendment and supplement of a number of contents of the Construction Ministrys Circular No. 06/2000/TT-BXD as follows:

1. To supplement Item a, Section 1 Part A on the compulsory contents of goods labeling of Circular No. 06/2000/TTBXD as follows:

The names of goods shall be inscribed in letters with a height not shorter than 2 mm (two millimeters).

2. To supplement Section 3, Part A on the compulsory contents of goods labeling of Circular No. 06/2000/TT-BXD as follows:

The place for quantity inscription shall be in the principal display panel (PDP).

3. To supplement Section 6 Part A on the compulsory contents of goods labeling of Circular No. 06/2000/TT-BXD as follows:

Particularly for the cement goods items, only month and year of manufacture shall be inscribed.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 13/2000/TT-BXD sửa đổi Thông tư 06/2000/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Quyết định 178/1999/QĐ-TTg ban hành quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu đối với mặt hàng vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.039
DMCA.com Protection Status

IP: 54.173.237.152