Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 04/2005/TT-BTM điều chỉnh danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2005 (sửa đổi Thông tư 10/2004/TT-BTM ) do Bộ thương mại ban hành

Số hiệu: 04/2005/TT-BTM Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 24/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2005/TT-BTM

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2005

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 04/2005/TT-BTM NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2003 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC HÀNG NHẬP KHẨU ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2005 (BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 10/2004/TT-BTM NGÀY 27/12/2004 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI)

Căn cứ Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 46/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan;
Bộ Thương mại bổ sung, sửa đổi Thông tư số 10/2004/TT-BTM ngày 27/12/2004 của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh Danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2005 như sau:

1. Sửa đổi Phần I "Quy định chung" của Thông tư số 10/2004/TT-BTM ngày 27 tháng 12 năma 2004 của Bộ Thương mại như sau:

áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2005 đối với 03 mặt hàng: trứng gia cầm, thuốc lá nguyên liệu và muối theo các chi tiết sau:

TT

Mã số HS

Mô tả hàng hóa

Số lượng cho năm 2005

1

0407

Trứng gia cầm

Cấp theo nhu cầu

2

2401

Thuốc lá nguyên liệu

29.774 tấn

3

2501

Muối

200.000 tấn

2. Bãi bỏ các quy định tại Mục 3, Mục 4, Phần II "Đối tượng được phân giao hạn ngạch thuế quan" trong Thông tư số 10/2004/TT-BTM ngày 27 tháng 12 năm 2004 của Bộ Thương mại liên quan đến việc giao hạn ngạch thuế quan các mặt hàng sữa nguyên liệu chưa cô đặc (mã số 0401), sữa nguyên liệu cô đặc (mã số 0402), ngô hạt (mã số 1005) và bông (mã số 5201, 5202 và 5203).

3. Các nội dung khác của Thông tư số 10/2004/TT-BTM ngày 27 tháng 12 năm 2004 của Bộ Thương mại giữ nguyên hiệu lực thi hành.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 

Phan Thế Ruệ

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 04/2005/TT-BTM

Hanoi, March 24, 2005

 

CIRCULAR

 

BY THE MINISTRY OF TRADE ON ADJUSTMENTS TO THE LIST OF IMPORTED PRODUCTS APPLIED DUTY QUOTA IN 2005 (MODIFICATIONS AND SUPPLEMENTS TO CIRCULAR 10/2004/TT-BTM DATED DECEMBER 27, 2004 BY THE MINISTRY OF TRADE)

 

Pursuant to Decision 91/2003/QD/TTg dated May 9, 2003 by the Prime Minister on application of duty quota to goods imported into Vietnam;
Pursuant to Decision 46/2005/QD-TTg dated March 3, 2005 by the Prime Minister on modifications to the list of imported products applied duty quota,
The Ministry of Trade hereby provides modifications and supplements to Circular 10/2004/TT-BTM dated December 27, 2004 by the Ministry of Trade on adjustments to the list of imported products applied duty quota as the following:

 

1. Article I “General regulations” of Circular 10/2004/TT-BTM dated December 27, 2004 by the Ministry of Trade is adjusted as follows:

Duty quota is applied to the three products namely poultry egg, material tobacco, and salt in accordance with the accompanying table:

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 04/2005/TT-BTM điều chỉnh danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2005 (sửa đổi Thông tư 10/2004/TT-BTM ) do Bộ thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.241
DMCA.com Protection Status