Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định tạm thời 1241/QĐ-UB năm 1977 về việc trích lãi hợp tác xã mua bán và hợp tác xã tiêu thụ của phườhg, xã, thị trấn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1241/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Đình Nhơn
Ngày ban hành: 30/09/1977 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1241/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ VIỆC TRÍCH LÃI HỢP TÁC XÃ MUA BÁN VÀ HỢP TÁC XÃ TIÊU THỤ CỦA PHƯỜHG, XÃ, THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Để thúc đẩy chánh quyền địa phương quan tâm nhiều hơn đến việc phát triển sản xuất, quản lý thị trường, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên của địa phương, khai thác hợp lý đúng chánh sách, sức người, sức của của địa phương phục vụ cho lợi ích tập thể nhân dân lao động ở các phường, xã, thị trấn ;
Chấp hành nghị định 50/CP ngày 09-4-1968 của Hội đồng Chính phủ về chế độ hợp tác xã mua bán,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Hàng tháng, hợp tác xã mua bán hoặc tiêu thụ xã, phường, thị trấn kinh doanh có lời trên 20 đồng thì phảI trích 30% tiền thực lời : 20% nộp thẳng vào ngân sách xã, phường (qua sự đối chiếu của Phòng tài chánh quận, huyện và chuyển nộp vào tài khoản tiền gửi ngân sách xã, phường tại ngân hàng Quận, huyện) để xây dựng chung cho xã, phường, thị trấn. Còn 10% thì nộp vào ngân sách thành phố để điều hoà cho các địa phương gặp khó khăn.

Điều 2.- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phải quan tâm giúp đỡ hợp tác xã mua bán hoặc tiêu thụ, quản lý, phục vụ ngày càng tốt và tham gia vận động xã viên góp nhiều cổ phần để hợp tác xã mua bán hoặc tiêu thụ có dồi dào vốn kinh doanh. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn không được dùng tiền của ngân sách mình để đầu tư cho các hợp tác xã này.

Điều 3.- Đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, các đồng chí Giám đốc Sở Tài chánh, Sở Thương nghiệp và các đồng chí Giám đốc các Sở có liên quan, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành và tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình mà hướng dẫn cụ thể việc thi hành quyết định này cho tốt.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định tạm thời 1241/QĐ-UB năm 1977 về việc trích lãi hợp tác xã mua bán và hợp tác xã tiêu thụ của phườhg, xã, thị trấn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.343
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33