Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 9001/TM-DM về việc thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 9001/TM-DM Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: ***
Ngày ban hành: 13/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 9001/TM-DM

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2005 

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THỰC HIỆN HẠN NGẠCH DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ

Căn cứ các Thông tư liên tịch của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 và số 07/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 1/4/2005 bổ sung Thông tư Liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005;
Căn cứ thông báo số 0944/TM-DM ngày 16/9/2005 về việc cấp visa tự động đối với chủng loại (cat.) 338/339 xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ;
Căn cứ tình hình thực hiện hạn ngạch dệt may sang Hoa kỳ 9 tháng đầu năm 2005;
Căn cứ số lượng đăng ký cấp visa tự động và nguồn hạn ngạch còn lại cat 338/339;
Tham khảo ý kiến Hiệp hội dệt may Việt nam, Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc thực hiện hạn ngạch chủng loại hàng (cat.) 338/339 xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 như sau:

1. Thương nhân được phép xuất khẩu và cấp visa cho các lô hàng xuất khẩu theo đăng ký tại Phòng QLXNK khu vực cho số lượng xuất khẩu và kế hoạch giao hàng đến hết năm 2005 như danh sách đính kèm .

2. Do số lượng đăng ký cấp visa tự động của thương nhân vượt nguồn hạn ngạch còn lại, nhưng Liên Bộ cân đối số hạn ngạch dự kiến được ứng trước của năm 2006 (sau khi được phía Hoa kỳ gia hạn Hiệp định) nên khả năng tổng nguồn hạn ngạch đủ để cấp cho thương nhân (xin xem bản phụ lục đính kèm). Tuy nhiên, Liên Bộ đề nghị thương nhân đã đăng ký giao hàng trong tháng 12/2005 cân đối thời gian giao hàng để các lô hàng đến Hoa Kỳ sau ngày 31/12/2005 để có thể sử dụng hạn ngạch của năm 2006 trong trường hợp hạn ngạch 2005 không còn đủ.

Đề nghị thương nhân đã đăng ký kế hoạch giao hàng tháng 12/2005 gửi báo cáo chi tiết kế hoạch dự kiến giao hàng trong tháng 12/2005 để Liên Bộ tổng hợp và sẽ thông báo cho thương nhân biết. Báo cáo chi tiết giao hàng tháng 12/2005 gửi đến Ban điều hành hạn ngạch dệt may - Bộ thương mại chậm nhất ngày 5/11/2005 (theo ngày công văn đến Bộ Thương mại). Thương nhân không gửi đăng ký chi tiết sẽ không được xem xét đưa vào kế hoạch giao hàng tháng 12/2005 nhưng vẫn bị phạt vì không thực hiện đúng quy định của Liên Bộ.

3.Thương nhân được phép điều chỉnh giảm số lượng đã đăng ký cấp visa tự động và thông báo với Phòng QL XNK khu vực và Ban ĐHHN Dệt May chậm nhất ngày 5/11/2005 (theo ngày công văn đến Bộ Thương mại).

4. Trường hợp thương nhân đã gửi hồ sơ xin đăng ký cấp hạn ngạch theo hình thức ký quỹ/ bảo lãnh cat 338/339 đến Ban Điều hành hạn ngạch dệt may (không gửi cho Phòng QL XNK khu vực) trước ngày 30/9/2005 được quy định như sau:

4.1- Thương nhân đăng ký theo hình thức ký quỹ/ bảo lãnh được cấp visa cho lô hàng giao trong 3 tháng cuối năm mà không cần nộp thư bảo lãnh và/hoặc nộp tiền ký quỹ. Đề nghị các thương nhân có tên trong bản tổng hợp danh sách kèm theo (mục I) đến các phòng QLXNK khu vực làm thủ tục cấp visa cho các lô hàng giao theo thời hạn đã đăng ký.Phòng QL XNK khu vực bổ sung danh sách thương nhân này (mục I) vào danh sách của Phòng để cấp visa tự động.

4.2- Thương nhân đăng ký theo hình thức ký quỹ/ bảo lãnh đã gửi cho Ban dệt may và đã đăng ký số lượng nhất định với Phòng QL XNK khu vực được cấp visa cho số lượng theo đăng ký cấp visa tự động với Phòng QLXNK.

4.3 Trường hợp thương nhân đã gửi thư bảo lãnh hoặc nộp tiền ký quỹ, Bộ Thương mại sẽ hoàn trả tiền ký quỹ hoặc gửi trả thư bảo lãnh lại cho thương nhân để giải toả bảo lãnh.

5. Hàng tuần, các Phòng Quản lý XNK khu vực báo cáo tình hình thực hiện cấp visa tự động theo mẫu số 2 kèm theo Thông báo 0825/TM-DM và gửi về Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may - Bộ Thương mại trước 16h ngày thứ Sáu. Bộ Thương mại thông báo tình hình thực hiện cấp visa tự động đối với chủng loại hàng này trên trang mạng www.mot.gov.vn để thương nhân chủ động kế hoạch giao hàng.

6. Thương nhân cần phải thực hiện đúng kế hoạch giao hàng đã đăng ký. Hết thời hạn thực hiện cấp visa tự động theo thông báo này, Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp sẽ rà soát tình hình thực hiện theo đăng ký của thương nhân. Thương nhân không thực hiện hết số lượng đăng ký sẽ bị phạt vào hạn ngạch giao năm 2006/hoặc số lượng được cấp visa năm 2006 theo tỷ lệ gấp 3 lần số lượng hạn ngạch không thực hiện hết theo đăng ký vào cat.338/339 hoặc cat. nóng khác tính theo tỷ lệ quy đổi của Hiệp định.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 9001/TM-DM về việc thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.668
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.154.129