Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 492/TB-TĐC về quản lý chất lượng thiết bị điện và điện tử theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Số hiệu: 492/TB-TĐC Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Người ký: Trần Văn Vinh
Ngày ban hành: 04/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 492/TB-TĐC

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2010

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ THEO QUY ĐỊNH TẠI QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 4:2009/BKHCN

Ngày 30/9/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử (QCVN 4:2009/BKHCN). Theo quy định của quy chuẩn này, từ ngày 01/6/2010, 06 loại thiết bị điện và điện tử (gồm: dụng cụ điện đun nước nóng tức thời; dụng cụ điện đun nước và chứa nước nóng; máy sấy tóc và các dụng cụ làm đầu khác; ấm đun nước; nồi cơm điện; quạt điện) trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy (CR).

1. Cách thức thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy gắn dấu CR đối với 06 thiết bị điện và điện tử nêu trên.

Từ ngày 01/6/2010, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu 06 thiết bị điện và điện tử nêu trên cần chủ động liên hệ với tổ chức chứng nhận được chỉ định để được chứng nhận hợp quy, gắn dấu CR theo quy định tại Quyết định số 402/QĐ-TĐC ngày 25/3/2010 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với thiết bị điện và điện tử phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN.

Căn cứ kết quả chứng nhận hợp quy, doanh nghiệp sản xuất thực hiện công bố hợp quy tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố nơi đăng ký kinh doanh; doanh nghiệp nhập khẩu thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng nhập khẩu tại cơ quan kiểm tra (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố nơi nhập khẩu hàng hóa).

2. Đối với 06 loại thiết bị điện và điện tử nêu trên còn tồn trước khi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN có hiệu lực thi hành (trước ngày 01/6/2010), được thực hiện như sau:

a) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thống kê số lượng 06 loại thiết bị điện và điện tử còn tồn trước ngày 01/6/2010.

b) Nếu thiết bị điện và điện tử có bằng chứng chứng minh đã thực hiện kiểm tra chất lượng theo quy định tại Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ (có thông báo kết quả kiểm tra hàng hóa nhập khẩu hoặc sản xuất đạt chất lượng do một trong các Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp kèm theo hồ sơ lô hàng), có nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/6/2006 của Chính phủ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố sẽ hướng dẫn doanh nghiệp gắn dấu CR đối với sản phẩm, hàng hóa.

Nếu không có bằng chứng chứng minh đã thực hiện kiểm tra chất lượng theo quy định tại Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ, doanh nghiệp phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy đối với lô hàng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật QCVN 4:2009/BKHCN và gắn dấu CR đối với sản phẩm, hàng hóa.

Việc chứng nhận hợp quy đối với thiết bị điện và điện tử do tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện theo quy định tại Quyết định số 402/QĐ-TĐC ngày 25/3/2010 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

c) Thời hạn hoàn thành các công việc trên là trước ngày 15/9/2010.

3. Các văn bản, tài liệu liên quan và danh sách các tổ chức chứng nhận được chỉ định được thông tin chi tiết trên trang thông tin điện tử www.tcvn.gov.vn

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết.

 

 

Nơi nhận:
- Theo danh sách;
- Bộ KHCN (để báo cáo);
- Lưu VT, HCHQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  
Trần Văn Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 492/TB-TĐC về quản lý chất lượng thiết bị điện và điện tử theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.254

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.222.124