Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 18-TTg/TN năm 1966 về việc điều chỉnh giá giấy, giá công in sách báo và văn hóa phẩm khác, việc cung cấp một số loại sách giáo khoa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 18-TTg/TN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 27/01/1966 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18-TTG/TN

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 1966

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ GIẤY, GIÁ CÔNG IN SÁCH BÁO VÀ VĂN HÓA PHẨM KHÁC, VIỆC CUNG CẤP MỘT SỐ LOẠI SÁCH GIÁO KHOA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Theo đề nghị của Ủy ban Vật giá Nhà nước, Bộ giáo dục, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Bộ Văn hóa;
Để mở rộng sự nghiệp văn hóa, giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay bãi bỏ thuế và lãi đối với giấy in sách báo, giấy Việt-trì dùng cho việc in sách báo và văn hóa phẩm khác trong các khâu ấn loát và lưu thông.

Điều 2. - Điều chỉnh giá cung cấp một tấn giấy in sách báo cho các nhà in từ một nghìn sáu trăm đồng (1.600đ00) xuống bảy trăm bốn mươi hai đồng năm hào (742đ50).

Điều 3. - Giảm hai mươi bốn phần trăm (24%) gía công in sách báo so với giá công in hiện nay.

Điều 4. - Hạ giá bán lẻ ba mươi ba phần trăm (33%) so với giá bán hiện nay đối với sách vỡ lòng, sách giáo khoa phổ thông các cấp I, II, III, sách dành cho giáo viên, sách bổ túc văn hóa, sách đại học và trung học chuyên nghiệp.

Điều 5. - Hạ giá bán lẻ năm mươi phần trăm (50%) so với giá bán hiện nay đối với sách giáo khoa in chữ dân tộc.

Điều 6. – Cung cấp không phải trả tiền các loại sách vỡ lòng, sách giáo khoa phổ thông các cấp I, II, III và sách giáo khoa in chữ dân tộc cho những vùng cao miền núi.

Điều 7. – Cung cấp không phải trả tiền các loại sách dành cho giáo viên cho các giáo viên (kể cả giáo viên quốc lập và dân lập).

Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp cùng Bộ Tài chính quy định số lượng cần thiết phải cung cấp và thời gian sử dụng.

Điều 8. - Quyết định này thi hành đối với các loại sách giáo khoa dùng từ học kỳ II năm học 1965 – 1966 trở đi.

Đối với các loại sách giáo khoa tồn kho từ trước để lại thì thi hành giá mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 1966.

Giá giấy, công in, công khắc vẽ, phí phát hành cũng áp dụng đối với các loại sách giáo khoa từ học kỳ II, năm học 1965 – 1966 trở đi.

Đối với các loại sách tồn kho từ trước để lại bán theo giá mới, Bộ Tài chính bù lại số chênh lệch giữa giá cũ và giá mới cho các cơ quan phát hành sách.

Điều 9. – Ông Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước, các ông Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Ngoại thương, Công nghiệp nhẹ, Văn hóa, Giáo dục, Đại học và trung học chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18-TTg/TN năm 1966 về việc điều chỉnh giá giấy, giá công in sách báo và văn hóa phẩm khác, việc cung cấp một số loại sách giáo khoa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.258
DMCA.com Protection Status