Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 2908/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh một số điểm tại Thông báo 1766/TM-XNK ngày 04/07/2003 của Bộ Thương mại về trả lại hạn ngạch hoặc cho vay hạn ngạch

Số hiệu: 2908/TM-XNK Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lương Văn Tự
Ngày ban hành: 15/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2908/TM-XNK
Về việc điều chỉnh một số điểm tại thông báo số 1766/TM-XNK ngày 04 tháng 7 năm 2003 của bộ thương mại về trả lại hạn ngạch hoặc cho vay hạn ngạch

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2003

 

THÔNG BÁO

Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp đã nhận được nhiều ý kiến tích cực từ các thương nhân về việc vay và trả hạn ngạch quy định tại thông báo số 1766/TM-XNK ngày 04/7/2003 của Bộ Thương mại trong việc góp phần giải quyết khó khăn, giải phóng các lô hàng đang tồn đọng, tận dụng hiệu quả số lượng hạn ngạch phân giao nhỏ lẻ.

Nay, căn cứ tình hình thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ sau khi Hiệp định hàng dệt may được ký kết cũng như nhu cầu sản xuất, xuất khẩu những tháng cuối năm; Để khuyến khích các thương nhân trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau sử dụng hiệu quả nguồn hạn ngạch đã được phân giao, Bộ Thương mại điều chỉnh một số điểm tại Thông báo số 1766/TM-XNK ngày 04/7/2003 dẫn trên như sau:

1. Thương nhận có hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ, chưa ký kết được hợp đồng hoặc có thể đàm phán lùi thời hạn giao hàng sang năm sau có thể nhường lại tiêu chuẩn hạn ngạch của mình cho các thương nhân đang có nhu cầu và số lượng hạn ngạch nhường cho thương nhân khác vẫn được tính vào số thực hiện hạn ngạch năm 2003 để làm căn cứ cho việc phân giao hạn ngạch năm 2004.

2. Thương nhân đã đi vay hoặc được nhường hạn ngạch để giải quyết các lô hàng tồn đọng không phải trả lại hạn ngạch đã vay hoặc hạn ngạch được nhường trong năm 2004.

3. Giao các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực căn cứ vào biên bản nhường hạn ngạch giữa hai thương nhân và bản chính thông báo giao hạn ngạch của Bộ Thương mại để cấp Visa cho thương nhân được nhường hạn ngạch (Phòng thu lại biên bản, trừ vào hạn ngạch của thương nhân nhường hạn ngạch, thu lệ phí hạn ngạch và lưu giữ hồ sơ), hàng tuần gửi báo cáo cho Vụ Xuất nhập khẩu.

4. Giao cho Sở Thương mại, các Sở Thương mại và Du lịch các địa phương và các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực phổ biến rộng rãi thông tin này và tạo điều kiện thuận lợi để thương nhân biết và thực hiện.

 

Lương Văn Tự

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 2908/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh một số điểm tại Thông báo 1766/TM-XNK ngày 04/07/2003 của Bộ Thương mại về trả lại hạn ngạch hoặc cho vay hạn ngạch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.206
DMCA.com Protection Status