Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 548/QĐ-UBND chuyển nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ Sở Y tế sang Sở Công Thương do Tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 548/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 07/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 548/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 07 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỀN NHIỆM VỤ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM TỪ SỞ Y TẾ SANG SỞ CÔNG THƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật An tòan thực phẩm năm 2010;

Căn cứ Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 29/2012/TT-BTC ngày 05/10/2012 của Bộ Công Thương về quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an tòan thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 143/TTr-SNV ngày 21/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an tòan thực phẩm (gọi tắt là cấp Giấy chứng nhận) từ Sở Y tế sang Sở Công Thương thực hiện gồm 08 mặt hàng sau:

1. Rượu

2. Bia

3. Nước giải khát

4. Sữa chế biến

5. Dầu thực vật

6. Bánh kẹo

7. Bột và tinh bột

8. Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng các sản phẩm trên.

Điều 2. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ được quy định tại Điều 1 Quyết định này cho Giám đốc Sở Công Thương theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh sau khi hòan thành công tác bàn giao.

Việc chuyển nhiệm vụ thực hiện đồng thời với việc chuyển giao các hồ sơ, tài liệu, công chức làm công tác cấp Giấy chứng nhận và các vấn đề có liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Công Thương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 548/QĐ-UBND chuyển nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ Sở Y tế sang Sở Công Thương do Tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.303

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144